Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας παρέστη στην εκδήλωση προς τιμήν των θυμάτων της 22ας Μαρτίου στα Βασιλικά Ανάκτορα στις Βρυξέλλες

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κύριος Ἀθηναγόρας παρέστη τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ τῆς 22ας Μαΐου 2016 σὲ μεγάλη ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τῶν θυμάτων τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στὶς Βρυξέλλες, ποὺ διοργανώθηκε στὰ Βασιλικὰ Ἀνάκτορα. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων καὶ τῶν τραυματιῶν ἐξέφρασαν κατὰ τὴν ἐκδήλωση αὐτὴ καὶ ἐνώπιον τῶν Βασιλέων καὶ τῶν μελῶν τῆς Κυβερνήσεως τὶς ἐλπίδες τους γιὰ ἀδελφωσύνη. Ὁ Eddy Van Calster ἐγνώρισε σὲ ὅλους τοὺς παρισταμένους τὶς σκέψεις τῆς σύζύγου του Fabienne, ποὺ ἔχασε κατὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, καὶ ἡ ὁποία ἔλεγε : «Ἡ κατανόηση τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ βροῦμε τὴν εἰρήνη μέσα μας».

Ἡ Kristin Verellen στὴν μνήμη τοῦ συζύγου της Johan, ἐνεθάρρυνε τὴν κοινωνία νὰ ἐπιλέξῃ τὴν ἀγάπη. «Ἐὰν εἶμαι ἐδῶ, εἶναι διότι δὲν μποροῦμε νὰ ξεχάσουμε ὅτι αὐτὸ ποὺ συνέβηκε ἦταν ἀποτρόπαιο. Ἀλλά, κι ἄν ἀκόμη τὸ θέλαμε, δὲν μποροῦμε οὔτε νὰ ξεφύγουμε, οὔτε νὰ γυρίσουμε πίσω. Αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε, εἶναι νὰ κάνουμε κάτι σοβαρὸ γιὰ τὸ μέλλον».

Ὁ ἐπιζῶν κ. Dominique Denoël ἐν ὀνόματι ὅλων τῶν πληγέντων, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων εὑρίσκονται σὲ νοσοκομειακὴ περίθαλψη, εἶπε μεταξὺ ἄλλων: « Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν κόσμο στὸν ὁποῖο ζοῦμε, γιατὶ ἐπιτράψαμε νὰ συμβοῦν αὐτὰ τὰ γεγονότα. Παραμελοῦμε τὴν δημιουργία κοινωνικῶν δεσμῶν στὴν κοινωνία μας, ἰδιαίτερα μὲ τοὺς μετανάστες. Ὁ τρόπος τῆς ζωῆς μας στηρίζεται στὴν ὑπερκατανάλωση ἰδιαιτέρως τοῦ πετρελαίου. Παράγουμε ὅπλα. Δὲν ἀναρωτιώμαστε γιὰ τὸ πῶς ἄραγε ζοῦμε. Πιστεύω ὅτι μὲ τὸν διάλογο μὲ γείτονες μουσουλμανικῆς κουλτούρας θὰ ὑπερβοῦμε τὶς διαφορές μας».

Ὁ πρόεδρος τοῦ ἀεροδρομίου τῶν Βρυξελλῶν Arnaud Feist, ἐξῆρε τὸ θάρρος τῶν ἀνθρώπων λέγοντας μεταξὺ ἄλλων. « Ὅλοι γίναμε μάρτυρες γιὰ τὰ πιὸ τρομακτικὰ πράγματα ποὺ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ κάνη ἀφ΄ἑνός, καὶ ἀφ΄ἑτέρου εἴδαμε πράξεις ἀξιοθαύμαστες καὶ γεμᾶτες ἀνθρώπινη ζεστασιὰ ἀπὸ περαστικοὺς καὶ ἐργαζομένους στὴν προσπάθεια νὰ σώσουν ζωές στὴν αἴθουσα ἀναχωρήσεως τοῦ ἀεροδρομίου».

Ὁ γενικὸς διευθυντὴς τῆς Ἑταιρείας STIB, ἀνέφερε ὅτι στὴν μνήμη τῶν θυμάτων οἱ 8.000 συνεργάτες τῆς Ἑταιρείας θὰ συνεχίσουν μὲ συνέπεια τὴν ἐργασία τους, ἐνῶ προσέθεσε, ὅτι, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐνέργεις στὸ μετρὸ Maelbeek, αἰσθανόμαστε ὅτι βλέπαμε πολεμικὲς σκηνές, καὶ ὅτι μετὰ τὴν ἔκρηξη ἀκολούθησε ἀπόλυτη σιωπή.

