Benelux logo
Greek logo

Kathedraal van de Heilige Aartsengelen, Brussel

Stalingradlaan 34 - 1000 Brussel

Adres van de kerk: Stalingradlaan 34, 1000 Brussel
E-mail: [email protected]
Kapel: Heiligen Jacobs van Evia en Sophrony van Athos
Rector: Aartspriester Athanasios Toparlakis. GSM: +32.477/06.46.60. E-mail: [email protected]
Medepriester: Aartspriester Christos Sidiropoulos. E-mail: [email protected]
Erediensten
Vespers: Elke zaterdag en vooravond van het vieren van een Goddelijke Liturgie om 18:00
Metten en Goddelijke Liturgie: Op zondagen en hoogfeesten 09:00-12:00. Op weekdagen en op heiligenfeesten om 08:45-10:45
Waterwijding: Elke 1e zaterdag van de maand na vespers
Biecht: Op afspraak
Kantoor: Op afspraak, bevindt zich achter het Altaar van de kerk. Ingang (opzij) langs Rogier van der Weydenstraat 26, 1000 Brussel
Parochieraad: Aartspriester Athanasios Toparlakis, Georgios Magklis, Pavlos Mouratidis, Nikolaos Koulisis, Timoleon Minas en Ioannis Chalepidis
Kerkfabriek: Georgios Magklis, Pavlos Mouratidis, Georgios Prokopiou, Nikolaos Koulisis, Timoleon Minas, Konstantinos Garofallou, Nektaria Margaroni et Marina Dermitzaki
Catechese: Onder leiding van de dames Théodora Antoniou, Nicoleta Pantoulis en Marina Dermitzakis
Jeugdverantwoordelijke: Konstantinos Garofallou
Liefdadigheidskas: Aartspriester Athanasios Toparlakis, Georgios Sarantidis, Emmanouel Magarakis, Heleni Tsividou, Georgia Tsaklagkanou, Stavroula Mouratidou, Theodosia Sarri, Anastasia Loukaridou en Kalliopi Sapouna
Parochiezaal: “Ioannis en Georgia Kestekoglou” Adres: Stalingradlaan 28, 1000 Brussel. Verantwoordelijke Aartspriester Athanasios Toparlakis, met steun van de leden van de Liefdadigheidskas. Elke zondag en op hoogfeesten wordt koffie aangeboden na het einde van de Goddelijke Liturgie

KATHEDRAAL VAN DE HEILIGE AARTSENGELEN MICHAEL EN GABRIËL TE BRUSSEL

Het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg werd op 8 augustus 1969 opgericht door Oecumenisch Patriarch Athenagoras en de Heilige Synode van het Patriarchaat van Constantinopel. Uiteraard hadden zich lang voor 1969, met name vanaf de 18e eeuw, al orthodoxe christenen gevestigd in de Benelux. Om tegemoet te komen aan de godsdienstige noden van de gelovigen, gebruikte men, behalve de kerk in Antwerpen, in Brussel sinds het jaar 1926 de kleine kerk van de Aartsengelen Michaël en Gabriël, in de Stassartstraat 92 te Elsene.

Vanaf het begin van de jaren 1960 nam het aantal Grieken in Brussel sterk toe en volstond de kleine kerk in Elsene niet meer. Toenmalig bisschoppelijk vicaris voor België, Archimandriet Panteleimon Kontogiannis, had in samenspraak met Aartsdiaken Stefanos Charalambidis (nu Metropoliet van Tallinn en geheel Estaland) en de Vereniging van de Griekse Dames van Brussel, een contact met de overste van de Paters Jezuïeten in Brussel en in 1965 werd de jezuïetenkerk die zich in de Stalingradlaan 34 te 1000 Brussel bevindt, overgedragen aan de Grieks-orthodoxe kerkgemeenschap van Brussel. Het werd de Orthodoxe Kathedraal van de Aartsengelen. Sindsdien functioneert de Kathedraal als parochiekerk.

In augustus 1969 werd Metropoliet Emilianos (Zacharopoulos) van Selevkia verkozen tot eerste Metropoliet van het pas opgerichte Aartsbisdom van België. Op 11 november 1969 werd hij geïntroniseerd in de Kathedraal.

In diezelfde Kathedraal vond in januari 1983 ook de intronisatie plaats van de tweede metropoliet van België, Mgr Panteleimon Kontogiannis, na zijn verkiezing in december 1982 door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat.

Een Koninklijk Besluit van het jaar 1985 bekrachtigde de officiële erkenning van de orthodoxe eredienst door de Belgische Staat. Een KB uit het jaar 1988 stipuleert dat “De Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat erkend wordt als de vertegenwoordiger van het geheel van de Orthodoxe Kerk in België”. De Kathedraal werd hierdoor het geestelijk centrum van alle orthodoxen van de Benelux.

