Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Nikolaas te Schaarbeek

Vooruitgangstraat, 293 - 1030 Brussel

Adres van de kerk: Vooruitgangstraat, 293 – 1030 Brussel

Parochiewebsite: www.agiosnikolaos.be

Rector: Aartspriester Georgios Vlatakis. Adres: Vooruitgangstraat 297 – 1030 Brussel. Mob. +32.466/10.50.50. E-mail: [email protected]

MedePriester: Aartspr. Emmanouil Mavrogiannakis. Adres: Rogier Van der Weydenstraat 26 bus 3 – 1000 Brussel. Tel.: +32.2/503.33.94, Mob.: +32.496/50.38.70. E-mail: [email protected]

Kantoor van de kerk: woensdag en vrijdag 17.00- 18.00.

Erediensten:

Vespers: elke zaterdag en vooravond van het vieren van de Goddelijke Liturgie om 18.00.

Metten en G. Liturgie: op zondag om 09.00-11.30, Op weekdagen om en op Heiligenfeesten 09.00-11.00.

H. Biecht:Aartspriester Emmanouil Mavrogiannakis  Mob.: +32.496/50.38.70.

Kerkzangers: Georgios Kambantaidakis Georgios Avramidis, Theodors Chartomatsidis et Panagiotis Tsigganos

Parochieraad: Aartspriester Georgios Vlatakis, Aartspriester Emmanouil Mavrogiannakis en Georgios Feimis, Georgios Grammatikos, Ioannis Athanasiou, Stephanos Kantaridis, Spyridon Tsirimiagkos, Vasileios Koletsis,Dimitrios Salamouras,Thanasis Doupas, Paschalis Doupas,Elena Ziniati, Spyridon Ziniatis,Antonios Koletsis.

Kerkfabriek: Aartspriester Georgios Vlatakis, Aartspriester Emmanouil Mavrogiannakis en Georgios Grammatikos, Kyriakos Tsirimiagkos, Spyridon Tsirimiagkos, Vasileios Koletsis,Thanasis Doupas.

Catechese: elke zondag na de Goddelijke Liturgie, onder leiding van Aartspriester Emmanouil Mavrogiannakis.Aikaterini Venetsanou ,Styliani Mantopoulou Maria Gabriel en Maria Mpoura.

Liefdadigheidskas: Aartspriester Georgios Vlatakis, de Dames Diamantoula Valkoglou, Eleni Tselepidou, Soula Simoglou, Georgia Vlasakaki, Evangelia Vargiamidou, Despina Dimopoulou, Alexandra Vasiliadou, Evgenia Grammatikou, Triantafyllia Baxevanou, Efthymoula Tsiaplia.

Parochiecentrum: na het einde van de Goddelijke Liturgie biedt de broederschap koffie aan de kerkgangers aan. Er vinden regelmatig voorstellingen plaats van films met godsdienstige, historische en sociale inhoud.

PAROCHIE VAN DE HEILIGE NIKOLAAS – SCHAARBEEK

De eerste Metropoliet van België, Mgr Emilianos Zacharopoulos, voorzag van bij het begin dat de grote kerk van de HH. Aartsengelen enerzijds niet voldoende zou zijn voor de bediening van alle orthodoxe christenen en dat een parochiekerk zich anderzijds dicht bij de gelovigen moest bevinden, die zich toen concentreerden in twee wijken rond de twee grote spoorwegstations van Brussel, namelijk rond het Zuidstation en rond het Noordstation. Die twee elementen leidden in 1972 tot het besluit om in Schaarbeek de parochie van de Heilige Nikolaas te creëren.

De eerste Goddelijke Liturgie werd gevierd in de grote Rooms-katholieke Sint-Nikolaaskerk in de Brabantstraat. De kerk werd in de loop der jaren verrijkt met benodigdheden voor de viering van de erediensten, zoals een kleine iconostase, voorwerpen voor de eredienst en iconen Ze werd, op verschillende uren, zowel door Rooms-katholieken als orthodoxen voor de eredienst gebruikt. Die kerk werd tot het jaar 2016 gebruikt voor de viering van de Grote Week en het Paasfeest.

Op 22 januari 1976 schonk Theofilos Skyllas het pand aan de Vooruitgangstraat 293 aan het Oecumenisch Patriarchaat met de bedoeling het om te vormen tot een gebedshuis ten dienste van de orthodoxe christenen. Die kerk wordt tot op heden gebruikt als parochiekerk van de Heilige Nikolaas te Schaarbeek.

Op 16 maart 1987 verwierf de Parochie twee gebouwen aan de Vooruitgangstraat 295 en 297, eveneens geregistreerd op naam van het Oecumenisch Patriarchaat, waarvan het eerste als woonst voor de parochiepriester wordt gebruikt en het tweede als huurwoning, om inkomsten te creëren voor het onderhoud van de kerk. Het geld voor de aankoop werd geleend door wijlen Vlasios Angelopopoulos. Vervolgens werd de lening uiteraard aan de heer Angelopoulos terugbetaald met de inkomsten van de kerk.

Tussen 2015 en 2017 werden grote werken uitgevoerd om de kerk en de parochiezaal grondig te vernieuwen. Sedert de laatste drie jaar kent men er een vruchtbare pastorale werking. Vooral de jongeren houden er vaak verrijkende bijeenkomsten.

BEDIENAARS VAN DE PAROCHIE
Priester Ioannis Klis 1972-1975
Archimandriet Christoforos Stavropoulos 1976-1977
Priester Panagiotis Panagopoulos 1977-1981
Priester Georgios Chiotis
Aartspriester Georgios Chartomatsidis
Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas
Aartspriester Georgios Vlatakis
Aartspriester Emmanouil Mavrogiannakis

 

 

Rector:

Rector:
Aartspriester Georgios Vlatakis

Mob. +32.466/10.50.50.

E-mail: [email protected]

 

MedePriester:
Aartspr. Emmanouil Mavrogiannakis

Tel.: +32.2/503.33.94, Mob.: +32.496/50.38.70.

E-mail: [email protected]