Benelux logo
Greek logo

De orthodoxe theologie

Pasen voor het leven van de wereld (Johannes 6:51), Bijeenkomst van de Orthodoxe Jeugd in België, 1 mei 2020

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Dominique Verbeke Christus is Verrezen! PASEN VOOR HET LEVEN… van de wereld Vanuit een eindeloze en onuitputtelijke liefde voor Zijn schepping, doet de Heer alles “voor het leven van de wereld”, voor een oorspronkelijk en waarachtig leven, voor een leven in de Waarheid van de Alheilige en Levenschenkende Drie-Eenheid. Pasen

Homilie Thomaszondag, Protopresbyter van de Oecumenische Troon Dominique Verbeke

Homilie Thomaszondag (Johannes 20:19-29) Christus is Verrezen… Hij is waarlijk Verrezen! De eerste week van Pasen is de week van de “vernieuwing” en wordt ook de “lichtende week” genoemd. Deze twee termen sluiten aan bij het seizoen van de lente: de dagen worden langer, het licht neemt toe, een licht dat ons opwarmt en vreugde

Grote en Heilige donderdag

De lezingen van het Oude Testament onderrichten ons: “Ik ben de Heer, Ik zal u binnenleiden waarover Ik Mijn hand heb opgeheven” en verder roepen wij uit: “Al ben ik alleen tot ga ik uw weg”. Etheria, een pelgrimsvrouw uit de 4de eeuw en vermoedelijk afkomstig uit Gallië, noteerde nauwkeurig haar reisverhalen. Ziehier wat zij