Benelux logo
Greek logo

Actualité

PRIESTERWIJDING VAN DIAKEN CIPRIAN POPESCU IN ORTHODOXE KATHEDRAAL

Brussel – Op zondag 17 juni 2012 heeft Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras van Sinope, in opdracht van Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België, de Goddelijke Liturgie gevierd in de Orthodoxe Kathedraal van de HH. Aartsengelen te Brussel, in concelebratie met Zijne Excellentie Bisschop Porfyrios van Neapolis, Directeur van het Kantoor van de Orthodoxe Kerk van Cyprus bij de Europese Unie, en de Eerwaarde Diaken Ciprian Popescu tot priester gewijd.
In zijn toespraak had de wijdeling het over de betekenis van de roeping en de waarde van het priesterschap, maar ook over zijn gevoelens van onwaardigheid die hij op dit heel belangrijk ogenblik van zijn leven voelt.
Van zijn kant beklemtoonde Bisschop Athenagoras het belang van de zending van de priester in de wereld. De woorden van Christus in hoofdstuk 10 van het Evangelie volgens Johannes zijn de basis waarop de priester-herder moet werken, opdat hij zijn geestelijke kinderen kan leiden naar de ‘redding in Christus’. Als de parochiepriester werkelijk een herder is, dan zal zijn kudde ‘verstandelijke schapen’, dewelke hij met naam noemt, zijn stem horen, en ‘als hij hen voorloopt, dan volgen zijn schapen hem’. Een vreemde herder zullen ze echter niet volgen. ‘De goede herder geeft zijn ziel voor zijn schapen’. Hij beëindigde met wensen en met de overtuiging dat Vader Ciprian zal wederantwoorden aan de verwachtingen van de kudde van de Parochies van de Heilige Nikolaas in Schaarbeek en van de Drie Hiërarchen in Hasselt en meer algemeen van het Aartsbisdom van België, precies zoals hij het al jaren bewees als diaken. “Je zal altijd en alleen handelen met de zegen van uw canonieke bisschop, onze gerespecteerde Metropoliet Panteleimon. Altijd ook in de geest van erkentelijkheid t.o.v. het Oecumenisch Patriarchaat dat u tot zijn geestelijkheid laat behoren en dat waakt voor de eenheid van de Orthodoxie wereldwijd. Wees dan ook maar trots deel uit te maken van de geestelijkheid van de Eerste Troon”.
Met de twee bisschoppen concelebreerden: de Aartspriesters Panagiotis Moschonas (Schaarbeek), Aurel Popescu (Eupen) en Ioannis Lykos (Kathedraal Brussel), alsook Priester Bartholomeus D’huyvetter (priester op rust in Oostende), alsook de Aartsdiaken Emmanuel Mavrigiannakis (Brussel).
Waren aanwezig: Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België, Bisschop Maximos van Evmenia en Aartspriester Stavros Triantafyllou, vicaris generaal van het Aartsbisdom, die de gezangen leidde.
Verder ook: Z.E.P. Hildebrand Van der Maelen, osa en archimandriet van de Melkieten, en vele gelovigen waaronder van de Parochies van Schaarbeek, van Hasselt en Eupen.
Vader Ciprian Popescu is gehuwd priester en vader van drie kinderen. Hij is de zoon van een priester (rector van de Duitstalige Parochie van de Heilige Nino in Eupen) en studeerde Theologie in zijn geboorteland. Hij vervolmaakte zijn studies in Venetië en werkt aan een doctoraatsthesis aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij werd diaken gewijd door Zijne Eminentie Metropoliet Nicolae van de Banat en heeft zich op diens voordracht en met zijn zegen geïntegreerd in de schoot van ons Aartsbisdom, behorend tot het Oecumenisch Patriarchaat. Hij diende aanvankelijk in de Parochie van de HH. Martinus van Tours en Silouan de Athoniet (Brussel – Sint-Gillis), maar was vooral – en dit sinds 6 jaar – diaken van de Griekstalige Parochie van de Heilige Nikolaas (Schaarbeek). Nu zal hij de Parochie van de Heilige Nikolaas (Schaarbeek) combineren met deze van de Drie Hiërarchen (Hasselt). We wensen hem alvast elk goeds toe en bidden opdat God hem waardig keure! AXIOS!