Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Het naamfeest van onze Metropoliet Athenagoras en een nieuwe vicaris-generaal voor ons Aartsbisdom

Op zaterdag 24 juli 2021, feest van de heilige Athenagoras de Apologeet, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg zijn naamfeest. Hij ging voor in de Goddelijke Liturgie, gevierd in de Orthodoxe Kathedraal in Brussel. Hij was omringd van priesters en diakens. Aan het einde van de Goddelijke Liturgie

Metropoliet Athenagoras van België op het Te Deum in de Brussels Kathedraal

Op woensdag 21 juli 2021 heeft Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België deelgenomen aan het Te Deum dat in de Sint-Michiels- en-Sint-Goedelekathedraal in Brussel gezongen werd ter gelegenheid van de Belgische Nationale Feestdag. Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Gabriel, Prins Emmanuel

Het Orthodox Aartsbisdom van België bidt voor de slachtoffers van de natuurramp

Het Orthodox Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers van de overstromingen die een gevolg zijn van een onophoudelijke regenval. Het Aartsbisdom vraagt de gelovigen te willen bidden voor betere weersomstandigheden en voor allen die heden in een ellendige toestand verkeren. Moge God

Metropoliet Athenagoras van België op het eiland Korfoe

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België bevond zich tijdens het weekend van 10 en 11 juli 2021 op het eiland Corfu.   Op zondag 11 juli 2021 ging hij naar de kerk van de heilige Spyridon waar hij, op uitnodiging en met toestemming van Zijne Eminentie Metropoliet Nektarios van Korfu, Paxi en de Diapontische Eilanden,

Gebed voor de gezondheid

Eerwaarde vaders, Dierbare christenen, Ik vraag om uw gebeden en voorbeden bij God voor Helena Vlatakis, de echtgenote van de rector van de parochie van de Heilige Nicolaas in Schaarbeek, aartspriester Georgios Vlatakis, die momenteel ernstige gezondheidsproblemen heeft. Ik wens met heel mijn ziel dat de Heer haar het herstel van haar gezondheid kan schenken,

De Ambassadeur van Frankrijk op bezoek bij de Metropoliet van België

Donderdagnamiddag 1 juli 2021 ontving Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg op de zetel van het Aartsbisdom de Ambassadeur van Frankrijk in België Hare Excellentie Hélène Famaud-Defromont. De bijeenkomst vond plaats op initiatief van de ambassadeur, die graag de vertegenwoordiger van de orthodoxe Kerk bij de nationale autoriteiten wilde

De Orthodoxe Kerk in Nederland vraagt de Overheid om erkenning als zelfstandige geloofstraditie

Op zondag 27 juni 2021 hield het bestuur van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) een ontmoeting met vertegenwoordigers van Orthodoxe Kerken in Nederland. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de ongeveer kwart miljoen mensen in Nederland met een orthodoxe achtergrond. Als integrerende geloofstraditie willen zij graag hun plek innemen in de Nederlandse maatschappij. De Orthodoxe Zendende Instantie heeft

Klooster van Asten – Herdenking van de 5e verjaardag van het overlijden van Moeder Maria

Op donderdag 24 juni 2021, het feest van de geboorte van de glorieuze Profeet, Voorloper en Doper Johannes, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België de Goddelijke Liturgie in het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods. Bij die gelegenheid werd tevens de vijfde verjaardag herdacht van het ontslapen in de Heer van de

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) werd bijeengeroepen voor haar 22e gewone vergadering. Deze vergadering ging door op dinsdag 22 juni 2021 , vanwege de gezondheidscrisis via een videoconferentie. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat) zat de vergadering voor. De deelnemende bisschoppen waren Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger

Pinksteren in de Kathedraal van Brussel

Op Pinksterzondag 20 juni 2021 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël van Brussel. Hij was omringd door priesters en diakens van het aartsbisdom. De viering ging door met naleving van de nieuwe versoepelde maatregelen tegen