Μετὰ ἀκούστηκε τὸ τραγούδι τοῦ Jacques Brel “Le plat pays”, καὶ διαβάστηκε ποίημα τοῦ Ὁλλανδοφώνου συγγραφέα Geert Van Istendael καὶ ἡ τελετὴ τελείωσε μὲ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο τοῦ Βελγίου καὶ τῆς Εὐρώπης.

Ὁ Βασιλεὺς τοῦ Βελγίου Φίλιππος ἐξέφρασε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τελετῆς μνήμης στὰ 32 θύματα καὶ τὶς ἑκατοντάδες τραυματίες, τὴν συμπαράσταση καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη ὅλου τοῦ Βελγικοῦ λαοῦ στὶς ὑπηρεσίες ἐκτάκτου ἀνάγκης ποὺ ἐργάσθηκαν μὲ ἀπόλυτη αὐταπάρνηση τόσο κατὰ τὴν 22αν Μαρτίου, ὅσο καὶ στὴν συνέχεια καθημερινά. Ἡ τελετὴ διωργανώθηκε ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ τοὺς Βασιλεῖς σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πρωθυπουργικὸ γραφεῖο τὴν Κυριακὴ 22/5/2016 καὶ ὥρα 10ην πρωϊνὴ στὰ Βασιλικὰ Ἀνάκτορα μὲ τὴν παρουσία 500 ἕως 600 προσωπικοτήτων.

Στὴν ὁμιλία του ὁ Βασιλεὺς ἀνέφερε τὰ μηνύματα ποὺ ὑπῆρχαν στὸν σταθμὸ μετρό Maelbeek σὰν ἴχνη μεγάλης ἀξιοπρέπειας μέσα στὴν θλίψη καὶ σὰν μιὰ ἐπιθυμία νὰ δημιουργήσουμε μιὰ κοινωνία μὲ ἰσχυροὺς συνεκτικοὺς δεσμούς. Αὐτὰ τὰ μηνύματα, εἶπε ὁ Βασιλιᾶς, ἐκφράζουν τὴν ἐπιθυμία γιὰ ἕνα καλύτερο κόσμο, μὲ πίστη στὸν ἄνθρωπο παρὰ τὰ γεγονότα τρόμου, μὲ ἑνότητα καὶ τὴν ὑπόσχεση γιὰ μιὰ κοινωνία καλύτερη, στὴν μνήμη τῶν θυμάτων καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους. Γιὰ ὅλους μας. Ἀποδείξαμε ὅτι ἡ κοινωνία μας εἶναι δυνατὴ μὲ δεσμοὺς ποὺ ἔγιναν πιὸ ἰσχυροὶ αὐτὲς τὶς δύσκολες μέρες, ἐδήλωσε ὁ Βασιλέας.

Ἀπὸ τὶς Ἀρχὲς συμμετείχαν στὴν τελετὴ μνήμης τῶν θυμάτων ὁ Πρωθυπουργὸς Charles Michel καὶ τὰ μέλη τῆς ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως, οἱ πρόεδροι τῆς Γερουσίας καὶ τῆς Βουλῆς, οἱ ὑπουργοὶ τῶν Βρυξελλῶν οἱ ἐμπλεκόμενοι στὴν διαχείριση μετὰ τὴν κρίση, οἱ δήμαρχοι Ζάβεντεμ καὶ Βρυξελλῶν. Οἱ ἀνεγνωρισμένες Θρησκεῖες ἐκπροσωπήθηκαν ἀπὸ τοὺς ἀρχηγούς τους.

Ἕνδεκα Πρέσβεις τῶν Χωρῶν τῶν θυμάτων παραστάθηκαν στὴν τελετὴ μνήμης, δηλαδὴ οἱ Πρέσβεις Μαρόκου, Περοῦ, Πολωνίας, Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Ἰνδίας, Ἀγγλίας, Σουηδίας, Κίνας, Γερμανίας, Ἰταλίας καὶ Γαλλίας.

Ὁ Βρυξελλιώτης τραγουδιστὴς Getch Gaetano ἄνοιξε τὴν τελετὴ μὲ τὸ τραγούδι «Imagine». Τὰ ὀνόματα τῶν θυμάτων διαβάστηκαν μὲ ἀλφαβητικὴ σειρά. Μουσικοὶ τοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας ἔπαιξαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ λεπτοῦ τῆς σιγῆς. Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησαν ὁ Βασιλιᾶς καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς πρὶν νὰ δώσουν τὸν λόγο στὶς οἰκογένειες τῶν θυμάτων.