Benelux logo
Greek logo

Kathedraal van de Heilige Nikolaas te Weiler-La-Tour

1Α, Rue Schlammestée, L-5770 Weiler-la-Tour

Adres van de kerk: 1Α, Rue Schlammestée, L-5770 Weiler-la-Tour. E-mail: [email protected] gmail.com

Parochiewebsite: www.orthodoxia.lu

Rector: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas, Bisschoppelijk Vicaris voor Luxemburg. Adres: An Duelem 7, L-5838 Fentange, Groussherzogtum Lëtzebuerg. Tel.: +352/26.36.00.98 Mob.: +352/621.651.328 & +32.473/21.37.18 E-mail.: [email protected]

Medepriester: Aartspriester Spyridon Tsekouras Adres:  16, rue de la ferme, LU-3235 BETTEMBOURG, Luxembourg. Tel. en fax +352.27.86.01.77 Mob.: +352.691/97.89.88 Tel. +32.2/808.29.18. E-mail: [email protected]

Erediensten:

Vespers: elke zaterdag en vooravond van het vieren van de Goddelijke Liturgie om 18.00.

Metten en Goddelijke Liturgie: elke zondag en hoogfeestenν 09.30-12.00, en volgens het dienstenrooster van de kerk.

Waterwijding: eerste zaterdag van de maand op het einde van de vespers.

Smeekcanon tot de Moeder Gods: elke woensdag 18.00-19.00 (van oktober tot juni), avonddiensten gericht wie overdag werken

Liturgische talen: Grieks. Het Evangelie en sommige gebeden ook in het Frans.

Kerkzangers: de koorstaander wordt bemand door onderstaande personen: Maria Karamanou-Giroud, Maria Kalliontzi, Despina Dimitriou, Aphroditi Roumelioti et Marialena Mouriki, Georgios Tsingos, Dimitrios Vavatsis, Théodoros Panagiotopoulos, , Georgios Karamavros

Kantoor van de kerk: elke zaterdag 16.30- 18.00 in de kerk

Parochieraad: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas, Aartspriester Spyridon Tsekouras en dhr. Gerasimos-Andreas Xydias, Georgios Iliopoulos, Nikolaos-Dionysios Panagiotopoulos, Theodoros Panagiotopoulos, Konstantinos Tziamallins, Sotirios Bolanis et Dimitrios Kourbetis

H. Biecht: elke zaterdag 18.30-20.00, of af te spreken met de geestelijke vader.

Catechese elke zondag na het einde van de Goddelijke Liturgie in de kerkruimte, onder leiding van Aartspriester Spyridon Tsekouras en de catecheten: Presv. Vasilia Tsekoura, Presv. Georgia Moschona, Afroditi Roumelioti, Stavros Karamitros, Dimitrios Sakelaris.

Jeugdverantwoordelijke: Aartspriester Spyridon Tsekouras

Vertegenwoordiger van de Jeugd: dhr. Dimitrios Sakelaris

Jeugdclub: er is een groep 15-20 jongeren van de parochie die actief zijn in verschillende delen van het parochieleven. Ze komen elke tweede zaterdag van de maand na de Vespers samen om zich in verschillende geestelijke onderwerpen te verdiepen, bijgestaan door de Aartspr. van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas.

Bijbelstudiegroep: elke dienstag om 19.00-20.00, onder leiding van Aartspriester van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas

Bibliotheek: er is een uitleenbibliotheek actief met interessante geestelijke boeken in het Grieks, Frans en Engels.

Parochiecentrum: na het einde van de Goddelijke Liturgie wordt onder de kerk koffie aangeboden. In de parochiezaal hebben verschillende evenementen en tentoonstellingen plaats.

Overige activiteiten: in het kader van ” AGAPE ” worden er lezingen over spirituele, sociale en familiale onderwerpen georganiseerd met geselecteerde sprekers, pelgrimstochten en uitjes, en bijeenkomsten van jonge ouders

PAROCHIE VAN DE HEILIGE NIKOLAASKATHEDRAAL – LUXEMBURG

Nog vóór de oprichting van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg (in 1969) werden de orthodoxe christenen ter plaatse bediend door Archimandriet Emilianos Timiadis (de latere Metropoliet van Silyvria) en vervolgens door Archimandriet Panteleimon Kontogiannis (toekomstig Metropoliet van België). Deze laatste aarzelde niet om het land af te reizen om de Goddelijke Liturgie op feestdagen en vakanties te celebreren. Dopen en bruiloften werden bij de gelovigen thuis gevierd, zoals ook in België het geval was. Tussen 1959 en 1968 vierde men de Goddelijke Liturgieën in de kapel van het Heilig-Hartklooster aan de Boulevard d’Avranches.

