Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου και πανήγυρις Αγίας Αικατερίνης στο Amsterdam

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, με αφορμή την εγγίζουσα εορτή της Αγίας Αικατερίνης, λειτούργησε στην ιστορική Ενορία της Αγίας Αικατερίνης Amsterdam (Zaandam).

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στην εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου και την σημασία της στην ζωή των πιστών.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος, εξέφρασε την χαρά του που για ακόμη μία φορά τελείται η ετήσια πανήγυρις της ιστορικής αυτής Ενορίας και ευχαρίστησε τον Ιερατικώς Προϊστάμενό της για το ποιμαντικό έργο το οποίο επιτελεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εργασίες οι οποίες έγιναν αλλά και σε όσα υπολείπονται να γίνουν για να τελειώσει όλο το ανακαινιστικό πρόγραμμα ζητώντας την βοήθεια και την συνδρομή των πιστών ώστε σύντομα να συνεχιστούν και να αποπερατωθούν.

Yπενθυμίζομεν οτι κατα το έτος 2016 η Ιερά ημών Μητρόπολις προέβη εις την επανασύστασιν της εν Ἄμστερνταμ ιστορικής Ενορίας της Ἁγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης. Εκατὸν πεντήκοντα έτη απὸ της παύσεως της λειτουργίας αυὐτής (1866) η Ιερά Μητρόπολις ηγόρασεν κτήριον τι, εντὸς του οποίου εστεγάσθησαν τόσον ο ενοριακὸς Ναός, όσον και η όπισθεν αυτού αίθουσα εκδηλώσεων και η παραπλεύρως κειμένη κατοικία του εκάστοτε ιερέως.

 

Οι πρώτοι αφιχθέντες εις Ολλανδίαν Ελληνες ήσαν κληρικοί, οίτινες εσπούδασαν κατά τον 17ον αιώναν εις το Πανεπιστήμιον της πόλεως Leiden. Κατά τον 18ον αιώνα εγκατεστάθησαν εις Αμστερνταμ έμποροι τινὲς Έλληνες προερχόμενοι εκ Σμύρνης της Μικράς Ασίας, εκ της νήσου Χίου και εκ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ίδρυσαν τόσον εις  Αμστερνταμ όσον και εις ετέρας πόλεις της Ευρώπης μικρὰ ἐμπορικὰ καταστήματα διὰ τὸ ἐμπόριον ανατολικών και ευρωπαϊκών προϊόντων.

Η Ἑλληνικὴ εν  Αμστερνταμ κοινότης επλήθυνεν εμφανώς. Κατὰ τὸ έτος 1752 τα μέλη αυτής ητήσαντο εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου την άδειαν και ευλογίαν ιδρύσεως ορθοδόξου ενορίας. Αρχικώς ως χώρος συγκεντρώσεως διὰ την τέλεσιν των ιεροπραξιών επελέγη εις ευκτήριος οίκος, όστις ηφιερώθη εις την Αγίαν Ενδοξον Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνην. Εν έτει 1763 η Ενορία μετεφέρθη εις το επί της οδού Oudezijds Voorburgwal κτήριον, το οποίον ηγόρασαν δια χρημάτων προερχομένων εκ κληρονομίας παρά τινος  Ελληνος εμπόρου, όστις ηργάσθη εις την Ολλανδικὴν  Εταιρείαν των Ανατολικών Ινδιών. Ηδη εν έτει 1760 ἐνορίται επεμελήθησαν μετάφρασιν της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις την Ολλανδικὴν γλώσσαν.

Εις τας αρχὰς της δεκαετίας του 1990, κατόπιν επιθυμίας πολλών ορθοδόξων χριστιανών της περιοχής Αμστερνταμ ετελείτο άπαξ του μηνὸς υπό του ιερέως της Ουτρέχτης Θεία Λειτουργία ἐντὸς Ρωμαιοκαθολικού Ναού.

Κατά το έτος 2015 ο Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας προέβη εις την εις διάκονον και εν συνεχείᾳ εις την εις πρεσβύτερον χειροτονίαν του Αλεξάνδρου Κουφουδάκη δια να αναλαβῃ την διαποίμανσιν της Ενορίας.

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar