Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Reactie van de Orthodoxe Kerk in Nederland bij terreur in Utrecht

PERSMEDEDELING Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in Nederland, betuigt in zijn persoonlijke naam en in naam van alle orthodoxe christenen levend in Nederland zijn verbazing, verdriet en medeleven voor de barbaarse daden die vanochtend het land hebben getroffen. Het spreekt voor zichzelf dat niets of niemand het gebruik van geweld en

Koning Filip aanwezig op start Jubileumjaar van het Orthodox Aartsbisdom van België

Brussel (17 maart 2019) – Ook dit jaar werd in het Aartsbisdom van België, op zondag 17 maart 2019, het feest van de Zondag van de Orthodoxie feestelijk gevierd. Aan de orthodoxe viering voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg namen Zijne Eminentie Metropoliet Chrysostomos van Kyrineia (Kerk

Kardinaal Godfried Danneels in de Heer ontslapen

Op 14 maart 2019 is Kardinaal Godfried Danneels in de Heer Ontslapen in zijn woonplaats in Mechelen. Godfried Danneels werd op 4 juni 1933 geboren in Kanegem als oudste van zes in een onderwijzersgezin. Van 1945 tot 1951 liep hij school in het Sint-Jozefscollege in Tielt. Daarop volgend begon hij de priesteropleiding aan het seminarie

CATECHETISCHE PREEK Bij de opening van de Heilige en Grote Vasten (2019)

CATECHETISCHE PREEK Bij de opening van de Heilige en Grote Vasten † BARTHOLOMEUS Door Gods genade Aartsbisschop van Constantinopel – Nieuw Rome en Oecumenische Patriarch Tot de Volheid van de Kerk Moge de genade en vrede van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, met u zijn Samen met ons gebed, zegen en vergeving * *

Grote Concelebratie van de zondag van de Orthodoxie te Brussel

Hierbij heb ik de eer om u uit te nodigen voor de Grote Concelebratie ter gelegenheid van de Zondag van de Orthodoxie, die dit jaar zal plaatsvinden op zondag 17 maart 2019 in de Orthodoxe Kathedraal van Brussel, Stalingradlaan 34 in Brussel. Aan het einde van de Goddelijke Liturgie wordt een receptie aangeboden in de

Conferentie in het Aartsbisdom van België over de rol van het Oecumenisch Patriarchaat

Op maandagavond 25 februari 2019 werd in het centrum van Brussel, in het kader van de Voordrachtencyclus “Orthodox Logos” van het Aartsbisdom van België, een conferentie over “de rol van het Oecumenisch Patriarchaat in de Orthodoxe Kerk” gehouden. De spreker was Zijne Eminentie Metropoliet Bartholomeos van Smyrna, een ervaren hiërarch op het vlak van inter-orthodoxe

Metropoliet Bartholomeos van Smyrna in de Kathedraal van Brussel

Zijne Eminentie Metropoliet Bartholomeos van Smyrna vierde op zondag 24 februari 2019, zondag van de verloren zoon, de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël in Brussel, omringd door priesters en diakens van het Aartsbisdom België. Metropoliet Bartholomeos bevond zich in Brussel voor twee conferenties over de rol van het

Athenagoras van België: “De Moederkerk werkt altijd voor het goede en de eenheid van de Kerk”

Tijdens een conferentie in het Europees Parlement op donderdag 21 februari 2019 over de “huidige rol van de Oecumenische Patriarch in de Orthodoxe Kerk en in Europa” begroette de lokale Metropoliet Athenagoras van België de toehoorders. De conferentie was het resultaat van een samenwerking tussen het Griekse EP-lid van de Europese Volkspartij, de heer Manolis

De huidige rol van de Oecumenische Patriarch in de Orthodoxe Kerk en in Europa

In het Europees Parlement werd op donderdag 21 februari 2019 een conferentie gehouden over “de huidige rol van de Oecumenische Patriarch in de Orthodoxe Kerk en in Europa.” De conferentie was het resultaat van een samenwerking tussen het Griekse EP-lid van de Europese Volkspartij, de heer Manolis Kefalogiannis, en het Aartsbisdom van België, met de

Grieks-orthodoxe promovendus: Mens is meer én minder dan engel

De Grieks-orthodoxe priester Chouliaras beschrijft het mensbeeld van de Byzantijnse theoloog Palamas als een paradox. De mens is hoger dan engelen omdat hij een uniek lichaam heeft. Maar de engelen hebben een grotere waardigheid dan de mens omdat ze dichter bij de volmaaktheid van God verkeren. Gregorius Palamas (1296-1359), theoloog en mysticus, werd op 22-jarige