Benelux logo
Greek logo

Persmededelingen

Zondag van de Kruisverering en Te Deum voor de revolutie van 1821 in het aartsbisdom België

Zondag 4 april 2021 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van de heilige Nicolaas van het Groothertogdom Luxemburg, in overeenstemming met de beperkende en beschermende maatregelen die van kracht zijn in het Groothertogdom om de verspreiding van de coronavirus-pandemie te voorkomen. In

Feest van de Boodschap aan de Moeder Gods en Te Deum voor de Griekse Nationale Dag in België

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg vierde op  donderdag 25 maart 2021 de Goddelijke Liturgie in de feestvierende parochie van de Boodschap aan de Moeder Gods in Antwerpen – de eerste Orthodoxe parochie in België, opgericht in 1900 en dus meer dan 120 jaar oud, met respect voor de

Zondag van de orthodoxie in het Aartsbisdom van België

Op 21 maart 2021, Zondag van de Orthodoxie, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel, in overeenstemming met de beperkings- en beschermingsmaatregelen die in België van kracht zijn om de verspreiding van de coronavirus-pandemie te voorkomen. Voor

Communiqué van het Oecumenisch Patriarchaat: verkiezingen en promoties

Op 17 maart 2021 kwam de Heilige  Synode voor de eerste bijeenkomst van deze maand samen in haar nieuwe samenstelling. Op voorstel van Zijne Alheiligheid de Patriarch werden tijdens deze ontmoeting enerzijds de Zeer Eerwaarde Groot Vicaris-Generaal Andreas en anderzijds de Zeer Eerwaarde Archimandriet Ioachim, hoofdsecretaris van de Heilige Synode, unaniem verkozen tot respectievelijk Metropoliet

Goddelijke liturgie in de parochie van de Heilige Barbara in Luik

Op zondag 14 maart 2021 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Heilige Barbarakerk in Luik, in overeenstemming met de Belgische beperkende en beschermende maatregelen om de verspreiding van de pandemie van het coronavirus tegen te gaan. In plaats van de homilie, en ter

De Schepen van Schaarbeek bij de Metropolitan van België

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ontving op vrijdag 12 maart 2021 op de Aartsbisschoppelijke zetel de heer Quentin van den Hove, Schepen voor de erediensten van de gemeente Schaarbeek. De vergadering vond plaats in een zeer goede sfeer, met respect voor de maatregelen die omwille van de coronapandemie

Dialoog tussen Anglicanen en Orthodoxen studie van de gemeenschappelijke geschiedenis met een gemeenschappelijke basis voor de toekomst

Tijdens de derde videoconferentie van de bipartiete dialoog tussen Anglicanen en Orthodoxen werd gesproken over : Geschiedenis, resultaten en gastvrijheid, in relatie tot het werk van de Canterbury Ontmoetingen: “Beheerders van de Schepping, een ecologie vol hoop”; een overzicht van de gesprekken en een visie voor de toekomst. Dr. Jennifer Wasmuth, directeur van het Oecumenisch

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – Op donderdag 10 maart 2021 kwam de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB) bijeen voor een buitengewone coördinatievergadering. Deze ontmoeting vond vanwege de gezondheidscrisis plaats via videoconferentie, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De Conferentie werd bijgewoond door Zijne Eminentie Metropoliet Serafim (Patriarchaat van Roemenië) en Hunne

Patriarchale Boodschap voor het Heilige Vasten (2021)

† Bartholomaios 
DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL,
NIEUW Rome, en oecumEniSCH patriarch MOGE DE GENADE, DE VREDE EN DE BARMHARTIGHEID VAN DE GLORIEUS VERREZEN CHRISTUS 
MET DE GEHELE KERK ZIJN * ​​* *   Eerbiedwaardige broeders en geliefde kinderen in de Heer, Door de welwillendheid en de genade van God, gever van alle goeds,