Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De Liturgie, een mysterie

Bij het horen van het woord mysterie, worden ons hart en onze geest doortrokken van een heilige rilling. De liturgie is een fenomeen, naar het Griekse werkwoord met als zelfstandig naamwoord een verschijnsel of verschijning, dat niet te vatten en toch natuurlijk is. Zij is niet te vatten omdat zij een volmaakte handeling als bevestiging

Gegroet geloof, dat om stilzwijgen vraagt. Feest van de Verkondiging.

Op deze dag, kort na de lente evening, viert de Kerk het feest van de neerdaling van onze Heer Jezus Christus over deze wereld, verbijsterd door de duisternis. De neerdaling van de Zon der gerechtigheid, Die de beweging van de tijd en de geschiedenis heeft omgekeerd en Die, door een afdaling naar de dood, daarvan

Homilie Feest Kruisverering – Metropoliet Athenagoras van België (Video)

Homilie van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg bij de Zondag van de Kruisverering (2020) Dierbare broeders en zuster in Christus, We beleven uitzonderlijk moeilijke momenten voor de ganse mensheid. Ongezien voor ons allen. Een bizarre vastentijd ook! Onze Oecumenische Patriarch Bartholomeos sprak ons moedige woorden toe, ook wanneer

Goddelijke Liturgie van de Heilige Basilios de Grote IIIe Zondag van de Heilige en Grote Vasten Zondag van de Verering van het Heilig en Kostbaar Kruis

Goddelijke Liturgie van de Heilige Basilios de Grote IIIe Zondag van de Heilige en Grote Vasten Zondag van de Verering van het Heilig en Kostbaar Kruis Orthodoxe Parochie van de Heilige Dimitrios te Maasmechelen (België) Voorgangers : Priester Ioannis Roukounakis, Diaken Arkadi Vernikov Gezangen : o.l.v. Christophe D’Aloisio Zondag 11 maart 2007 © Orthobel –

Troostwoord voor de pandemie Archimandriet Zacharias Zacharou

Veel mensen zijn in verwarring en anderen raken in paniek vanwege de dreiging van de Coronavirus-epidemie die zich over de hele wereld verspreidt. Ik denk echter dat dit niet mag gebeuren, want wat God ook met ons doet, Hij doet het uit liefde. De God van christenen is een goede God, een God van barmhartigheid

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg m.b.t. het coronavirus

Excellentie, Eerwaarde vaders, Eerwaarde moeder en zusters, Dierbare broeders en zusters, Laten we, geconfronteerd met de moeilijkheden die in meer of mindere mate door de COVID-19-pandemie worden veroorzaakt, ons vertrouwen in de Heer hernieuwen en deze situatie met christelijke liefde onder ogen zien. Elke situatie is goed voor een christen die vooruitgang wil boeken, maar

Annulering van de voordracht van de Voordrachtenkring “Orthodox Logos”

Het Aartsbisdom van België en de Voordrachtenkring “Orthodox Logos” melden dat de conferentie van Archimandriet Zacharias, die geprogrammeerd was op dinsdag 24 maart 2020, omwille van de maatregelen om het hoofd te bieden aan de pandemie van het Covid-19-virus uitgesteld wordt naar een nog nader te bepalen datum. Van zodra de situatie genormaliseerd is zal

Homilie over de Tweede Zondag van de Grote Vasten

Homilie over de Heilige Gregorios Palamas, door vader Panagiotas Moschonas.

Goddelijke Liturgie van de Tweede Zondag van de Grote Vasten

Tijdens de tweede zondag van de vasten herdenkt onze Kerk de Heilige Gregorios Palamas, Aartsbisschop van Thessaloniki. De heilige Gregorius kon door zijn levenswerk het reddende karakter van de Kerk in moeilijke tijden doorheen de geschiedenis behouden en voor de mensen de levende aanwezigheid van God verzekeren. Omwille van de huidige moeilijke periode voor de