Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Delen van het Basiliosbrood tijdens de gebedsweek voor de eenheid van de christenen

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging op dinsdag 21 januari 2020 voor in de vesperdienst op de zetel van het Aartsbisdom, in de kapel van de Heilige Marina, om vervolgens het Basiliosbrood te zegenen en te verdelen. In zijn toespraak weidde Zijne Eminentie uit over de christelijke eenheid

Hoofd van het Kantoor van de Griekse Premier in Thessaloniki, mevrouw Maria Antoniou en de heer Georges Kasapidis, gouverneur van West-Macedonië, bij Metropoliet Athenagoras van België

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ontving op 21 januari 2020 op de zetel van het Aartsbisdom te Brussel mevrouw Maria Antoniou, verantwoordelijk voor het Kantoor van de premier van Griekenland in Thessaloniki, en de heer Georges Kasapidis, gouverneur uit West-Macedonië, vergezeld door een delegatie ondernemers. De bijeenkomst vond

Snijden van het Basiliusbrood in het Aartsbisdom van België

Op zondag 12 januari 2020 vond in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen het snijden en verdelen van het Basiliusbrood van het Aartsbisdom van België plaats.   Tijdens de vesperdienst waarin Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voorging, waren Zijne Excellentie Bisschop Dositheos van Georgië, Zijne Excellentie Bisschop Porphyrios

Aankondiging bisschopswijding Bisschop-elect Ioakim van Apollonia

Het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg deelt met veel vreugde mee dat op zondag 26 januari 2020 tijdens de Goddelijke Liturgie gevierd in de Orthodoxe Kathedraal der HH. Aartsengelen, Stalingradlaan 34, Brussel, de bisschopswijding zal worden toegediend aan de Bisschop-elect Ioakim van Apollonia, hulpbisschop van het Heilig Aartsbisdom. Alle gelovigen

Verkiezing van een hulpbisschop voor het Orthodox Aartsbisdom van België

Met vreugde wordt medegedeeld dat de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat, vandaag bijeengekomen onder het voorzitterschap van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos en op zijn voordracht, de Zeer Eerwaarde Archimandriet Ioakim Archontos, priester van het Orthodox Aartsbisdom van België, eenparig verkozen werd tot hulpbisschop van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, met de

Kerstboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG KERSTMIS 2019 Prot. N° 1010/2019 Dierbare broeders en zusters in Christus, “Christus is geboren, loof Hem; Christus komt uit de hemel, ga hem tegemoet; Christus is op aarde, sta op. Mogen de hemelen zich verheugen en de aarde zich verheugen vanwege hem

Patriarchale Boodschap verspreid ter gelegenheid van Kerstmis

† BARTHOLOMAIOS door de Genade Gods Aartsbisschop van Constantinopel, nieuw Rome en Oecumenisch Patriarch, aan het hele pleroma van de Kerk Genade, barmhartigheid en de vrede van Christus de Redder geboren in Bethlehem   * * *   Eminenties, Excellenties, geliefde broeders en kinderen in de Heer, Ter gelegenheid van de plechtigheid van Kerstmis verheerlijken

Youth & Justice: de erkende erediensten op bezoek in instellingen voor jongeren

Sinds drie jaar organiseert een interlevensbeschouwelijk platform, bestaande uit verantwoordelijken van de erkende erediensten en leden van de georganiseerde vrijzinnigheid jaarlijks een activiteit om de betrokkenheid van de verschillende levensbeschouwingen bij de Belgische pluralistische samenleving in de verf te zetten. Twee jaar geleden werd in de Senaat een symposium georganiseerd over de plaats van erediensten

Metropoliet Athenagoras: “We zijn trots op de Kestekidis-school in Brussel”

Op woensdagochtend 18 december 2019 woonde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg het kerstspektakel bij in de Griekse school Kestekidis in Brussel. Het bestuur en de leden van het onderwijzend personeel van de school organiseerden dit jaar opnieuw, aan de vooravond van de Twaalf Feestdagen, een prachtig ontroerend spektakel.