Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Kerstboodschap 2020 van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

KERSTBOODSCHAP
VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE
EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

KERSTMIS 2020

Prot. N° 779/2020

Dierbare broeders en zusters in Christus,
Christus is geboren, looft Hem!

Ik groet u met de liefde, vreugde en hoop die ons zo genadig is verleend bij de menswording van onze Heer God en Verlosser Jezus Christus.

Heden vieren we de geboorte van onze Heiland en verkondigen we dat God inderdaad met ons is! Heden neemt de eniggeboren Zoon van God onze menselijke natuur aan, waardoor we deel kunnen nemen aan zijn goddelijke natuur. Heden worden de Wet en de Profeten vervuld, terwijl in de ‘volheid van de tijd’ de langverwachte Messias die vrede inluidt die alle begrip te boven gaat!

Heden vieren we datgene waarop we ons hebben voorbereid tijdens de voorbije Vastenperiode. Ons vasten, ons geïntensiveerd gebed en onze aalmoezen vinden hun betekenis en vervulling in het mysterie van de incarnatie: alles wat we hebben is een geschenk van God, aan ons gegeven als trouwe rentmeesters, zodat we Gods aanwezigheid in ons midden kunnen verkondigen. Onze roeping is om het vleesgeworden Woord te allen tijde en in alles wat we doen in ons leven, onze daden, ons wezen te ‘incarneren’. Dit is zeker niet gemakkelijk, want de bekoringen van de wereld zullen ons proberen te misleiden.

Maar de Moeder van God is ons voorbeeld! Een voorbeeld van rentmeesterschap, van onderscheidingsvermogen, van het omarmen van alles waartoe de hemelse Vader haar riep. Waar de eerste Eva ‘nee’ zei tegen God, zei de Moeder Gods volmondig ‘ja’! En door dat te doen, omarmde ze alles wat haar Zoon vervuld had door Zijn geboorte, en werd ze een voorbeeld voor ons allen.

Laat ons geloof en de vlam van onze toewijding niet koud worden. Laat onze toewijding om het vleesgeworden Woord te dienen zijn zoals zijn moeder hem diende.

Dierbare broeders en zusters,

Dit jaar was als geen ander. Het coronavirus heeft ons leven op ongekende manieren beïnvloed en tijdelijk verankerd. Het is voor allen een moeilijke beproeving, die we evenwel met geduld en hoop moeten doorstaan. In deze periode van kerkelijke feesten denken we dankbaar aan al diegenen die zich inzetten voor de mens in nood: onze overheden, de artsen en zorgverleners en al diegenen die – zonder uitzondering –een steentje bijdragen om de zware last lichter te maken. We bidden ook voor de zieken en de noodlijdenden en gedenken hen die in deze periode in de Heer ontslapen zijn omwille van dit virus.

In deze moeilijke tijd van covid-19 zijn we ook geroepen verantwoordelijk te zijn en de verspreiding ervan te voorkomen, door nauwlettend de richtlijnen te volgen die zijn opgesteld door onze overheden.

Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

Met mijn vaderlijke zegen en liefde in de Mensgeworden Heer.

Te Brussel, in het Aartsbisdom, Kerstmis 2020.

† Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg