Benelux logo
Greek logo

Ανακοινωθέντα

Συνάντησις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ὀρθοδόξων καὶ Ἀρχαῖων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τὴν Ὁλλανδίαν

Τὴν Κυριακὴν 27ην Ἰουνίου 2021, τὸ Ἐπίσημον Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Orthodoxe Zendende Instantie – OZI) ἐπραγματοποίησε συνάντησιν τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων καὶ Ἀρχαῖων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν ἐν Ὁλλανδίᾳ. Ἡ συνάντησις ἔλαβε χώραν εἰς τὴν ἱστορικὴν Ἀρμενικὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὸ κέντρον τοῦ Ἄμστερνταμ. Συνολικῶς ἀντιπροσωπεύουν περίπου 250.000 ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ἐν Ὁλλανδίᾳ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ νὰ λάβῃ τὴν θέσιν ποὺ τῆς ἁρμόζει εἰς τὴν κοινωνίαν τῆς Ὁλλανδίας. Εἰς τὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς διαδικασίας ἀναγνωρίσεως, τὸ Ἐπίσημο Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Orthodoxe Zendende Instantie – OZI) ὑπέβαλε τὴν 7ην Νοεμβρίου 2019 αἴτησιν Ἀναγνωρίσεως εἰς τὸν ἁρμόδιον Ὑπουργὸν νομικῆς προστασίας κ. Sander Dekker, ὡς ὀγδόη Ἀρχὴ Ἀναγνωρισμένης (Θρησκείας) καὶ μὲ ἰδικήν της ὀνομασία.

Οἱ ὀρθόδοξοι ἐφημέριοι τῶν φυλακῶν τῆς Ὁλλανδίας ἐργάζονται σήμερον ὑπὸ τὴν κάλυψιν τῆς Προτεσταντικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀνεξάρτητος ἀναγνώρισις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θὰ σημαίνῃ ὅτι μὲ πᾶσαν αὐτονομίαν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησίας θὰ διορίζῃ καὶ ἱερεῖς εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης διὰ τὰς ποιμαντικὰς ἀνάγκας τῶν ὀρθοδόξων εἰς τὰς ἐνόπλους δυνάμεις. Τοῦτο εἶναι δικαίωμα συνταγματικῶς κατοχυρωμένο.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας, Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ὁλλανδίᾳ (OKIN), καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Ἀρσένιος (τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας), Πρόεδρος τοῦ Δικοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν Ὀρθοδόξων καὶ Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν ἐν Ὁλλανδίᾳ (SOKIN) ἀποτελοῦν τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχῆς (OZI).

Ἡ Ἀρμενικὴ Ἀποστολικὴ Ἐνορία εἰς Ἄμστερνταμ ἵδρύθη πρὸ τριακοσίων ἐτῶν. Αἱ ρίζαι ὅμως τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας ἐν Ὁλλανδίᾳ χρονολογοῦνται πολὺ παλαιότερον : ὁ Ἅγιος Σερβάτιος τοῦ Μάαστριχτ (4ου αἰῶνος) καὶ πρῶτος Ἐπίσκοπος ἐν Ὁλλανδίᾳ, ἦτο ἀρμενικῆς καταγωγῆς. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Khajag Barsamian, ἐκπρόσωπος τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας ἐν Βατικανῷ, προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἦτο συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ πατρὸς Taron, ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἄμστερνταμ, καὶ ἑνὸς διακόνου.

Ἐκτὸς τῆς πολυετοῦς ἀρμενικῆς παρουσίας ἐν Ὁλλανδίᾳ, δέον νὰ ἀναφέρουμε καὶ τὴν ἑλληνικὴν καὶ ρωσικὴν παρουσίαν. Ἡ πλέον σημαντική, ὁπωσδήποτε, εἶναι ἡ Βασίλισσα Ἄννα Πάβλοβνα Romanova (1795-1865), ἡ ὁποία διετήρησε τὴν πίστη της ὡς σύζυγος τοῦ Βασιλέως Willem II. Πιὸ πρόσφατα ἵδρύθησαν ἡ Κοπτικὴ καὶ Συριακὴ Ἐκκλησίαι μεταξὺ ἄλλων, διὰ τὴν ἀποφυγὴν τῶν διώξεων τῶν πιστῶν των εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολήν. Γενικῶς ἐντάσσονται καλῶς εἰς τὴν Ὁλλανδικὴν Κοινωνίαν.

Οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Ὁλλανδίας ἔχουν τὸ ἰδικόν τους Ἰνστιτοῦτο Ὀρθοδόξου Θεολογίας Ἅγιος Εἰρηναῖος (www.irenaeus.nl), τὸ ὁποῖον ἐνετάχθη ἀπὸ τῆς 1ης Ἰουλίου 2021 εἰς τὸ Radboud Πανεπιστήμιον τοῦ Nijmegen.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar