Benelux logo
Greek logo

Centrale Liefdadigheidsinstelling (Filoxenia)

Liefdadigheidscommissie (Filoxenia vzw)

“Filoxenia” is de Centrale Hulpdienst van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg. De dienst werd opgericht als een non-profit organisatie (ondernemingsnummer BCE: BE0721.896.36) op initiatief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België om te reageren op de vele uitdagingen maar ook op de groeiende behoeften die zich voordoen in de Aartsbisdom.

Naar de orthodox-christelijke traditie wil “Filoxenia” mensen in nood een hand toereiken. Om dit doen zendt ze een open uitnodiging uit aan allen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan dit doel.In een geest van perfecte samenwerking en solidariteit met de parochies en hun centra voor wederzijdse hulp in België, Nederland en Luxemburg, zal “Filoxenia” handelen op basis van de volgende 4 assen:

a) Filantropische Diaconie: bezoeken en ondersteuning in instellingen zoals rusthuizen, gevangenissen, weeshuizen; verdeling van materialen, voedsel, kleding, enz.

b) Pastorale gezondheidszorg: Pastorale zorg voor patiënten in instellingen of thuis.

c) Ecologie – Jeugd – Onderwijs: orthodoxe ecologie met milieueducatie, programma’s van het Oecumenisch Patriarchaat, enz.

d) Maatschappij en cultuur: versterking van sociale netwerken, pastorale en culturele excursies, liefdadigheidsevenementen, enz.

 

Contact: [email protected]
Bankrekening: Filoxenia asbl
IBAN: BE02 3631 9565 8740, BIC: BBRUBEBB
Voorzitter: Z.E. Metropoliet Athenagoras van België. Geestelijk Raadgever: Z.E. Hulpbisschop van Apollonia Ioakeim. Leden: de dames Georgia Tsaklanganou, Aspasia Limniou, Nektaria Margaroni en Ekaterini Koulouri.