Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Verkondiging aan de Moeder Gods te Utrecht

Springweg, 89 - 3511 VL Utrecht - Nederland

Adres van de kerk: Springweg, 89 – 3511 VL Utrecht – Nederland.

Parochiewebsite: www.orthodox-utrecht.nl

Rector: Priester Alexandros Pitsikakis Mob.: +31.641/57.32.57. E-mail: [email protected]

Koorzanger: Christos Grigoriadis

Erediensten:

Vespers: elke zaterdag en vooravond van het vieren van de Goddelijke Liturgie om 18:00.

Metten en Goddelijke Liturgie: op zondagen en hoogfeesten 09.00-12.00, Op weekdagen op Heiligenfeesten om 09.00-11.00.

Waterwijding: elke 1e  zondag van de maand

Liturgische talen: Grieks en Nederlands

Kantoor van de kerk: af te spreken met de priester in de kerk

Parochieraad: Priester Alexandros Pitsikakis en dhr. Sakis Dimitrakoupolos, Georgios Tolatzis, Panagiotis Drosos en Georgios Augoustos Papadopoulos

Jeugdverantwoordelijke: Maria Psaraki

Vertegenwoordiger van de Jeugd: Maria Psaraki

PAROCHIE VAN DE VERKONDIGING AAN DE MOEDER GODS – UTRECHT

De parochie werd gesticht in het jaar 1970, ter ere van de Ontslaping van de Moeder Gods. De erediensten werden gehouden in de toenmalige oudkatholieke Sint-Maria-Minorkerk met adres Achter Clarenburg 6 te Utrecht. Archimandriet Timotheos Mavias was de eerste priester. De parochie gebruikte die kerk zeventien jaar. Al onze gelovigen verlangden echter vurig om een eigen kerk te verwerven. Er werd een commissie opgericht om fondsen te werven, die op negen maanden tijd het bedrag van 80.000 gulden inzamelde. Op Grote Zaterdag van het jaar 1985 vond Archont Referendarios van de Grote Kerk van Christus, de heer Charilaos Chiotakis, het huidige pand. Het werd omgebouwd tot een kerk en op voorstel van dezelfde Archont werd het toegewijd aan de Boodschap van de Moeder Gods, zodat het kerkfeest zou samenvallen met de Nationale Feestdag van Griekenland.

Archont Chiotakis droeg verder zorg voor de herinrichting van het hele complex en bestelde zelf in Griekenland een iconostase in houtsnijwerk, een bisschoppelijke troon, lezenaars, koorstoelen, iconen, kandelaars, en diverse gebruiksvoorwerpen voor de eredienst. Het was zijn droom de kerk voor zijn dood met iconen beschilderd te zien, want er was bij hem kanker vastgesteld. Hij vond twee broers iconografen die meteen aan het werk gingen. Driekwart van de kosten van aankoop, hernieuwing en bekleding van het hele gebouw nam Archont Charilaos Chiotakis voor eigen rekening. Daarom werd hij door het Aartsbisdom uitgeroepen tot Grote Weldoener van de Parochie van de Boodschap aan de Moeder Gods te Utrecht.

De inwijding van de kerk werd op 25 april 1987 gevierd door Metropoliet Panteleimon van België, bijgestaan door Bisschop Maximos van Evmenia. Sindsdien vormt de kerk het centrum van het godsdienstig leven van de orthodoxe christenen in de regio Utrecht. Naast de kerk bevindt zich de priesterwoonst, beide op het adres: Springweg 89 te Utrecht.

BEDIENAARS VAN DE PAROCHIE
Archimandriet Maximos Mastichis, de latere Bisschop van Evmenia en hulpbisschop van het Aartsbisdom van België (van 1958 tot 2015)
Archimandriet Timotheos Mavias      1970 – 1975
Priester Omiros Boultoukos               1977 – 1982
Priester Nikolaos Koklas                     1982 – 1985
Priester Georgios Chintzios                1985 – 1986
Priester Vasilios Garnavo                    met tussenpozen, toen hij in Rotterdam diende
Archimandriet Efrem Tsakirakis         1986 – 1989
Priester Georgios Mavrogiannakis
Aartspriester Apostolos Sgouridis
Aartspriester Georgios Perris             2001 – 2017
Priester Alexandros Pitsikakis 2017 – heden

Rector:

Priester Alexandros Pitsikakis

Mob.: +31.641/57.32.57

E-mail: [email protected]