Benelux logo
Greek logo

Geen onderdeel van een categorie

Kerstboodschap 2023 van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

KERSTMIS 2023   Prot. N° 856/2023   Dierbare broeders en zusters in Christus, “Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil”.   Terwijl wij ons voorbereiden om de Menswording van Christus te vieren, groet ik u met liefde en vreugde. In eenzelfde ademtocht verheerlijk ik onze Heer

Communiqué 06.03.2018

Op dinsdag 6 maart 2018 hield het Comité van vertegenwoordigers van Orthodoxe Kerken bij de Europese Unie (CROCEU) in samenwerking met de werkgroep over interreligieuze en interculturele dialoog van de Europese Volkspartij (EVP) een dialoog Seminarie in het Europees Parlement in Brussel. Het belangrijkste onderwerp van dit seminarie was “Het belang voor Europa om het

Discours Catechetique en Ouverture du Saint et Grand Careme (2018)

Protocol Nr. 169 CATECHETISCHE ENCYCLIEK BIJ HET BEGIN  VAN DE HEILIGE EN GROTE VASTEN † BARTHOLOMEOS DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL-NIEUW ROME EN OECUMENISCH PATRIARCH MOGEN DE GENADE EN VREDE VAN ONZE HEER EN GOD EN VERLOSSER JEZUS CHRISTUS, EVENALS ONS GEBED, ONZE ZEGEN EN ABSOLUTIE MET DE GEHELE KERK ZIJN * *

Vespers van de Grote Vasten 2018

Het Aartsbisdom van België, Exarchaat van Nederland en Luxemburg, informeert u dat – in het kader van de steun aan de christenen in hun geestelijke strijd tijdens de periode van de Grote Vasten, de Vespers van de Grote Vasten voor de parochies van Brussel beurtelings doorgaan in één enkele kerk, volgens het bijgevoegde programma. 18

VESPERS VOOR HET FEEST VAN DE HEILIGE NEKTARIOS IN DE PAROCHIE TE BERGEN IN BELGIË

De overvolle kerk van de parochie van de Heilige Nektarios te Mons ontving de Eerbiedwaardige Relikwie van de Heilige Nektarios die met haar aanwezigheid sinds vele jaren het Heilig Aartsbisdom van België zegent. Met de gepaste eerbied en plechtigheid werden de vespers gevierd ter gelegenheid van het feest van de heilige van de nederigheid en