Na de oprichting van het Aartsbisdom van België had Metropoliet Emilianos Zacharopoulos veel moeilijkheden rond het vinden van een priester voor Luxemburg. Tot 1975 werden de Liturgische Diensten gevierd in de Heilig Hart Kerk in de Rue Dicks, in Luxemburg. Later stelde de stad Luxemburg een gebouw ter beschikking van de Orthodoxe Parochie, in de Rue Pulvermühl 3. Het werd op de juiste manier ingericht, waardoor vanaf 1976 de liturgische diensten daar konden doorgaan. De Parochie werd toegewijd aan de Heilige Anargyren.

Rond 1980 had de parochie van Luxemburg ongeveer honderd gelovigen. Met de toetreding van Griekenland tot de Europese Gemeenschap, groeide het aantal Grieken dat voor Europese en internationale instellingen werkte geleidelijk. Bij gebrek aan officiële statistieken wordt het aantal Griekse inwoners in Luxemburg geschat op meer dan 3.000. Het aantal orthodoxe christenen van alle jurisdicties in het Groothertogdom schommelt rond de 10.000.

Dankzij de schenking van een stuk grond in Weiler-la-Tour door de Rooms-katholieke priester Nicolas Schmidt, kon de Luxemburgse Parochie plannen opstellen en aan de Rue Schlammestee 1 beginnen met de bouw van een orthodoxe kerk toegewijd aan de Heilige Nikolaas, met onderaan een parochiezaal. Toenmalig Metropoliet Panteleimon van België, de leden van de parochieraad, en de gelovigen werkten zonder ophouden tot het gebouw klaar was. Op 18 oktober 2008 werd de nieuwe kerk ingewijd door Metropoliet Panteleimon, omringd door de Bisschoppen Luka (Patriarchaat van Servië), Basilios van Aristi, Maximos van Evmenia en Athenagoras van Sinope (nu Metropoliet van België).

De erkenning van de parochie werd in 1997 bekomen door de onvermoeide inspanningen van Metropoliet Panteleimon. De erkenning van de Orthodoxe Kerk in Luxemburg werd hernieuwd door een conventie ondertekend op 26 januari 2015. Deze conventie betreft de erkenning van vier parochies: Griekstalige, Russischtalige, Servischtalige en Roemeenstalige. De vertegenwoordiger van de gehele Orthodoxe Kerk is de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg van het Oecumenisch Patriarchaat. Deze overeenkomst (geldig voor twintig jaar) tussen de Orthodoxe Kerk en de Staat Luxemburg vervangt de vorige die ondertekend werden in 1997 en 2004.

BEDIENAARS
Archimandriet Emilianos Timiadis (later Metropoliet van Silyvrië).
Archimandriet Panteleimon Kontogiannis (voormalige Metropoliet van België).
Archimandriet Ioannis Sakellariou (huidig Metropoliet van Thermopyles): 1981 – 1982
Priester Ioannis Klis 1984 – 1985
Priester David De Bruyn  1986 – 1989
Archimandriet Emmanuel Adamakis (huidig Metropoliet van Frankrijk) 1988 – 1989
Protopresbyter van de Oecumenische Troon Ioachim Evangelinos: 1990 – 1999
Aartspriester Elefterios Anyfantakis  1999 – 2012
Bisschop Athenagoras van Sinope, als Bisschoppelijk Overste 2012 à 2013
Aartspriester Georgios Vlatakis2012 – 2014
Aartspriester Spyridon Tsekouras  2012 – …..
Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas 2014 – ….

Rector:

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas

Tel.: +352/26.36.00.98 Mob.: +352/621.651.328 & +32.473/21.37.18

E-mail.: [email protected]

 

Medepriester:

Aartspriester Spyridon Tsekouras

Tel. en fax +352.27.86.01.77 Mob.: +352.691/97.89.78 Tel. +32.2/808.29.18.

E-mail: [email protected]