Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Hoe vandaag de Kerkvaders interpreteren?

Het Orthodox Theologisch Instituut «Apôtre Paul» en de Voordrachtencyclus «Orthodoxos Logos» van het Orthodox Aartsbisdom van België hebben de eer u uit te nodigen, ter gelegenheid van het nieuwe academiejaar 2019-2020, op de voordracht, in het Frans, van Prof. Dr. Christos Arabatzis, op maandag 30 september 2019 om 19u in de Conferentiezaal van het Dominicanenklooster te

Orthodox jongerenweekend 18-20.10.2019

Beste Vrienden, Naar jaarlijkse gewoonte organiseert ons Aartsbisdom een Ontmoeting van de Orthodoxe Jongeren van de Benelux. Deze bijeenkomst gaat door van 18 tot 20 oktober 2019. Het thema van de bijeenkomst is: “Hoe het orthodoxe geloof nu beleven”? Genodigde: Priestermonnik Makarios van Simonos Petras (Athos) Waar: Jeugdcentrum De Karmel Torhoutsesteenweg 406 – 8200 Brugge Jullie

Aankondiging – Patroonsfeest van het Klooster te Asten

Het Orthodox Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten (Nederland) nodigt alle vrome gelovigen uit tot het jaarlijkse kloosterfeest dat plaats zal hebben: OP ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2019 Metten: 9:00 Goddelijke Liturgie: 10:00 LET OP! Op zaterdag 7 september en zondag 8 september is de A67 tussen Eindhoven en Asten afgesloten. De

Boodschap van de Patriarch (1.9.2019)

Prot. Nr. 582 † B A R T H O L O M E O S DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL NIEUW ROME EN OECUMENISCH PATRIARCH AAN DE GEHELE KERK: GENADE, VREDE EN BARMHARTIGHEID VAN DE MAKER VAN DE HELE SCHEPPING, ONZE HEER EN GOD EN HEILAND JEZUS CHRISTUS — Beminde broeder-Hiërarchen en

De nationale feestdag van Luxemburg in de kathedraal van de Heilige Nicolaas

Met luister vierde het aartsbisdom van België op zondag 30 juni 2019 de nationale feestdag van Luxemburg. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg vierde de Goddelijke Liturgie in de kathedraal van de Heilige Nicolaas in Luxemburg, omringd door priesters en diakens van het Aartsbisdom, alsmede door priesters van de

Communiqué van de bijeenkomst van het orthodox-anglicaanse redactiecomité 27-28 juni 2019

Het redactiecomité van de Officiële Theologische Dialoog tussen de Orthodoxe Kerk en de Anglicaanse gemeenschap kwam bijeen in Canterbury.   De vergaderingen van het redactiecomité van de Officiële Theologische Dialoog tussen de Orthodoxe Kerk en de Anglicaanse Gemeenscha vond plaats in de Kathedraal van Christus van Canterbury, in het zuidoosten van Engeland, op donderdag 27

Europarlementslid Manolis Kefalogiannis bezoekt de Metropoliet van België

Het opnieuw voor de Europese Volkspartij verkozen Griekse Europarlementslid, de heer Manolis Kefalogiannis, bracht een beleefdheidsbezoek aan Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. De bijeenkomst vond plaats in een zeer vriendelijke atmosfeer op dinsdagnamiddag 25 juni 2019 op de zetel van het aartsbisdom. De heer Kefalogiannis vroeg de zegen

Klooster van Asten – Herdenking van het derde jaar van het overlijden van Moeder Maria

Op zaterdag 22 juni 2019 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België de Goddelijke Liturgie in het klooster van de Geboorte van de Moeder van God.   De viering vond plaats in het onlangs gerenoveerde heiligdom en werd afgesloten met de gedachtenisdienst voor het derde jaar van de ontslaping in de Heer van wijlen de

Communique 19.06.2019

Het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg kondigt de viering van een pontificale Goddelijke Liturgie aan, voorgezeten door Zijne Eminenetie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Deze Liturgie gaat door op zaterdag 22 juni in het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten in Nederland,