Benelux logo
Greek logo

Ανακοινωθέντα

Ἐκδημία πρὸς Κύριον Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωακεὶμ Λημνιούδη

Τὴν 3ην Ὀκτωβρίου 2022 ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον στὴν Ἀθήνα ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωακεὶμ Λημνιούδης, ἐφησυχάζων κληρικὸς τῆς Μητροπόλεως Βελγίου. Ὁ ἀείμνηστος π. Ἰωακεὶμ Λημνιούδης γεννήθηκε στὴν Χίο τὸ ἔτος 1937. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου στὴν Χίο, τὸν ἐκάλεσε ὁ θεῖος τῆς μητρός του, Μητροπολίτης Δέρκων Ἰωακεὶμ στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου τελείωσε τὶς γυμνασιακὲς σπουδές του

Συμπαράστασις τῆς Ἱ.Μ. Βελγίου, Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου πρὸς τὴν Α.Θ.Π. καὶ τὴν Ὁμογένειαν τῆς Πόλεως κατόπιν τῆς πυρκαγιᾶς εἰς τὸ Νοσοκομεῖον Μπαλουκλί

Πρὸ ὁλίγων ἡμερῶν μία ἀπρόσμενη συμφορὰ ἔπληξε ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον σημαντικὰ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα τῆς Ὁμογένειας εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν. Μετὰ θλίψεως μεγάλης καὶ μὲ συγκλονισμὸν ψυχῆς ἐμάθαμεν διὰ τὴν μεγάλην πυρκαϊὰν ποὺ κατέστρεψεν μεγάλο μέρος τοῦ περιφήμου νοσοκομείου τοῦ Μπαλουκλὶ ποὺ ἐπὶ πολλὰ χρόνια προσφέρει τὴν ἀπαραίτητον φροντίδα καὶ περίθαλψιν εἰς ἑκατοντάδας πάσχοντας ἀδελφούς μας.

Χειροτονίαι – Διορισμοί – Μεταθέσεις

Χειροτονίαι – Διορισμοί – Μεταθέσεις (Σεπτέμβριος 2021 – Ἰούλιος 2022) Χειροτονίαι Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας ἐχειροτόνησε: Πρεσβύτερον —> τὸν Διάκονον Quinten Koning τὴν 7ην Νοεμβρίου 2021 εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν. Πρεσβύτερον —> τὸν Διάκονον Βαρνάβα Genbrugge τὴν 27ην Φεβρουαρίου 2022 εὶς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου

Προβολή Ταινίας «Σμύρνη μου Αγαπημένη »

Έλληνες και φιλέλληνες, σας γνωρίζουμε ότι υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο και με τη συνεργασία των: – Ιερά Μητρόπολη Βελγίου-Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου – Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών – AHEPA Βρυξέλλες – ΑΡΓΩ – Δίκτυο Ελλήνων Βρυξελλών – Ελληνικός ΚΥΚΛΟΣ Βρυξελλών – ΣΕΥΔΟ – Σύλλογος Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών – Ελληνικό

Ἡ 24η συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ

Ἡ εἰκοστὴ τετάρτη συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ (CEOB-OBB) ἐπραγματοποιήθη μὲ τηλεδιάσκεψιν τὴν Παρασκευὴν 3 Ἰουνίου 2022, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νέαμτς κ. Μάρκου, ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἰωσὴφ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας) καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Δοσιθέου (Πατριαρχεῖον

Πρόσκληση για συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία την ημέρα της ελληνικής εκδρομής (Greek Day 2022)

Χριστός Ανέστη! Φέτος συμπληρώνονται 63 έτη από την πρώτη φορά, κατά την οποία διοργανώθηκε μια ελληνική εκδρομή στο Βέλγιο με την πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμονα. Έπειτα από τρία δύσκολα χρόνια πανδημίας, o Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, μας καλεί να ξεκινήσουμε το καθιερομένο ελληνικό

Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Marie-Thérèse Peckstadt-Janssens (1927-2022)

Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Marie-Thérèse Peckstadt-Janssens (1927-2022) Γάνδη – 21.05.2022   Τὸ Σάββατο 21 Μαΐου 2022, τελέστηκε στὴν πόλη τῆς Γάνδης Βελγίου ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Marie-Thérèse Peckstadt-Janssens, χήρας τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Ignace Peckstadt καὶ μητρὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου καὶ Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρου. Ἡ Marie-Thérèse, γνωστὴ περισσότερο ὡς Μίτα, ἐξεδήμησε πρὸς

Συλλυπητήριον ψήφισμα των μελών του Ιερού Κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΘΗΡΕΣΙΑΣ CLÉMENCE XAVIER JANSSENS   Χριστὸς Ἀνέστη! Τὰ μέλη τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, μόλις ἐπληροφορήθησαν τὴν ἐν Κυρίῳ κοίμησιν τῆς

Ἐκδημία ἀείμνηστης Μαρίας-Θηρεσίας Peckstadt-Janssens

Ἀριθμ. Πρωτ. 439/2022 Πρὸς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως Θεοφιλέστατε, Σεβαστοὶ πατέρες, Εὐσεβεῖς χριστιανοί, Χριστὸς Ἀνέστη! Διὰ τοῦ παρόντος φέρω εἰς γνῶσιν ἁπάντων ὑμῶν ὅτι ἡ κατὰ σάρκα μήτηρ μου, Μαρία-Θηρεσία Peckstadt-Janssens, γνωστὴ ὡς Μίτα, ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον τὴν Δευτέραν 16ην Μαΐου 2022. Ὁ Ἀναστὰς Κύριος ηὐδόκησε νὰ τὴν