Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De Orthodoxe Kerk in Nederland vraagt de Overheid om erkenning als zelfstandige geloofstraditie

Op zondag 27 juni 2021 hield het bestuur van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) een ontmoeting met vertegenwoordigers van Orthodoxe Kerken in Nederland. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de ongeveer kwart miljoen mensen in Nederland met een orthodoxe achtergrond. Als integrerende geloofstraditie willen zij graag hun plek innemen in de Nederlandse maatschappij. De Orthodoxe Zendende Instantie heeft als onderdeel van dit emancipatieproces op 7 november 2019 minister Sander Dekker van Rechtsbescherming verzocht de OZI te erkennen als achtste zendende instantie en als zelfstandige denominatie.

Op dit moment zijn de orthodoxe geestelijke verzorgers bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ondergeschikt aan het protestantse justitiepastoraat. Zelfstandigheid van de orthodoxe geloofstraditie zou inhouden dat zij ook geestelijk verzorgers aan het Ministerie van Defensie zou kunnen leveren om orthodoxe gelovigen bij de krijgsmacht pastorale zorg te verlenen. Op basis van de grondwet hebben zij hierop recht.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, voorzitter van de Orthodoxe Kerk in Nederland (OKIN) en Zijne Excellentie Bisschop Arsenios (Loptische Kerk), voorzitter van het Samenwerkingsverband Oriëntaals-orthodoxe Kerken in Nederland (SOKIN) vormen het bestuur van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI).

De bijeenkomst vond plaats in het gebouw van de Armeense kerk, in hartje Amsterdam. Meer dan driehonderd jaar geleden werd hier een Armeens-Apostolische kerk gevestigd. De wortels van het Armeense christendom in Nederland reiken nog veel verder: Sint Servatius van Maastricht (4e-5e eeuw), de eerste bisschop in de Nederlanden, was van Armeense afkomst. Aartsbisschop Khajag Barsamian, Pontificaal Legaat van West-Europa en vertegenwoordiger van de Armeense Kerk bij het Vaticaan ging tijdens een vesperdienst voor. Hij werd geassisteerd door vader Taron, de priester van de Amsterdamse parochie en een diaken.

Naast de eeuwenoude Armeense aanwezigheid in Nederland moeten ook de Griekse en Russische aanwezigheid vermeld worden. Meest prominent is natuurlijk Koningin Anna Pavlovna Romanova (1795-1865), die als gemalin van koning Willem II haar Orthodoxe geloof behield. Meer recent is de vestiging van onder andere Koptisch-orthodoxen en Syrisch-orthodoxen die vluchten voor geweld en vervolging in het Midden-Oosten. Zij integreren over het algemeen goed in de Nederlandse samenleving. Bisschop Arsenios van de Koptisch-orthodoxe Kerk werd op 24 oktober 2020 benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau voor zijn meer dan 30 jaar inspanningen voor kerk en maatschappij.

De Orthodoxen hebben in Nederland een eigen academisch instituut: het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (www.irenaeus.nl), per 1 juli 2021 gevestigd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Voor meer informatie, zie: www.orthodox.nl. Of neem contact op met [email protected].

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar