Benelux logo
Greek logo

Ανακοινωθέντα

Οἱ Ἀρχηγοὶ τῶν Θρησκειῶν τοῦ Βελγίου σὲ Διάλογο μὲ τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης κ. Koen Geens

Τὴν 4η Μαΐου 2020, ὁ Ἀναπληρωτὴς Πρωθυπουργὸς καὶ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης τοῦ Βελγίου Koen Geens ἐκάλεσε στὸ Γραφεῖο του γιὰ συζήτηση τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν Ἀναγνωρισμένων Θρησκειῶν. ῾Ως ἁρμόδιος Ὑπουργὸς Θρησκευμάτων, ἀνταποκρίθηκε στὸ αἴτημα τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, νὰ συναντηθοῦν γιὰ νὰ συζητήσουν τὸ πῶς θὰ ἐπιστρέψῃ στὴν κανονικότητα ἡ θρησκευτική-λειτουργικὴ ζωή ἐν μέσῳ τῆς κρίσεως τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου πρὸς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον

Πρὸς Τὸν Θεοφιλέστατον βοηθὸν Ἐπίσκοπον, Τοὺς Ἱερεὶς καὶ τοὺς Διακόνους Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζοῦμε ἀναμφιβόλως στιγμὲς ἰδιαιτέρως δύσκολες μὲ τὴν ἐμφάνιση καὶ τὴν ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ προσευχόμαστε στὸν Κύριο νὰ μᾶς ἐλεήσει. Στὸ παρὸν μήνυμα, ἐπισυνάπτω τὸ τελευταῖο ἀνακοινωθὲν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μητρός μας Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία ζητᾶ

Ἀκύρωση Συναντήσεως Νεολαίας καὶ Ἱεροῦ Κλήρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου (1 Μαΐου 2020)

Πρὸς ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους νέους καὶ νέες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου. Ὅπως κάθε ἔτος, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις ἀναμένει μὲ ἀνυπομονησία τὴν συνάντηση μεταξὺ τῆς νεολαίας καὶ τοῦ ἱεροῦ κλήρου τὴν 1η τοῦ μηνὸς Μαΐου. Ἐξ αἰτίας τοῦ σημερινοῦ παγκοσμίου κινδύνου τῆς ὑγείας καὶ τοὺς σχετικοὺς περιορισμοὺς γιὰ τὶς συγκεντρώσεις μεγάλων ὁμάδων, τοὺς ὁποίους ἐπιβάλλουν οἱ

Ἀνακοινωθὲν Ἱ.Μ. Βελγίου, Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου σχετικῶς πρὸς τὸν κορωνοϊό (Ὁλλανδία)

Εἶναι διάχυτη ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν μεγάλη ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ στὶς Κάτω Χώρες, τὴν Εὐρώπη καὶ εὑρύτερα σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Πράγματι, ἡ πρότερη κατάσταση τῆς ἐν γένει ὑγείας μεταβάλλεται ραγδαία καὶ δὲν εἶναι ἡ ίδια μὲ τὴν σημερινὴ ἣ τὴν αὐριανή. Τὰ μέτρα ποὺ ἔλαβε ἡ Ὁλλανδικὴ Κυβέρνησις κατὰ τὴν Συνεδρίαση της τῆς Πέμπτης

Ἀνακοινωθὲν Ἱ.Μ. Βελγίου σχετικῶς πρὸς τὸν κορωνοϊό (Βέλγιο)

Ἀνακοινωθὲν   Εἶναι διάχυτη ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν μεγάλη ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ στὸ Βέλγιο. Πράγματι, ἡ χθεσινὴ κατάσταση τῆς ὑγείας στὴ Χώρα δὲν εἶναι ἡ αὐτὴ μὲ τὴν σημερινὴ ἤ τὴν αὐριανή. Τὰ μέτρα ποὺ ἔλαβε τὸ Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ Βελγίου (CNS) μετὰ τὴν Συνεδρίαση τῆς Πέμπτης 12ης Μαρτίου 2020, κατόπιν αἰτήσεως τῆς Πρωθυπουργοῦ

Ματαίωσις τῆς Διορθοδόξου Θείας Λειτουργίας εἰς τὸ Μέγα Δουκάτον τοῦ Λουξεμβούργου

Λαμβάνων ὑπ’ὄψιν τὴν ἀνησυχητικὴν ἐξάπλωσιν τῆς Πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, τὰς ὑποδείξεις τῶν Κρατικῶν Ἀρχῶν καὶ τοὺς προβληματισμοὺς τοῦ Ὀρθοδόξου Ποιμνίου τοῦ Λουξεμβούργου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας ἀπεφάσισεν ὅπως ἐξαιρετικῶς ματαιώσῃ τὴν Διορθόδοξον Θείαν Λειτουργίαν ἡ ὁποία προεβλέπετο διὰ τὴν Κυριακὴν 15ην Μαρτίου 2020 εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν

Ανακοίνωση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον κορωνοϊό Covid-19

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ανακοινωθέν Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνήλθε υπό τήν προεδρεία της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και μελέτησε διεξοδικώς, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα του ιού Covid-19 (κορωνοϊού), με αίσθημα δε ποιμαντικής ευθύνης, επισημαίνει τα εξής: α) Παρά τη σοβαρότητα της καταστάσεως συνιστάται σύνεση, υπομονή και αποφυγή εκδηλώσεων πανικού. β)

Κατανυκτικοὶ Ἑσπερινοί 2020

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, στὴν προσπάθειά της νὰ βοηθήσῃ τοὺς χριστιανούς της στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀνακοινώνει ὅτι οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί τῶν Κυριακῶν τῆς περιόδου αὐτῆς θὰ τελοῦνται σὲ ἕνα καὶ μόνο Ναὸ στὶς Βρυξέλλες, ἐναλλάξ, σύμφωνα μὲ τὸ παρακάτω πρόγραμμα καὶ ὥρα 6-7

Χειροτονία του Επισκόπου Απολλωνιάδος κ. Ιωακείμ, νέου βοηθού επισκόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 έλαβε χώρα η εις επίσκοπον χειροτονία του νέου βοηθού Επισκόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου και Εξαρχίας Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Ιωακείμ υπό τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής Απολλωνιάδος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Βρυξελλών. Την χειροτονία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου

Ἐκδημίαν τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου κυροῦ Γεωργίου Καρασαββίδη

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ἀνακοινώνει μετὰ τῆς κατ᾽ ἄνθρωπον θλίψεως τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου κυροῦ Γεωργίου Καρασαββίδη, κατὰ σάρκα πατρὸς τοῦ Πρεσβυτέρου κ. Ἐμμανουήλ Καρασαββίδη, ἱερατικῶς προϊσταμένου τῆς ἐν Vervies Ἐνορίας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ὁ μακαριστός ἱερεύς ἐγεννήθη ἐν Σιδερᾷ Κοζάνης τὸ ἒτος 1937, ἀπέκτησε τέσσαρα