Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Overlijden van metropoliet Panteleimon Kontogiannis, aartsbisschop-emeritus van de Orthodoxe Kerk in België

24 januari 2023 – Deze ochtend is metropoliet Panteleimon Kontogiannis, voormalig orthodox aartsbisschop van België en exarch van Nederland en Luxemburg overleden. Hij stond 31 jaar lang aan het hoofd van de Orthodoxe Kerk in België en heeft gans zijn carrière als lid van de orthodoxe geestelijkheid doorgemaakt in België. Hij werd op 7 februari

Zegening van de wateren in de grootste haven van het land

Het grote feest van de Theofanie werd met veel luister gevierd in de metropool Antwerpen, de grootste haven van België. Aan het einde van de Goddelijke Liturgie en de Grote Zegen van de Waterwijding, begaven de priesters en het volk zich te voet naar de oever van de Schelde -naast de kerk, waar zij, na

Plechtige inzegening van het ‘Orthodox Centrum Ambiorix’ in Brussel

Op dinsdag 10 januari 2023 had in Brussel de plechtige inzegening plaats van het ‘Orthodox Centrum Ambiorix’, dat ondergebracht is in het pand dat de Orthodoxe Kerk van Cyprus heeft geschonken aan het Oecumenisch Patriarchaat en meer bepaald aan het Aartsbisdom van België. De inzegening werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en

Snijden van het Basiliusbrood in het Aartsbisdom van België

Op zondag 8 januari 2023 werd in het Aartsbisdom België, na de vesperdienst in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen, het Basiliusbrood gesneden. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging de vesperdienst voor, met de medewerking van twee priesters en een diaken. Ook aanwezig was Zijne Excellentie Joachim van

Nieuwjaar in Brussel

De eerste dag van het nieuwe jaar 2023, feestdag van de besnijdenis van de Heer en herdenking van de heilige Basilius de Grote, werd in het Aartsbisdom van België herdacht. In de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen van Brussel werd de Goddelijke Liturgie gecelebreerd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van

Metropoliet van Pafos Georgios verkozen als nieuwe Aartsbisschop van Cyprus

Het is met grote vreugde dat wij het nieuws hebben vernomen over de verkiezing van Zijne Eminentie Metropoliet Georgios van Pafos tot 76e Aartsbisschop van Nieuw-Justiniana en geheel Cyprus. Deze verkiezing vond vanmorgen plaats, op zaterdag 24 december 2022, met deelname van alle leden van de Heilige Synode van de Kerk van Cyprus. De nieuwe

Kerstboodschap 2022 van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG KERSTMIS 2022 Prot. N° 955/2022 Dierbare broeders en zusters in Christus, “Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil”. Het overheersende kenmerk van het Kerstfeest is altijd het enkelvoudige feit van de komst en