Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Metropoliet Athenagoras vertegenwoordigde de CROCEU op de EU-Bijeenkomst op Hoog Niveau met Religieuze Leiders over de Europese Manier van Leven

De 15e EU-bijeenkomst op hoog niveau met religieuze leiders vond op vrijdag 27 november 2020 online plaats. De ontmoeting was dit jaar gewijd aan de Europese manier van leven, vooral in het licht van de dringende uitdagingen van de Covid19-pandemie, de dreiging die uitgaat van het complotdenken, en migratie. Dit was de eerste dergelijke bijeenkomst

Metropoliet emeritus Pateleimon van België heeft het hospitaal verlaten

Het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg informeert de clerus en alle onze getrouwe orthodoxe christenen dat Zijne Eminentie Metropoliet emeritus Panteleimon van België het hospitaal op het eiland Chios heeft mogen verlaten. Hij bevindt zich bij hem thuis en zijn gezondheidstoestand is verbeterd. Vanwege het Aartsbisdom

School voor Byzantijnse Muziek van het Aartsbisdom van België Eén maand jong Nieuwe Ordo-cursus

Met de hulp van God en de zegen van onze herder Zijne Eminentie Mgr. Athenagoras, bestaat de Byzantijnse Muziekschool van het Aartsbisdom van België “Heilige Hilarius, bisschop van Poitiers” nu een maand. Een prachtige maand vol muzikale en spirituele ervaringen voor zowel de docenten als de vele studenten. De sacrale kunst van Damaskenos wordt onderwezen

Zijne Eminentie Metropoliet Emeritus Panteleimon van België opgenomen werd in het ziekenhuis op het eiland Chios

Het Aartsbisdom België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg deelt de geestelijkheid en al onze gelovige orthodoxe christenen mee dat Zijne Eminentie Metropoliet Emeritus Panteleimon van België opgenomen werd in het ziekenhuis op het eiland Chios. We bidden onze Heer, Vriend van de Mensen, dat het om een tijdelijk gezondheidsprobleem moge gaan, en dat hij

Parochiefeest van Sint Catharina in Amsterdam

Zondag 22 november 2020 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de historische kerk van de heilige Katarina in Amsterdam (Zaandam), in overeenstemming met alle beschermende maatregelen die in Nederland van kracht zijn om de pandemie te bestrijden. Zijne Eminentie verwees in zijn homilie naar

Communiqué van de 20ste Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – De twintigste bijeenkomst van de Orthodox Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB) werd vanwege de gezondheidscrisis digitaal gehouden. Ze ging door op dinsdag 17 november 2020 van 10.00 uur tot 11.00 uur onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph

Het feest van de heilige Aartsengelen en de heilige Nektarios in Brussel

Op zondag 8 en maandag 9 november 2020 werden de synaxis van de heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël, alsmede de nagedachtenis van de heilige Nektarios, door het Aartsbisdom van België gevierd met, voor de gelovigen, gesloten deuren. Vanwege preventieve maatregelen om de verspreiding van de Covid-19-pandemie tegen te gaan, zijn alle kerken op het grondgebied

Live streaming

Dierbare Vaders, broeders en zusters, De omstandigheden rond het probleem covid-19 laten ons niet toe een volwaardig liturgisch leven te hebben. Dit brengt er ons toe om op enkele plaatsen Liturgie te vieren in heel beperkte kring (zoals de wet het voorschrijft) en deze te streamen. Dit doen we onder meer vanuit onze Kathedraal in

Ontslapen in de Heer van Metropoliet Emeritus Maximos Agiorgoussis van Pittsburgh

Met spijt hebben we het ontslapen in de Heer vernomen van Metropoliet Emeritus Maximos Agiorgoussis van Pittsburgh. Hij was een landgenoot, dierbare vriend en medestudent van Zijne Eminentie Metropoliet Emeritus Panteleimon van België aan het Theologisch Instituut van Halkis, waar hij afstudeerde in 1957. Daarna vervolledigde hij zijn studies door een licentie in de filosofie

Nieuwe maatregelen voor een nieuwe lockdown

Eminenties, Excellenties, Eerwaarde Vaders, Dierbare broeders en zusters, U weet ongetwijfeld dat het Overlegcomité vrijdag laatst bijeen is gekomen om onder verpletterende druk de lockdown in België strenger te maken. Dit heeft ook een impact op de erediensten en met name op ons liturgisch leven. Ziehier wat het Ministerieel Besluit van vandaag, 1 november 2020,