Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Conferentie van Professor Antoine Arjakovsky :« Wat is Orthodoxie? »

UITNODIGING De voordrachtencyclus  “Orthodoxos Logos” van het Aartsbisdom van België  heeft de eer u uit te nodigen op een conferentie van Professor  Antoine Arjakovsky, op donderdag 23 mei 2019 om 19u30 in de conferentiezaal van het Dominicanenklooster in Brussel (Renaissancelaan, 40 – 1000 Brussel – metro Schuman). De spreker, Professor  Antoine Arjakovsky, zal in zijn conferentie uitweiden over het

Oproep ter gelegenheid van de verkiezingen van 26 mei 2019

De verantwoordelijken van de erkende erediensten in België en van het Nederlandstalige vrijzinnig humanisme kwamen in het kader van de komende verkiezingen tot een gemeenschappelijke verklaring, waarvoor zij graag uw aandacht vragen. Stem met hart en verstand Op zondag 26 mei kunnen de Belgische burgers hun stem laten horen ter gelegenheid van de verkiezingen voor

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België vertegenwoordigde de Orthodoxe Kerk tijdens de begrafenis van Groothertog Jan van Luxemburg

Zijne Hoogheid Groothertog Jean (1921-2019), vader van de huidige Groothertog van Luxemburg Henri, is overleden op 23 april 2019. Als zoon van Groothertogin Charlotte werd hij Groothertog en Staatshoofd op 12 oktober 1964. Op 7 oktober 2000 gaf hij de troon op ten gunste van zijn zoon. Hij werd bijzonder gewaardeerd door zijn volk, en

“Vandaag, dichtbij u, ben ik een gelukkige Bisschop!”

Op woensdag 1 mei 2019 organiseerde het aartsbisdom van België zijn traditionele ontmoeting tussen de geestelijkheid en de orthodoxe jeugd in de regio Dilbeek, in de buurt van Brussel. Het onderwerp van de bijeenkomst dit jaar “Leven na de dood” was gerelateerd aan de Opstanding van Christus en de strijd van de gelovigen om te

Gouden Jubileum

Prot. Nr 282-2019 Aan de geestelijkheid en de eerbiedwaardige christenen van ons Aartsbisdom Eerwaarde vaders en dierbare kinderen in Christus, Met deze encycliek en aan de vooravond van het grote feest van Pasen, wil ik zowel aan de geestelijken als aan de trouwe christenen van ons Aartsbisdom melden dat er dit jaar, in 2019, een

Pasen 2019 in het Aartsbisdom van België

De diensten van de Heilige en Grote Week werden in het Aartsbisdom van België berouwvol en majestueus gecelebreerd.   In elke parochie van de drie Benelux-landen hadden de gelovigen, los van alle talen en herkomst, de gelegenheid om de Passie van Onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus opnieuw te beleven en te delen

Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België – 2019

Prot. N°336/2019 Dierbare broeders en zusters in Christus, Christus is verrezen! Wij staan voor het graf van onze Heer en Verlosser en vernemen de boodschap van zijn overwinning: “Wat zoekt gij de levende bij de doden? Gij zoekt Jezus van Nazareth, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen”! Diegene die gekruisigd werd, is

Patriarchale boodschap voor Pasen 2019

Protocol nr. 257 † Bartholomaios DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL,
NIEUW ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH MOGE DE GENADE, DE VREDE EN DE BARMHARTIGHEID VAN DE GLORIEUS VERREZEN CHRISTUS MET DE GEHELE KERK ZIJN * * * Eerbiedwaardige broeders en geliefde kinderen in de Heer, Nu we de lange periode van de heilige en grote

300 miljoen orthodoxen vieren Pasen

Dit weekend vieren ook de orthodoxe kerken Pasen. In ons land zijn er meer dan 150.000 orthodoxe gelovigen. Orthodoxe gelovigen vieren vannacht het Feest der feesten met de Plechtigheid der plechtigheden. In 325 werd op het oecumenische concilie van Nicea vastgelegd hoe berekend wordt wanneer Pasen gevierd wordt: op de eerste zondag na de eerste

Paasdiensten in Brussel

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg en de geestelijkheid van het Orthodox Aartsbisdom wensen dat het Licht van de Verrezen Christus ons leven mogen verlichten en een hoop moge zijn in de duisternis van de wereld waarin we leven. Men herinnert er u aan dat in alle kerken van