Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Bijeenkomst van de Redactiecommissie van de Dialoog met de Anglicaanse gemeenschap in Ierapetra, Kreta.

Na een onderbreking van twee jaar kwam de redactiecommissie van de Internationale Commissie voor de Theologische Dialoog tussen orthodoxen en anglicanen van 18 tot 23 oktober 2021 bijeen in een centraal gelegen hotel te Ierapetra op het eiland Kreta. Aan orthodoxe zijde werd de ontmoeting bijgewoond door Metropoliet Athenagoras van België – Orthodox voorzitter (Oecumenisch

30 jaar Oecumenisch Patriarch Bartholomeos Dankzegging, herinnering en wensen

Metropoliet Athenagoras van België Exarch van Nederland en Luxemburg Dit jaar vieren we waarlijk een grootse gebeurtenis en we zijn God dankbaar. Dankbaar om al zijn weldaden en nu in het bijzonder omdat, door Gods’ Genade, Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos reeds dertig jaar aan het hoofd staat van onze Moeder-Kerk en van de

De voorzitter van de CEC op bezoek bij de metropoliet van België

De Zeer Eerwaarde Dominee Christian Krieger, voorzitter van de Raad van Europese Kerken (CEC), werd op 15 oktober 2021 ontvangen door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, op de zetel van het Aartsbisdom in Brussel. De bijeenkomst vond plaats in een zeer warme sfeer, waarbij de Metropoliet werd geïnformeerd

Interview met vader Konstantinos Dedes over de Byzantijnse muziekschool van het Aartsbisdom van België

    Interview: Anaïs Vathi   In het hierna volgende interview ontmoeten wij diaken Konstantinos Dedes van het Aartsbisdom van België. Wij praten met hem over de oprichting van een nieuwe school voor Byzantijnse muziek in België, waarvan hij coördinator en tegelijk leraar is. Deze school heeft als doel de Byzantijnse cultuur en de hoeksteen

De toekomst van het christendom in de hedendaagse seculiere samenleving

Op maandag 4 oktober om 19.00 uur vond een conferentie plaats met als titel “De toekomst van het christendom in de hedendaagse seculiere samenleving”. De spreker was priestermonnik Theophilos van het Athonitische Klooster van de Pantokrator. De tekst van de conferentie vindt u hieronder: Monseigneur, dierbare Vader Dominique, dierbare vrienden, broeders en zusters Toen ik

Professor in de psychologie Vassilis Saroglou – Winnaar van een prestigieuze prijs

Op 4 oktober 2021 vond in Brussel in het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) de uitreiking plaats van de prijzen van het FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique) aan vijf universiteitsprofessoren uit de Federatie Wallonië-Brussel (en vijf uit Vlaanderen – FWO), die elk op hun gebied gerenommeerd zijn en de kennisgrenzen hebben verlegd. De

Bijeenkomst van de Orthodoxe Jeugd van de Benelux OJB-JOB

“Roepingen in het christelijk leven” Priestermonnik Theophilus van het klooster van Pantokrator (op de berg Athos)   Op 1 tot 3 oktober 2021 kwamen in De Kluis van Sint-Joris-Weert (Leuven, België) 70 jonge orthodoxen tussen 15 en 35 jaar van 12 verschillende afkomsten en uit de verschillende parochies van het Aartsbisdom België en het Exarchaat

De heer Jean Palaiokrassas en het Orthodoxe Aartsbisdom van België

Politicus Jean Palaiokrassas van eeuwige gedachtenis is ontslapen in de Heer op 2 oktober 2021. Het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg koestert zeer intense herinneringen aan de heer Jean Palaiokrassas van tijdens zijn mandaat als Grieks Commissaris bij de Europese Unie. Deze politicus van het eeuwige gedachtenis slaagde er namelijk

Versoepeling van de maatregelen alleen in Vlaanderen en Duitstalig landsdeel. In Brussel en Wallonië blijven de strenge maatregelen van kracht

Ingevolge het Overlegcomité van 17 september 2021 en de publicatie van het ministerieel besluit van 27 september 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, treden nieuwe versoepelingen in werking op 1 oktober 2021 enkel in het Vlaams Gewest en in het Duitstalig landsdeel. Inderdaad is het mondmasker er vanaf 1 oktober