Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Nikolaas, Schaarbeek

Vooruitgangstraat, 293 - 1030 Brussel

Adres van de kerk: Vooruitgangstraat 293, 1030 Brussel Parochiewebsite: www.agiosnikolaos.be E-mail: [email protected] Rector: Aartspriester Georgios Vlatakis. GSM: +32.466/10.50.50. E-mail: [email protected] Medepriester: Aartspriester Emmanouil Mavrogiannakis. GSM: +32.496/50.38.70. E-mail: [email protected] Rechterzanger: Georgios Kampantaidakis Zangers: Georgios Avramidis en Panagiotis Tsigganos Erediensten Vespers: Elke zaterdag en vooravond van het vieren van een Goddelijke Liturgie om 18:00 Metten en Goddelijke Liturgie: Op zondagen en hoogfeesten 09:00-11:30. Op weekdagen en op heiligenfeesten om 09:00-11:00 Kantoor: Woensdag en vrijdag 18:00-19:00. Tel.: +32.2/201.19.38 Parochieraad: Aartspriesters Georgios Vlatakis en Emmanouil Mavrogiannakis, Georgios Pheïmis, Georgios Grammatikos, Kyriakos Tsirimiangos, Spyridon Tsirimiangos, Stephanos Kantaridis, Vasilios Koletsis, Dimitrios Salamouras, Athanasios Doupas, Paschalis Doupas, Elena Zyniati, Spyridon Zyniatis en Antonios Koletsis Kerkfabriek: Aartspriesters Georgios Vlatakis en Emmanouil Mavrogiannakis, Georgios Grammatikos, Kyriakos Tsirimiangos, Vasilios Koletsis, Athanasios Doupas en Spyridon Tsirimiangos Catechese: Elke zondag van de maand na Goddelijke Liturgie onder leiding van Aartspriester Emmanouil Mavrogiannakis en Aikaterina Venetsianou, Styliani Mantopoulou, Maria Gabriel en Maria Mpoura Jeugdverantwoordelijke: Aartspriester Emmanouil Mavrogiannakis Liefdadigheidskas: Aartspriester Georgios Vlatakis en Diamantoula Valkoglou, Eleni Tselepidou, Soula Simoglou, Georgia Vlasakaki, Evangelia Vargiamidou, Despina Dimopoulou, Alexandra Vassiliadou, Evgénia Grammatikou, Triantafyllia Baxevanou en Efthymoula Tsiaplia Parochiezaal: Onder leiding van Aartspriester Emmanouil Mavrogiannakis. Elke zondag wordt koffie aangeboden na het einde van de Goddelijke Liturgie. De zaal kan eveneens dienen voor recepties en evenementen

PAROCHIE VAN DE HEILIGE NIKOLAAS - SCHAARBEEK

De eerste Metropoliet van België, Mgr Emilianos Zacharopoulos, voorzag van bij het begin dat de grote kerk van de HH. Aartsengelen enerzijds niet voldoende zou zijn voor de bediening van alle orthodoxe christenen en dat een parochiekerk zich anderzijds dicht bij de gelovigen moest bevinden, die zich toen concentreerden in twee wijken rond de twee grote spoorwegstations van Brussel, namelijk rond het Zuidstation en rond het Noordstation. Die twee elementen leidden in 1972 tot het besluit om in Schaarbeek de parochie van de Heilige Nikolaas te creëren.

De eerste Goddelijke Liturgie werd gevierd in de grote Rooms-katholieke Sint-Nikolaaskerk in de Brabantstraat. De kerk werd in de loop der jaren verrijkt met benodigdheden voor de viering van de erediensten, zoals een kleine iconostase, voorwerpen voor de eredienst en iconen Ze werd, op verschillende uren, zowel door Rooms-katholieken als orthodoxen voor de eredienst gebruikt. Die kerk werd tot het jaar 2016 gebruikt voor de viering van de Grote Week en het Paasfeest.

Op 22 januari 1976 schonk Theofilos Skyllas het pand aan de Vooruitgangstraat 293 aan het Oecumenisch Patriarchaat met de bedoeling het om te vormen tot een gebedshuis ten dienste van de orthodoxe christenen. Die kerk wordt tot op heden gebruikt als parochiekerk van de Heilige Nikolaas te Schaarbeek.

Op 16 maart 1987 verwierf de Parochie twee gebouwen aan de Vooruitgangstraat 295 en 297, eveneens geregistreerd op naam van het Oecumenisch Patriarchaat, waarvan het eerste als woonst voor de parochiepriester wordt gebruikt en het tweede als huurwoning, om inkomsten te creëren voor het onderhoud van de kerk. Het geld voor de aankoop werd geleend door wijlen Vlasios Angelopopoulos. Vervolgens werd de lening uiteraard aan de heer Angelopoulos terugbetaald met de inkomsten van de kerk.

Tussen 2015 en 2017 werden grote werken uitgevoerd om de kerk en de parochiezaal grondig te vernieuwen. Sedert de laatste drie jaar kent men er een vruchtbare pastorale werking. Vooral de jongeren houden er vaak verrijkende bijeenkomsten.

BEDIENAARS VAN DE PAROCHIE Priester Ioannis Klis 1972-1975 Archimandriet Christoforos Stavropoulos 1976-1977 Priester Panagiotis Panagopoulos 1977-1981 Priester Georgios Chiotis Aartspriester Georgios Chartomatsidis Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas Aartspriester Georgios Vlatakis Aartspriester Emmanouil Mavrogiannakis    

Rector

Aartspriester Georgios Vlatakis Mob.: +32.466/10.50.50. E-mail: [email protected]  

Medepriester

Aartspriester Emmanouil Mavrogiannakis Mob.: +32.496/50.38.70 E-mail: [email protected]