Benelux logo
Greek logo

Bez kategorii

List Świąteczny Jego Eminencji Metropolity Belgii i Egzarchy Niderlandów i Luksemburga Atenagorasa, Boże Narodzenie 2020

LIST ŚWIĄTECZNY
JEGO EMINENCJI METROPOLITY BELGII
I EGZARCHY NIDERLANDÓW I LUKSEMBURGA
ATENAGORASA

BOŻE NARODZENIE 2020

N° Prot. 779/2020

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie !
Chrystus się rodzi ! Wysławiajcie Go !

Przesyłam Wam pozdrowienia wraz z miłością, radością i nadzieją, które są nam tak łaskawie ofiarowane we Wcieleniu naszego Pana Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa!

Dzisiaj świętujemy narodziny naszego Zbawiciela i głosimy, że Bóg jest naprawdę z nami. Dzisiaj, Jednorodzony Syn Boży przyjmuje naszą ludzką naturę, pozwalając nam uczestniczyć w Jego boskiej naturze. Dzisiaj, Prawo i Prorocy się wypełniają, jednocześnie w „pełni czasów” długo oczekiwany Mesjasz zapoczątkowuje pokój przewyższający wszelkie zrozumienie.

Dzisiaj, świętujemy to, na co przygotowaliśmy się od początku postu. Nasz post, zintensyfikowana modlitwa i jałmużna znajdują swój sens i spełnienie w tajemnicy Wcielenia: wszystko, co mamy jest Bożym darem, który nam, jako wiernym strażnikom jest ofiarowany po to, abyśmy czuli obecność Boga. Naszym powołaniem jest wcielenie naszego istnienia w Słowo, w każdym czasie i we wszystkich dziełach naszego życia. Z pewnością nie jest to łatwe do osiągnięcia, ponieważ pokusy świata będą próbowały nas do tego zniechęcić. Ale Bogurodzica jest naszym przykładem. Przykładem posłuszeństwa, rozeznania, akceptacji wszystkiego, do czego powołał ją Ojciec Niebieski. Tam, gdzie pierwsza Ewa powiedziała Bogu „nie”, Bogurodzica z całego serca powiedziała „tak”! Czyniąc to, przyjęła wszystko to, co Jej Syn dokonał przez swoje narodziny, stając się przykładem dla nas wszystkich.

Nie pozwólcie, aby wasza wiara i płomień oddania ostygły! Niech nasza pobożność w służbie „Słowu, które stało się ciałem”, będzie tak silna, jak wsparcie Jego Matki.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie!

Rok 2020 był inny niż wszystkie poprzednie lata. Koronawirus wpłynął i tymczasowo zakłócił nasze życie w bezprecedensowy sposób. Jest to tymczasowa próba dla nas wszystkich, próba, którą musimy znosić z cierpliwością i nadzieją. W tym świątecznym czasie myślimy o wszystkich, którzy pracują na rzecz potrzebujących: o lekarzach i opiekunach oraz o wszystkich, którzy bez wyjątku robią, wszystko co w ich mocy, aby ulżyć temu ciężkiemu brzemieniu. Myślimy także o chorych i potrzebujących, oraz pamiętamy o tych, którzy zasnęli w Panu – ofiarach tego wirusa.

W okresie pandemii Covid-19 nie zapominajmy, że jesteśmy również wezwani do uważnego zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa, poprzez ścisłe przestrzeganie środków ustanowionych przez nasze rządy.

Życząc każdemu z was, aby Wcielenie naszego Pana Jezusa i Jego Objawienie wspierały was w codziennych zmaganiach, proszę przyjmijcie moje najserdeczniejsze życzenia Nowego Roku pełnego nadziei i odnowy.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i niech Nowy Rok będzie rokiem pełnym łaski!

Z moim ojcowskim błogosławieństwem i miłością w Panu, który stał się Człowiekiem.

Bruksela, Boże Narodzenie 2020

† Metropolita Belgii Atenagoras
Egzarcha Niderlandów i Luksemburga