Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Patriarchale Boodschap voor het Heilige Pascha

Patriarchale boodschap Voor Pasen Protocol Nr. 289   † BARTHOLOMEOS DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, NIEUW ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH MOGE DE GENADE, DE VREDE EN DE BARMHARTIGHEID VAN DE GLORIEUS VERREZEN CHRISTUS, MET HET GEHELE PLEROMA VAN DE KERK ZIJN * * *   Na het voleindigen van de voor de ziel

Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg

PAASBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG PASEN 2021 Prot. N°278/2021 Dierbare broeders en zusters in Christus, Christus is verrezen! Toen we onze tocht richting Pasen aanvingen, zochten we elkaar op en boden we vergeving als die essentiële eerste stap op de weg van bekering. Vandaag, terwijl we de

Diakenwijding in het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

De 5e zondag van de Grote Vasten, op 18 april 2021, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Nederland). Hij diende tevens de diakenwijding toe aan de heer Quinten Koning. Alles vond plaats in

Gebed voor de gezondheid van een priester van ons Aartsbisdom

Excellentie, Dierbare Vaders, Eerwaarde Moeder Abdis, Dierbare broeders en zusters, Zijne Eminentie onze herder, Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, doet een warme oproep opdat men vurig zou bidden tot onze goede Heer en Verlosser voor de gezondheid en de genezing van Aartspriester Spyridon Tsekouras en zijn presbytera Vasilia, die in

Zondag van de Kruisverering en Te Deum voor de revolutie van 1821 in het aartsbisdom België

Zondag 4 april 2021 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van de heilige Nicolaas van het Groothertogdom Luxemburg, in overeenstemming met de beperkende en beschermende maatregelen die van kracht zijn in het Groothertogdom om de verspreiding van de coronavirus-pandemie te voorkomen. In

Feest van de Boodschap aan de Moeder Gods en Te Deum voor de nationale feestdag van Griekenland in Nederland

Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, hulpbisschop van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, vierde op zondag 28 maart 2021 de Goddelijke Liturgie in de feestvierende parochie van de Boodschap aan de Moeder Gods in Utrecht (Nederland), in overeenstemming met de beperkings- en beschermingsmaatregelen die in Nederland van kracht zijn om de verspreiding van de

Feest van de Boodschap aan de Moeder Gods en Te Deum voor de Griekse Nationale Dag in België

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg vierde op  donderdag 25 maart 2021 de Goddelijke Liturgie in de feestvierende parochie van de Boodschap aan de Moeder Gods in Antwerpen – de eerste Orthodoxe parochie in België, opgericht in 1900 en dus meer dan 120 jaar oud, met respect voor de

Zondag van de orthodoxie in het Aartsbisdom van België

Op 21 maart 2021, Zondag van de Orthodoxie, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel, in overeenstemming met de beperkings- en beschermingsmaatregelen die in België van kracht zijn om de verspreiding van de coronavirus-pandemie te voorkomen. Voor

Communiqué van het Oecumenisch Patriarchaat: verkiezingen en promoties

Op 17 maart 2021 kwam de Heilige  Synode voor de eerste bijeenkomst van deze maand samen in haar nieuwe samenstelling. Op voorstel van Zijne Alheiligheid de Patriarch werden tijdens deze ontmoeting enerzijds de Zeer Eerwaarde Groot Vicaris-Generaal Andreas en anderzijds de Zeer Eerwaarde Archimandriet Ioachim, hoofdsecretaris van de Heilige Synode, unaniem verkozen tot respectievelijk Metropoliet