Benelux logo
Greek logo

Klooster van de Heilige Joannes de Doper – Den Haag (NL 2514 BB)

Dr. Kuyperstraat 2, 2514 BB Den Haag

Klooster van de Heilige Joannes de Doper – Den Haag (NL 2514 BB)

Adres:
Dr. Kuyperstraat 2, 2514 BB Den Haag

Kalender: Gregoriaanse

Overste :
Hegoumena Makrina
Geestelijke Diaken Nicolaas Schouten

Overste Hegoumena Makrina
Geestelijke Diaken Nicolaas Schouten