Benelux logo
Greek logo

Persmededelingen

30 jaar Oecumenisch Patriarch Bartholomeos Dankzegging, herinnering en wensen

Metropoliet Athenagoras van België Exarch van Nederland en Luxemburg Dit jaar vieren we waarlijk een grootse gebeurtenis en we zijn God dankbaar. Dankbaar om al zijn weldaden en nu in het bijzonder omdat, door Gods’ Genade, Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos reeds dertig jaar aan het hoofd staat van onze Moeder-Kerk en van de

De voorzitter van de CEC op bezoek bij de metropoliet van België

De Zeer Eerwaarde Dominee Christian Krieger, voorzitter van de Raad van Europese Kerken (CEC), werd op 15 oktober 2021 ontvangen door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, op de zetel van het Aartsbisdom in Brussel. De bijeenkomst vond plaats in een zeer warme sfeer, waarbij de Metropoliet werd geïnformeerd

Professor in de psychologie Vassilis Saroglou – Winnaar van een prestigieuze prijs

Op 4 oktober 2021 vond in Brussel in het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) de uitreiking plaats van de prijzen van het FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique) aan vijf universiteitsprofessoren uit de Federatie Wallonië-Brussel (en vijf uit Vlaanderen – FWO), die elk op hun gebied gerenommeerd zijn en de kennisgrenzen hebben verlegd. De

Bijeenkomst van de Orthodoxe Jeugd van de Benelux OJB-JOB

“Roepingen in het christelijk leven” Priestermonnik Theophilus van het klooster van Pantokrator (op de berg Athos)   Op 1 tot 3 oktober 2021 kwamen in De Kluis van Sint-Joris-Weert (Leuven, België) 70 jonge orthodoxen tussen 15 en 35 jaar van 12 verschillende afkomsten en uit de verschillende parochies van het Aartsbisdom België en het Exarchaat

De heer Jean Palaiokrassas en het Orthodoxe Aartsbisdom van België

Politicus Jean Palaiokrassas van eeuwige gedachtenis is ontslapen in de Heer op 2 oktober 2021. Het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg koestert zeer intense herinneringen aan de heer Jean Palaiokrassas van tijdens zijn mandaat als Grieks Commissaris bij de Europese Unie. Deze politicus van het eeuwige gedachtenis slaagde er namelijk

30ste verjaardag van het Orthodox Theologisch Instituut Apostel Paulus “Orthodox onderricht en persoonsontwikkeling”

Het 30-jarig bestaan van het Orthodox Theologisch Instituut Heilige Apostel Paulus werd op zaterdag 25 september gevierd in de Orthodoxe parochie van de Heilige Apostel Andreas in Gent. Na de viering van de inzegening ter gelegenheid van het begin van het nieuwe academische jaar, werden twee lezingen gehouden over het thema van “orthodox onderricht en

Naamfeest van de Bisschop van Apollonia in Brussel.

De Synaxis van de heilige en rechtvaardige voorouders van Heer, Joachim en Anna, het naamfeest van Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, werd in het Aartsbisdom België op 9 september gevierd met een pontificale Goddelijke Liturgie onder voorzitterschap van de bisschop, in de parochie van de H. Marina te Brussel. Bij de slotzege en wegzending