Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Porfyrios te Tilburg

Bredaseweg 568, Kapel “Mariahof” 5036 NB Tilburg, Nederland

Adres van de kerk: Bredaseweg 568, Kapel “Mariahof” 5036 NB Tilburg, Nederland Ε-mail: [email protected]

Parochiewebsite: http://www.orthodox-tilburg.nl

Rector: Aartspriester Arkadi Vernikov. Adres: H. Heyermanlaan 9 – 5531 TB Bladel. Tel.: +31.653.35.43.01 E-mail:[email protected]

Koorleider: Irina Passek

Erediensten:

Vespers: elke zaterdag van 17.00 tot 18.00

Metten en Goddelijke Liturgie: zondag om 09.00-12.00

Liturgische talen: Nederlands en andere talen

Parochieraad: Aartspriester Arkadi Vernikov, Nina Mironovich, Mirca Lazar, Irina Passek, Dmitry Ityaksov

H. Biecht: elke zaterdag 16.00-17.00, en elke zondag van 9.00 tot 10.00, of af te spreken met Aartspriester Arkadi Vernikov

Catechese: elke zondag na de Goddelijke Liturgie van 12.30 tot 13.00. Verantwoordelijken: voor de kinderen: Irina Passek; voor de volwassenen: Aartspriester Arkadi Vernikov

Geschiedenis van Parochie H. Porfyrios te Tilburg

In 2013 op initiatief van enkele orthodoxe gelovigen van Tilburg en omgeving heeft Priester Arkadi Vernikov – toen één van bedieners van de Orthodoxe Parochie van Heilige Nektarios te Eindhoven – de zegen gevraagd aan Metropoliet Athenagoras om aan de oprcihting van een orthodoxe parochie in Tilburg te beginnen. Met deze zegen en goedkeuring van de metropoliet kreeg dit project begin 2014 langzaam vorm.

Metropoliet Athenagoras heeft nadrukkelijk gevraagd dat de nieuwe Parochie van en voor alle orthodoxe gelovigen van de streek zou worden, ongeacht hun afkomst en taal. Vandaar dat in de liturgische diensten vooral het Nederlands wordt gebruikt, met daarnaast ook een beetje andere talen uit traditioneel orthodoxe landen.

De metropoliet stelde ook voor de Parochie toe te wijden aan de Heilige Porfyrios van Kavsokalivia, Grote Heilige van onze tijd, vurige prediker van liefde in Christus. De eerste Goddelijke Liturgie in Tilburg werd gevierd op 29 maart 2014 in de kapel van Heilige Josef aan Kruisvaarderstraat te Tilburg; voorgegaan door Metropoliet Athenagoras, in concelebratie met orthodoxe priesters van verschillende Nederlandse orthodoxe parochies.

Vader Arkadi celebreerde de Goddelijke Liturgie op verschillende locaties in Tilburg. Sinds 2016 is de Parochie gevestigd in de kapel “Mariahof”, Bredaseweg 568, en heeft een compleet liturgisch programma. De kapel “Mariahof” is eigendom van een instelling voor gehandicapte mensen.

De Parochie beschikt ook over een eigen ruimte voor vergaderen en agapen na de liturgische diensten en een aparte kamer voor kindercatechese.

De jonge orthodoxe parochiegemeenschap is steeds aan het groeien. Steeds meer Grieken, Russen, Oekraïners, Roemenen, Cyprioten… voelen zich thuis in de Parochie van de H. Porfyrios en kunnen samen met één mond en één hart bidden als een ware orthodoxe familie. Naast catechetisch onderricht voor de kinderen, wordt er regelmatig catechese gegeven aan volwassenen.

Er worden ook jaarlijkse pelgrimages ingericht naar het Patriarchaal Klooster van de H. Johannes De Doper in Engeland, dat gesticht was door Archimandriet Sophrony (Sacharov).

Clerus:
Aartspriester Arkadi Vernikov        2014 – heden 

Rector:

Aartspriester Arkadi Vernikov

Tel.: +31.653.35.43.01

E-mail:[email protected]