Benelux logo
Greek logo

Μητροπολιτικὸς Ναὸς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν

Avenue de Stalingrad 34 - 1000 Bruxelles

  • Γλώσσα λειτουργίας:
  • Έτος ίδρυσης: 1965
  • Site:
  • Εmail: [email protected]

Διεύθυνσις Ναοῦ: Avenue de Stalingrad 34, 1000 Bruxelles E-mail: [email protected] Παρεκκλήσιον:  Ὁσίων Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ καὶ Σωφρονίου τοῦ Ἀθωνίτου Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης. Κιν.: +32.477/06.46.60. E-mail: [email protected] Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Χρῆστος Σιδηρόπουλος. E-mail: [email protected] Ὧραι Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἑσπερινός: Ἕκαστον Σάββατον καὶ παραμονὴν τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς τὰς 18:00 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία: Τὰς Κυριακὰς καὶ μεγάλας ἑορτὰς 09:00-12:00. Τὰς καθημερινὰς εἰς τὴν μνήμην ἑορταζομένων ἁγίων 08:45-10:45 Ἁγιασμός: Τὸ 1ον Σάββατον ἑκάστου μηνὸς μετὰ τὸν Ἑσπερινόν Ἐξομολόγησις: Κατόπιν συνεννοήσεως Γραφεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ: Κατόπιν συνεννοήσεως, ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ναοῦ. Εἴσοδος ἀπὸ τὴν ὁδὸ Rue Roger van der Wayden 26, 1000 Bruxelles Ἐνοριακὸν Συμβούλιον: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης, Γεώργιος Μαγκλῆς, Παῦλος Μουρατίδης, Νικόλαος Κουλίσης, Τιμολέων Μηνᾶς καὶ Ἰωάννης Χαλεπίδης Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον - Fabrique d’Église: Γεώργιος Μαγκλῆς, Παῦλος Μουρατίδης, Γεώργιος Προκοπίου, Νικόλαος Κουλίσης, Τιμολέων Μηνᾶς, Κωνσταντῖνος Γαροφάλλου, Νεκταρία Μαργαρώνη καὶ Μαρίνα Δερμιτζάκη Κατηχητικόν: Ὑπεύθυνες αἱ Θεοδώρα Αντωνίου καὶ Μαρίνα Δερμιτζάκη. Из-за большого количества онлайн казино, пользователям достаточно трудно сделать правильный выбор. Однако рейтинг онлайн казино России позволяет получить максимально полезную информацию по каждой площадке и повысить вероятность правильного выбора. Создается рейтинг онлайн казино усилиями специалистов и обычных игроков. Специалисты тестируют интернет казино играть на деньги на честность, условия выплат, ассортимент игровых автоматов, безопасность и другие характеристики. Также в формировании рейтинга учитываются мнения игроков по их отзывам. Казино может внести изменения, что повысить или понизить её в рейтинге. Ὑπεύθυνος Νεότητος: Κωνσταντῖνος Γαροφάλλου Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης, Γεώργιος Σαραντίδης, Ἐμμανουὴλ Μαγαράκης, Ἑλένη Τσιβίδου, Γεωργία Τσακλάγκανου, Σταυρούλα Μουρατίδου, Θεοδοσία Σαρρῆ, Ἀναστασία Λουκαρίδου καὶ Καλλιόπη Σαπουνᾶ Ἐνοριακὸν Κέντρον: «Ἰωάννης καὶ Γεωργία Κεστέκογλου» Διεύθυνσις: Avenue de Stalingrad 28, 1000 Bruxelles. Ὑπεύθυνος ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης καὶ αἱ κυρίαι τῆς Φιλοπτώχου. Εἰς τὸ Ἐνοριακὸν Κέντρον προσφέρεται καφὲς ἑκάστην Κυριακὴν καὶ μεγάλην ἑορτὴν μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ Βρυξελλῶν  Ἱστορικὸν

