Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De Heilige en Gezegende Synode van het Oecumenisch Patriarchaat heeft een communiqué uitgegeven vanuit Chambésy in Zwitserland, waar ze bijeenkwam.

Tussen 23 en 25 juni 2020 kwam de Heilige en Gezegende Synode van het Oecumenisch Patriarchaat voor haar reguliere maandelijkse vergadering bijeen in het Orthodox Centrum van het Oecumenisch Patriarchaat in Chambésy, Genève. De eerste dag werkten de voorzitters van de synodale commissies samen. Meerdere hiërarchen van de Troon in Europa waren eveneens aanwezig. Tijdens

Goddelijke Liturgie van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België in de parochie van Oostende

Na het hernemen van de diensten onder zeer strikte voorwaarden celebreerde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg op zondag 21 juni 2020 in de parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende. Na de Goddelijke Liturgie gaf Zijne Eminentie een korte historiek van de parochie en dankte de

Communiqué 19e bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB)

Communiqué 19e Vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) kwam op woensdag 17 juni 2020 voor de negentiende keer bijeen op de zetel van het Orthodoxe Aartsbisdom van België, Charbolaan 71 in Brussel. De vergadering werd voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België

Rondschrijven van Metropoliet Athenagoras m.b.t. hervatten van de eredienst en het draaiboek hiervoor

Orthodoxe Kerk in België Brief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg 6 juni 2020 Eminenties, Excellenties, Dierbare Vaders, Dierbare broeders en zusters, De Belgische Eerste Minister heeft woensdag aangekondigd dat we vanaf maandag 8 juni 2020 de liturgische vieringen in onze parochies mogen hernemen. Dit nieuws verheugt ons!

Interview met Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Parochie van Brugge

Interview : mevrouw Anaïs Vathi De orthodoxe parochie van de heiligen Constantijn en Helena, in de Ezelstraat 85 te Brugge, behoort tot de jurisdictie van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg. Ze werd opgericht vanuit de bekommernis om de orthodoxe gelovigen van de regio te betrekken bij een lokaal liturgisch leven,