Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De Maagd Maria van de Liederen

Het ‘Atelier de Musiques Traditionnelles Helléniques’ en het Scholingsinstituut voor Byzantijnse Psalmzang en Traditionele Griekse Muziek van het Orthodox Aartsbisdom van België ‘de heilige Hilarius van Pictavium’ presenteert een jubileumevenement – een eerbetoon aan de Moeder Gods met de titel “De Maagd Maria van de Liederen”. Het beroemde “Grieks-Byzantijnse koor” onder leiding van Prof. Georgios

Waterwijding voor de officiële opening van het St Irenaeus Institut aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

Vorige vrijdag, 9 september 2022,  opende Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, co-voorzitter van de Orthodoxe Zendende Instantie in Nederland, met een kleine waterwijding formeel het St.-Irenaeusinstituut aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De andere co-voorzitter, Zijne Excellentie Aartsbisschop Polycarpus, sprak een gebed en de zegen uit. De decaan van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen,

Metropoliet Athenagoras vierde voor het eerst Liturgie in de Heilige Nikolaaskerk in Amsterdam

Op zondag 11 september 2022 heeft Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voor het eerst een Goddelijke Liturgie gevierd in de kerk van de Heilige Nikolaas van Myra in Amsterdam. Deze Parochie behoorde sinds haar oprichting in 1974 tot het Patriarchaat van Moskou, tot de meerderheid van clerus en

Feest van het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten

Op zaterdag 10 september 2022 vond het parochiefeest van het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (NL) plaats. De dienst werd voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, in concelebratie met Hunne Excellenties Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië) en Bisschop Joachim van Apollonia (Hulpbisschop

Scholingsinstituut voor de Byzantijnse Psalmzang en Traditionele Griekse volksmuziek

Het is met groot genoegen dat het Scholingsinstituut voor de Byzantijnse Psalmzang en Traditionele Griekse volksmuziek van het Orthodox Aartsbisdom van België (Stalingradlaan 36, 1000 Bruxelles) officieel de start van de inschrijvingsperiode inluidt voor het academisch jaar 2022-2023, waarmee het aansluitende derde jaar van onderwijzingsactiviteiten zal aangevat worden. Met Gods hulp staan ​​we aan het

Uitvaart van de betreurde Metropoliet Kallistos van Diokleia

Op donderdag 1 september 2022 werd vermaarde orthodoxe theoloog en metropoliet van het Oecumenisch Patriarchaat, Mgr. Kallistos Ware ten grave gedragen. Eerst ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voor in de Goddelijke Liturgie, die gevierd werd in de schoot van de Parochie van de Heilige Drie-Eenheid in Oxford.

Uitnodiging Kloosterfeest

U bent van ganser harte uitgenodigd om in ons Klooster het feest te vieren van de Geboorte van de Moeder Gods. De Goddelijke Liturgie wordt voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd van priesters en diakens. zaterdag 10 september 2022 Metten: 9u Goddelijke Liturgie: 10u Iedereen is uitgenodigd!

Patriarchale boodschap voor het nieuwe kerkelijke jaar (2022)

Protocol nr. 470 † BARTHOLOMEOS DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, NIEUW ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH MOGE DE GENADE, DE VREDE EN DE BARMHARTIGHEID VAN ONZE HEER, GOD EN REDDER JEZUS CHRISTUS, AUTEUR VAN DE HELE SCHEPPING, MET DE GEHELE KERK ZIJN   Eerbiedwaardige broeders en geliefde kinderen in de Heer, Vandaag begint met