Benelux logo
Greek logo

Ανακοινωθέντα

Άγιο Πάσχα 2022 : Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2022

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 334/2022

 

Ἀγαπητοί μου,
Χριστὸς Ἀνέστη!

 

Σήμερα οἱ μυροφόρες γυναῖκες ἔφθασαν στὸν τάφο τοῦ Χριστοῦ καὶ εἶδαν τὸν ἄγγελο καὶ ἄκουσαν νὰ τοὺς λέγει τὸ χαρμόσυνο νέο ὅτι ὁ Χριστὸς Ἀναστήθηκε! Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ μνημεῖο καὶ τρέχοντας γιὰ νὰ ἀναγγείλουν τὰ νέα στοὺς Ἀποστόλους, τοὺς ἐμφανίστηκε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ τοὺς χαιρέτισε μὲ μία μόνο λέξη! «Χαίρετε!» (Ματθ. 28:9).

Αὐτὴ τὴν λαμπρὴ ἡμέρα, καθὼς γιορτάζουμε τὴν ἑορτὴ τῶν Ἑορτῶν, τὴν Πανήγυρη τῶν Πανηγύρεων, τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, σᾶς λέω κι ἐγὼ μὲ τὴν σειρά μου! «Χαίρετε!». Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς ἀποκαλύφθηκε μέσω τοῦ θανάτου καὶ τῆς Ἀναστάσεώς Του. Ἔγινε γιὰ μᾶς ὁ νικητὴς τοῦ θανάτου καὶ μᾶς ἔδωσε τὴν ζωή. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δίνει σὲ ὅλους τὴν δυνατότητα νὰ γίνουμε μέτοχοι τῆς αἰώνιας ζωῆς.

Χάρη στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, χαίρονται οἱ πάντες, παρ᾽ ὅλες τὶς δυσκολίες, τοὺς πειρασμούς καὶ τὶς δοκιμασίες ποὺ βιώνουμε καὶ θὰ ὑπομείνουμε στὸ διάστημα τῆς ἐδῶ θνητῆς ζωῆς μας, γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ὑποσχέθηκε: «Ἰδού, ἐγὼ θὰ εἶμαι μαζί σας πάντα, ἀκόμη καὶ ὥς τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου» (Ματθ. 28:20).

Μετὰ τὴν Ἀνάσταση, τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς στοὺς μαθητές Του, ἦταν: «Εἰρήνη ὑμῖν». Αὐτὲς οἱ λέξεις ἔχουν ἰδιαίτερο νόημα σήμερα. Προσευχόμαστε συνεχῶς γιὰ τὴν παγκόσμια εἰρήνη. Περισσότερο μάλιστα ὅταν μαίνεται πόλεμος. Πῶς μποροῦμε νὰ δώσουμε τὴν μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἄν δὲν ἔχουμε εἰρήνη; Ὄχι μόνον εἰρήνη ἐσωτερική, μὲ τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ πάνω ἀπ´ ὅλα εἰρήνη μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, τῶν λαῶν. Χωρὶς αὐτὴ τὴν εἰρήνη δὲν εἴμαστε εὐτυχισμένοι. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης γράφει ὅτι μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστὸς ἔκανε πολλὰ ἀκόμη σημεῖα, γιὰ νὰ πιστέψουμε ὅτι εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ μὲ πίστη μποροῦμε νὰ ζήσουμε στὸ ὄνομά Του. Ὁ Ἰησοῦς δὲν κάνει ἁπλᾶ πολλὰ σημεῖα. Μᾶς δίνει ἐπίσης τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, μᾶς δίνει εἰρήνη καὶ μᾶς προτείνει νὰ συγχωροῦμε ὅ ἕνας τὸν ἄλλον.

Ὁ ἄνθρωπος ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ εἶναι προορισμένος νὰ ζῇ σὲ κοινωνία μὲ τὸν Θεό. Γιατὶ ὅποιος ζῇ σὲ κοινωνία μὲ τὸν Θεό, βιώνει τὴν ἀληθινὴ ζωή, τὴν εἰρήνη, τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἀληθινὴ εὐτυχία. Ὁ ἄνθρωπος δὲν δημιουργήθηκε γιὰ νὰ ζῇ μέσα στὸν πόνο καὶ τὴν θλίψη, ἤ γιὰ νὰ πεθάνῃ. Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια διακηρύσσει συνεχῶς ἠ Ἐκκλησία μας. Γι᾽ αὐτὸ ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἀκριβῶς νὰ δακηρύξῃ ὅλη τὴν ἀλήθεια τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Αὐτὸς ὁ χαιρετισμὸς τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν ἀνάγκη νὰ ἐργαζόμαστε γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης, τῆς ἁρμονίας, τῆς ἐσωτερικῆς γαλήνης καὶ χαρᾶς στὸν κόσμο ποὺ ζοῦμε.

Σᾶς εὔχομαι ἀπὸ καρδίας σὲ σᾶς καὶ τοὺς οἰκείους σας ὅλα τὰ καλὰ καὶ πολλὲς χαρὲς σ᾽αὐτὴ τὴν λαμπρὴ περίοδο τοῦ Πάσχα.

 

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες, καὶ τὴν ἀγάπη μου ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι!

 

 

ὁ Μητροπολίτης,

ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου