Benelux logo
Greek logo

Klooster van de Geboorte van de Heilige Johannes de Voorloper, Den Haag

Dr. Kuyperstraat 2, 2514 BB Den Haag, Nederland

Overste: Abdis Makrina
Adres: Dr. Kuyperstraat 2, 2514 BB Den Haag, Nederland
Tel.: +31.70/363.84.84
Website: www.johannesdevoorloper.nl
E-mail: [email protected]
Uitgaven: Uitgave van liturgische boeken in het Nederlands