Benelux logo
Greek logo

Klooster van de Heilige Joannes de Doper – Den Haag (NL 2514 BB)

Dr. Kuyperstraat 2, 2514 BB Den Haag

Telefoon (070) 363 84 84
Kalender Gregoriaanse
Parochiefeest 24 juni

Overste Hegoumena Makrina
Geestelijke Diaken Nicolaas Schouten