Ἡ ἵδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ἔλαβε χώρα τὴν 12ην Αὐγούστου τοῦ ἔτους 1969 ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καὶ τῆς περὶ αὐτὸν Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου. Ἡ ἀπαρχὴ βεβαίως τῆς παρουσίας καὶ ἐγκαταστάσεως τῶν πρῶτων χριστιανῶν ὀρθοδόξων ὁμογενῶν εἰς Benelux ἀνάγεται εἰς τὸν 18ον αἰώναν. Διὰ δὲ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐν Βρυξέλλαις πιστῶν ἠγοράσθη - κατὰ τὸ ἔτος 1926 - τὸ ἐπὶ τῆς Rue de Stassart 92 οἴκημα εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Ἰξελλῶν, τοῦ ὁποίου ὁ ἰσόγειος χῶρος, ἐν συνεχείᾳ, διεμορφώθη εἰς ναὸν ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ.

Ἐκ τῶν ἀρχῶν ἤδη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 διεπιστώθη τὸ γεγονὸς ὅτι, ὁ μικρῶν διαστάσεων  Ἱερὸς Ναὸς δὲν ἐπήρκει πλέον διὰ νὰ δεχθῇ τὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα, ἐξαιτίας τῆς συνεχοῦς προσελεύσεως καὶ ἐγκαταστάσεως πολυαρίθμων Ἑλλήνων εἰς Βρυξέλλας. Ὁ τότε Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Βελγίου, Ἀρχιμανδρίτης Παντελεήμων Κοντογιάννης, κατὰ τὸ ἔτος 1965, βοηθούμενος τόσον ὑπὸ τοῦ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου Χαραλαμπίδου, νῦν Μητροπολίτου Ταλλίνης καὶ πάσης Ἐσθονίας, ὅσον καὶ ὑπὸ τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ἑλληνίδων Κυριῶν Βρυξελλῶν, ἐστράφη πρὸς τοὺς  Ἰησουΐτας μοναχοὺς αἰτούμενος τὴν παραχώρησιν τοῦ εὑρισκομένου ἐπὶ τῆς Avenue de Stalingrad 34 ναοῦ, ὅστις καθίσταται πλέον ὁ  Μητροπολιτικὸς Ναὸς ἀφιερωμένος ἐπ’ ὀνόματι τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ὡς καὶ ὁ παλαιότερος ὁ ἐπὶ τῆς Rue de Stassart κείμενος.

Πρῶτος Μητροπολίτης τῆς νεοσυσταθείσης Μητροπόλεως Βελγίου ἐξελέγη, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἁγίας Συνόδου τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁ Μητροπολίτης Σελευκείας Αἰμιλιανὸς Ζαχαρόπουλος. Ἡ ἐνθρόνισίς του ἔλαβε χώρα τὴν 11ην Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1969 εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ τοῦ δευτέρου κατὰ σειρὰν Μητροπολίτου Βελγίου Παντελεήμονος Κοντογιάννη τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1983 (ἡ ἐκλογὴ αὐτοῦ ἐγένετο ὑπὸ τῆς Πατριαρχικῆς  Ἱερᾶς Συνόδου τὸν Δεκέμβριον τοῦ ἔτους 1982).

Ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων ἀμέσως μετὰ τὴν ἐνθρόνησίν του ἐθέσπισε τὴν τέλεσιν τοῦ ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ λαμπροῦ ἐορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας διὰ Διορθοδόξου Συλλειτούργου τῇ συμμετοχῇ τῶν ὀρθοδόξων ἀρχιερέων, πρεσβυτέρων, διακόνων, ἐκκλησιαστικῶν χορωδιῶν τοῦ Βελγίου καὶ ἐν γένει ἁπάντων τῶν ὀρθοδόξων παρουσιῶν. Ὁ προαναφερθεὶς ἑορτασμός, ὡς ἔκφρασις ἑνότητος, συνεχίζεται μέχρι τῆς σήμερον.