Sinds zijn intronisatie roept Metropoliet Panteleimon de Zondag van de Orthodoxie uit tot een grote concelebratie in de Kathedraal met de deelname van de bisschoppen, priesters, diakens en koren van alle orthodoxe aanwezigheden in België. Dit initiatief zet zich verder tot op vandaag.

Op 28 oktober 1987 werd de Kathedraal aangekocht, met inbegrip van het geheel van appartementen voor de huisvesting van de priesters, het kantoor, het Parochiecentrum “Ioannis en Georgía Kestékoglou”, enz.  De Kathedraal bevindt zich op 600 meter afstand van de Grote Markt van Brussel, in de Stalingradlaan 34 te Brussel. De aankoop werd verwezenlijkt met behulp van de Rooms-Katholieke Kerk en een grote bijdrage van de gelovigen van het Aartsbisdom.

Na de aankoop van de Kathedraal, maar vooral vanaf 1 juni 1999, werden belangrijke herstellings- en aanpassingswerkzaamheden uitgevoerd, om ze in alle opzichten zo dicht mogelijk bij de normen van onze tradities te brengen. Die werken geschiedden met bijdragen van de Griekse gelovigen van de parochie in Brussel, maar ook door autochtone weldoeners.

In november 1994 vierde ons Aartsbisdom zijn 25-jarig bestaan met een officieel bezoek van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos. Een Patriarchale Liturgie had plaats in de Kathedraal te Brussel, met de deelname van vele hiërarchen.

Vele belangrijke persoonlijkheden van de Orthodoxie bezochten de Kathedraal van Brussel: Oecumenisch Patriarch Bartholomeos, wijlen Aartsbisschop Christodoulos van Athene en geheel Griekenland, evenals vele hiërarchen die Brussel aandeden. Tevens woonden voorname politieke persoonlijkheden, diplomaten en ambtenaren, vooral van de Europese Unie, er verscheidene belangrijke kerkelijke gebeurtenissen bij, met als hoogtepunt het bezoek op 2 februari 2005 van de toenmalige President van de Griekse Republiek de heer Konstantinos Stefanopoulos.

In 1991 werden herstellingen uitgevoerd aan alle niveaus van het gebouw, en aan het kantoor van de Kathedraal. De familie Kestekoglou verschafte de middelen voor de werken aan het Parochiecentrum van de Kathedraal, dat ingehuldigd werd in 1991.

In 1992 wijdde Zijne Eminentie Metropoliet Ioakim van Chalcedon (nu van Nicomedia) de Kathedraal in. In 1993 schonk de Griekse Zeemacht de klokken aan de Kathedraal.

In 1997 ging Aartspriester Ioakim Limnioudis op rust en werd Archimandriet Ioakim Archontos voor een periode van 7 maanden (februari-augustus 1997) rector van de Kathedraal.

Van september 1997 tot september 2017 oefende Protopresbyter Stavros Triantafyllou de functie van rector van de Kathedraal uit.

Sedert oktober 2017 is Aartspriester Athanasios Toparlakis de rector van de Kathedraal.

BEDIENAARS VAN DE PAROCHIE
–        Archimandriet Panteleimon Kontogiannis
–        Archimandriet Savvas Achilleos
–        Aartspriester Ioakim Limnioudis
–        Aartspriester Spyridon Apostolakis
–        Oikonomos Spyrídon Antoniou
–        Archimandriet Ioakím Archontós: 1997
–        Proropresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou:1997 – 2017
–        Diaken Dorótheos Chartomatsidis: 1994 – 1998
–        Aartsdiaken Emmannouil Mavrogiannakis: 1997 – 2015
–        Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas: 2004 – 2017
–        Aartspriester Stylianos Markantonis: 1998 – 2002
–        Aartspriester Theologos Antonakis: 2002 – 2003
–        Aartspriester Andreas Plotas:2003 – 2006
–        Aartspriester Konstantinos Mytakis: aug 2005 – mei 2007
–        Aartspriester Ioannis Palamianakis:  2002 – mei 2005
–        Aartspriester Ioannis Lykos: 2011 – 2017
–        Aartspriester Konstantinos Nevrokoplis:2001 – 2017
–        Priester Konstantinos Psallas:2015 – 2019
–        Aartspriester  Konstantinos Kenanidis
–        Aartspriester Athanasios Toparlakis: 2017 – …
 

Rector

Aartspriester Athanasios Toparlakis

GSM: +32.477/06.46.60

E-mail: [email protected]

 

Medepriester

Aartspriester Christos Sidiropoulos

E-mail: [email protected]