Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Verkiezing van de nieuwe patriarch van Servië

Donderdag 18 februari 2021 kwam de hiërarchie van het Patriarchaat van Servië bijeen voor de verkiezing van een nieuwe prelaat na het ontslapen in de Heer van Patriarch Irinej. Zijne Eminentie Metropoliet Porfirije (Prvoslav Perić) van Zagreb en Ljubljana werd aldus verkozen tot nieuwe aartsbisschop van Peć, Metropoliet van Belgrado en Karlovci en Patriarch van

Het Aartsbisdom van België bij de verkiezing van Metropoliet Geron Emmanuel van Chalcedon

Ter gelegenheid van de aankondiging van de verkiezing van Zijne Eminentie Metropoliet Emmanuel van Frankrijk tot hoofd van het oude Aartsbisdom van Chalcedon, betuigt het Aartsbisdom van België zijn vreugde aan de nu Metropoliet Geron voor zijn verdiende promotie. Zijne Eminentie Metropoliet Geron Emmanuel van Chalcedon begon zijn kerkelijke tocht in België, bij Zijne Eminentie

Het programma “Les Ambassadeurs” in de parochie van de heilige Anargyren (Péronnes-lez-Binche)

Een deel van de reportage in het programma “Les Ambassadeurs”, gewijd aan de stad Binche, bestond uit een bezoek van het RTBF-team aan de kerk van de heilige Anargyren. Guy Lemaire ontdekt er, in een oude werkplaats nabij de steenkoolmijnen in Péronnes-lez-Binche, een orthodoxe parochie van het Orthodoxe Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat), vurig gedecoreerd

Parochie van de Heilige Konstantijn en Helena te Brugge: Nieuwe Publicatie Kinderboek “Heilige Paraskevi”

Dierbare Vaders, Dierbare broeders en zusters, Beste allen, Graag sturen wij u de informatie betreffende een nieuwe publicatie van kinderboek over onze heel gekende Heilige; “De Heilige Parakevi”. Een Heilige die door ons allen goed gekend en geliefd is. Wij durven vooral te hopen dat dit werk vooral al onze kinderen mag bereiken en hebben

Een kwart eeuw sinds de inzegening van de eerste orthodoxe kapel op Brussels Airport (Zaventem)

Een kwart eeuw is voorbij gegaan sedert de inzegening van de heilige Georgios (Sint-Joriskapel) op de luchthaven van Zaventem. Op 3 februari 1996, de dag na het ontvangen van een doctoraat Honoris Causa van de Katholieke Universiteit van Leuven, zegende Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos de kapel plechtig in, in aanwezigheid van Hunne Eminenties Metropoliet

50 jaar bisschoppelijk priesterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Jeremia van Ankyra

Vijftig jaar geleden, deze dag, werd Zijne Eminentie Metropoliet Jeremia van Ancyra in de Kathedraal van de heilige Stefanos in Parijs tot bisschop gewijd. Een paar weken eerder was hij door de Heilige en Gezegende Synode van het Oecumenisch Patriarchaat verkozen tot hulpbisschop van het Aartsbisdom van Frankrijk met de titel van Bisschop van Sassime.

Aanvang van lessen Byzantijnse Psalmzang in Nederland

OECUMENISCH PATRIARCHAAT ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG   Prot. N° 50/2021 Aan de clerus van ons Aartsbisdom In Nederland Dierbare Vaders, Dierbare broeders en zusters, Bij de aanvang van het nieuwe jaar 2021 wil ik u mijn wensen richten en u een gezegend jaar toewensen. Met veel genoegen richt ik me

Aankondiging

Het Orthodox Aartsbisdom België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg deelt u mee dat wegens de huidige toestand met betrekking tot de maatregelen tegen de pandemie en om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de op zondag 10 januari geplande viering van het aansnijden van de Vasilopita ter gelegenheid van het nieuwe jaar

Communique – Interreligieuze Samenwerking in het kader van Religieus Ergoed in Vlaanderen

Vlaanderen bezit een ontzettend rijk patrimonium aan religieus erfgoed, waarvan in vele gevallen de parochies van het Orthodox Aartsbisdom van België graag gebruik maken. In het kader van het project ‘Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen’ bevroegen KADOC-KU Leuven en PARCUM in 2019 de orthodoxe parochies in Vlaanderen over hun erfgoed en erfgoednoden. Deze bevraging