Κατὰ τὸ ἔτος 1985 ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπίσημος ἀναγνώρισις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐκ μέρους τοῦ Βελγικοῦ Κράτους διὰ νόμου, τοῦ ὁποίου ἡ ἐφαρμογὴ ἐτέθη ἐν ἰσχύι ἀπὸ τοῦ ἔτους 1988. Διὰ τοῦ Νόμου τούτου ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκπροσωπεῖ ἅπασαν τὴν ἐν Βελγίῳ Ὀρθοδοξίαν ἔναντι τῶν Βελγικῶν Ἀρχῶν, ὅπερ σημαίνει ὅτι, ὁ Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς καθίσταται τὸ πνευματικὸν κέντρον ἁπάντων τῶν ἐν Μπενελοὺξ ὀρθοδόξων.

Ἠγοράσθη τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1987 μεθ’ ἅπαντος τοῦ περιβάλλοντος αὐτὸν συγκροτήματος ἀπαρτιζομένου ἐκ διαμερισμάτων χρησιμευόντων διὰ κατοικίας ἱερέων, ἐκ γραφεῖων, ἐκ τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου κ.λ.π. Ἡ συλλογὴ χρημάτων διὰ τὴν ἀγορὰν ταύτην ἐπετεύχθη ἀφ' ἑνὸς μὲν διὰ τῆς διεξαγωγῆς ἐράνου μεταξὺ τῶν ἐκεῖσε ἐγκατεστημένων Ἑλλήνων ἀφ' ἑτέρου δὲ διὰ τῆς προσφερομένης ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας σημαντικῆς οἰκονομικῆς βοηθείας. Εὑρίσκεται εἰς ἀπόστασιν ἑξακοσίων μέτρων ἐκ τῆς  Μεγάλης Πλατείας (Grand Place) τῶν Βρυξελλῶν.

Μετὰ τὴν ἐπίτευξιν τοῦ ἐγχειρήματος τῆς ἀγορᾶς, τὸ ἐνδιαφέρον περιεστράφη εἰς τὸν σχεδιασμὸν καὶ τὴν ὑλοποίησιν τῶν ἔργων συντηρήσεως καὶ εὐπρεπισμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἀπὸ 1ης Ἰουνίου 1999 ἐπραγματοποιήθησαν σημαντικὰ ἔργα ἀνακαινίσεως, ἅτινα κατέστησαν αὐτὸν ἀντάξιον, ἐκ πάσης ἀπόψεως, τῶν παραδόσεων τοῦ Γένους ἡμῶν. Καὶ αἱ ἐργασίαι αὕται  ὑλοποιήθησαν διὰ τῆς συλλογῆς χρηματικῶν ποσῶν ἐξ ἐράνων διενεργηθέντων ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τῆς παροικίας τῶν Βρυξελλῶν καὶ γενικώτερον τοῦ Βελγίου.

Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Μητρόπολις ἑώρτασε λαμπρῶς τὴν συμπλήρωσιν τῆς πρώτης ἀπὸ τῆς συστάσεώς της Εἰκοσιπενταετίας τὸν μῆνα Νοέμβριον τοῦ ἔτους 1994, διὰ τῆς ἐπισήμου εὐλογητῆς ἐπισκέψεως εἰς Βέλγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὡσαύτως δὲ καὶ διὰ τῆς τελέσεως Πατριαρχικοῦ καὶ Πολυαρχιερατικοῦ Συλλειτούργου εἰς τὸν ἀναφερόμενον Μητροπολιτικὸν Ναόν.

