Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Monnikswijding in het Klooster van de Heilige Johannes de Doper in Den Haag

Den Haag – Op zaterdag 30 maart 2024 ontving Priester Joan Lena, priester van de Parochie van de Heilige Nikolaas in Amsterdam, de monnikswijding. Deze werd toegediend in de schoot van het Klooster van de Heilige Johannes de Doper, in Den Haag. Het was een mooie viering, waarbij Vader Joan aanbevolen werd door zijn geestelijke

Zondag van de Orthodoxie in het centrum van Europa

Ook dit jaar werd de triomf van de Orthodoxie in het Orthodox Aartsbisdom van België gevierd, met een traditioneel gewijze interorthodoxe concelebratie op zondag 24 maart 2024, in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de liturgie en werd

Patriarchale Boodschap voor de Heilige en Grote Vasten (2024)

Prot.N° 152 CATECHETISCHE PREEK BIJ DE AANVANG VAN DE HEILIGE EN GROTE VEERTIGDAGENTIJD + BARTHOLOMEOS DOOR DE GENADE GODS  AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, HET NIEUWE ROME  EN OECUMENISCH PATRIARCH AAN DE GANSE KERKGEMEENSCHAP, GENADE EN VREDE VAN CHRISTUS ONZE VERLOSSER, ZIJ MET U, ALSOOK WENSEN, ZEGEN EN VERGEVING * * * Eminenties en Excellenties broeders hiërarchen

Vespers van de zondagen van de Grote Vasten 2024

Om zijn christenen te helpen in hun spirituele strijd tijdens de periode van de Grote Vasten kondigt het Orthodoxe Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg aan dat de Vespers van de zondagen van de Grote Vasten afwisselend zullen gevierd worden in één kerk in Brussel. Deze vesperdiensten gaan door volgens de kalender

Orthodox Frans koor “Ensemble Vocal Malinine”  uit Parijs in concert te Brugge

Op zaterdag 2 maart 2024 ontvingen wij het orthodox koor “Ensemble Vocal Malinine” te Brugge.  Tien orthodoxe christenen uit Parijs, met als koorleider Mathieu Malinine, kwamen hier immers om een concert te houden op uitnodiging van Metropoliet Athenagoras, Vader Bernard en de parochie van Brugge.  Dit concert had plaats in de Sint-Annakerk te Brugge en werd dus

Zondag van de Orthodoxie 2024

Het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg deelt mee dat een Pontificale Inter-orthodoxe Liturgie wordt gevierd op de Zondag van de Orthodoxie, op zondag 24 maart 2024 in de Kathedraal van de HH. Aartsengelen van Brussel (Stalingradlaan 34 – 1000 Brussel), met deelname van vele leden van de geestelijkheid en koren van

Goddelijke Liturgie – Hasselt, 4 februari 2024

De Orthodoxe Liturgie van Johannes Chrysostomus in het Nederlands, in de Byzantijnse traditie. opname: Hasselt, Limburg (België), op 04 februari 2024