Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Greek Day 2023

Het Orthodox Aartsbisdom van België nodigt jullie uit op de 64e editie van de “Griekse dag” (Greek Day), die dit jaar is toegewijd aan de bezieler/oprichter van het initiatief, wijlen de voormalige Metropoliet Panteleimon van België. De dag begint met de Goddelijke Liturgie: 10u00 – 12u00. Nadien volgt een feestelijke Griekse dag, geanimeerd door de

Patroonsfeest van de Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena in Brugge

Dit jaar werd het patroonsfeest van de Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena met veel luister gevierd. De drie voorbije jaren zorgden telkens voor een donkere wolk omwille van het coronavirus en vorig jaar gezien het overlijden van de moeder van Metropoliet Athenagoras. Dit jaar werd het feest gevierd op de dag zelf van

Herdenking van de Pontus in Brussel

Op de eerste zondag na 19 mei, 21 mei 2023 -zondag van de Blindgeborene en dit jaar tegelijk ook gedachtenisdag van de Heiligen Konstantijn en Helena, werd een gebedsdienst gehouden ter nagedachtenis van de Genocide van de Pontische Grieken, in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en

Patroonsfeest Heiligen Kyrillos en Methodios in Oostende

Op zondag 14 mei 2023, de Zondag van de Samaritaanse werd in de schoot van de Orthodoxe Parochie van Oostende het patroonsfeest gevierd van de Heiligen Kyrillos en Methodios, verlichters der Slavische volkeren. Het was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg die voorging in de liturgische celebratie, omringd van

Nagedachtenis van Aartspriester Ignace en Mita Peckstadt

Op zaterdag 13 mei 2023 werd in de kleine kerk van de Heilige Apostel Andreas en de Heilige Sophrony de Athoniet de nagedachtenis gevierd van Aartspriester Ignace Peckstadt (1926-2016) en diens echtgenote, Presbytera Marie-Thérèse Peckstadt-Janssens (1927-2022), die een jaar geleden van ons is heengegaan. De naam van Andreas Archontos, vader van Zijne Excellentie Bisschop Joachim

Conferentie: Pinksteren en de zending van de Kerk vandaag

De voordrachtencyclus “Orthodoxos Logos” van het Aartsbisdom van België heeft de eer u uit te nodigen op een conferentie van Zijne Excellentie Bisschop Maxim Vasilevich, op donderdag 25 mei 2023 om 19u30 dat zal plaatsvinden in het Orthodox Centrum Ambiorix (Square Ambiorix 2 – 1000 Brussel – metro Schuman). De spreker, Bisschop Maxim Vasilevich, zal

Pelgrimstocht van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux naar Georgië – Ontmoeting met Zijne Gelukzaligheid Ilia patriarch van Georgië

Van 5 tot 10 mei 2023 ging de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB) op pelgrimstocht naar Georgië, op uitnodiging van Zijne Gelukzaligheid Patriarch Elias van Georgië. Hoewel deze reis al sedert 2020 werd beslist door de Bisschoppenconferentie, kon deze nog niet doorgaan wegens de pandemie en alle gevolgen van dien. De ontmoetingen, de bezoeken,

Herdenking van de Heilige Filadelfos in Antwerpen

In de namiddag van 9 mei 2023, dag van midpinksteren, eerde de historische parochie van Antwerpen de herinnering van de Heilige martelaren Filadelfos, Alfios en Kyprinos. De drie Heilige martelaren Filadelfos, Alfios en Kyprinos waren broers van elkaar en leefden op het eiland Sicilië, in de 4e eeuw n.Chr. Ze waren van adellijke afkomst en

Bijeenkomst clerus en jongeren van het Aartsbisdom België

Op maandag 1 mei 2023 vond de jaarlijkse bijeenkomst van clerus en jongeren van het Aartsbisdom van België plaats in Herenthals. Dit jaar was de gastspreker Eerwaarde priestermonnik Nikolaj Sakharov van het Patriarchaal en Stavropegisch klooster van de heilige Johannes de Doper in Essex, Engeland, met zijn voordracht “We zullen Hem zien zoals Hij is”.

Athenagoras van België: de zaak rond het klooster van Esfigmenou ondermijnt onze cultuur!

Tijdens deze paastijd, tussen 24 en 26 april, had het Orthodox Aartsbisdom van België de eer en de zegen om de Zeer Eerwaarde Abt Archimandriet Bartholomeos, van het Heilige Athosklooster Esfigménou, te mogen verwelkomen. De eerste stop van het bezoek was het Heilig Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten. De abt