Διαχρονικῶς ἐπεσκέφθησαν αὐτὸν πολλαὶ καὶ ἐξέχουσαι προσωπικότηται τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἕτεροι ὀρθόδοξοι Πατριάρχαι, ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Χριστόδουλος, ὡσαύτως δὲ καὶ πλεῖστοι Ἱεράρχαι κατὰ τὸ πέρασμά των ἀπὸ τὰς Βρυξέλλας. Σημαντικαὶ δὲ προσωπικότηται ἐκ τῶν πολιτικῶν καὶ διπλωματικῶν ἀξιωματούχων, κυρίως δὲ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἔχουν παρευρεθεῖ εἰς ποικίλα σημαίνοντα γεγονότα, ἐξ ὧν κορυφαῖα εἰσὶ τόσον ἡ ἐπίσκεψις τοῦ τέως Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κυροῦ Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου τὴν 2αν Φεβρουαρίου 2005 ὅσον καὶ ἡ τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως τοῦ Βελγίου Φιλίππου κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 2019.

Ἐν ἔτει 1991 ἐπραγματοποιήθησαν ἐπισκευαστικαὶ παρεμβάσεις εἰς τὸ γραφεῖον καὶ εἰς ἁπάσας τὰς κατοικίας τοῦ συγκροτήματος. Ἡ οἰκογένεια Κεστέκογλου ἐχρηματοδότησε τὰς ἐργασίας ἀνακαινίσεως τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου «Ἰωάννου καὶ Γεωργίας Κεστέκογλου», οὕτινος ἡ τέλεσις τῶν ἐγκαινίων ἔλαβε χώραν κατὰ τὸ προαναφερόμενον ἔτος.

Τὸ ἑπόμενον ἔτος (1992) ὁ προεξάρχων τοῦ πολυαρχιερατικοῦ συλλειτούργου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κ. Ἰωακεὶμ (νῦν Γέρων Νικομηδείας) ἐτέλεσε μεγαλοπρεπῶς τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.

Τὸ ἔτος 1997 ἐσυνταξιοδοτήθη ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωακεὶμ Λημνιούδης καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀνέλαβε χρέη Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰωακεὶμ Ἀρχοντὸς (ἀπὸ μηνὸς Φεβρουάριου ἄχρι τῶν ἀρχῶν Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1997).

Κατὰ  τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ τὰς ἀρχὰς τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ προαναφερθέντος ἔτους ἄχρι τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2017 διετέλεσεν ἱερατικῶς Προϊστάμενος ὁ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σταῦρος Τριανταφύλλου, τὸν ὁποῖον διεδέχθη ἀπὸ 1ης Ὀκτωβρίου 2017 ἄχρι τῆς σήμερον ὁ Πρωτοπρεβύτερος  Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης. Διατελέσαντες Κληρικοὶ -           Ἀρχιμανδρίτης Παντελεήμων Κοντογιάννης. -           Ἀρχιμανδρίτης Σάββας Ἀχιλλέως. -           Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωακεὶμ Λημνιούδης. -           Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Ἀποστολάκης. -           Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Ἀντωνίου. -           Ἀρχιμανδρίτης Ἰωακεὶμ Ἀρχοντὸς (1997). -           Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σταῦρος Τριανταφύλλου (1996-2017). -            Ἀρχιμανδρίτης Δωρόθεος Χαρτοματσίδης (1997-1998). -           Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ψάλλας (1999-2017). -           Πρεσβύτερος Στυλιανὸς Μαρκαντώνης (1998-2002). -           Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Παλαμιανάκης (2002-2005). -           Ἀρχιμανδρίτης Θεολόγος Ἀντωνάκης  (2002-2003). -           Πρεσβύτερος Ἀνδρέας Πλώτας (2003-2006). -           Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Μυτάκης (2005-2007). -           Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Νευροκοπλῆς (2011-2016). -           Πρωτοπρεσβύτερος  Ἰωάννης Λύκος (2011-2017). -            Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ψάλλας (2017-2020). Ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικοὶ -           Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης. -            Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Κενανίδης.

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος

  Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης Κιν.: +32.477/06.46.60 E-mail: [email protected]  

Ἐφημέριος

Πρωτοπρεσβύτερος Χρῆστος Σιδηρόπουλος E-mail: [email protected]