Benelux logo
Greek logo

De betreurde Metropoliet Athenagoras Kavadas van Thyateira (1884-1962)

De betreurde Metropoliet Athenagoras Kavadas van Thyateira (1884-1962)

De betreurde Metropoliet Athenagoras Kavadas (1884-1962) werd geboren in Corfu (Griekenland), studeerde theologie in Athene. Hij werd in 1909 tot diaken en in 1910 tot priester gewijd. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot vicerector van het Rizarion-Seminarie in Athene, een functie die hij waarnam tot in het jaar 1917. In het academiejaar 1918-1919 studeerde hij in Oxford met een studiebeurs.

In 1921 werd hij door Metropoliet Meletios Metaxakis, later de Oecumenische Patriarch, naar Amerika geroepen, waar hij tot 1949 verschillende Griekse parochies diende. Daarna werd hij benoemd tot Vicaris-Generaal van het Aartsbisdom van Amerika. In 1937 werd hij benoemd tot rector van het orthodox theologisch instituut Holy Cross in Brookline (Boston).

Op 31 mei 1938 verkoos de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat hem tot hulpbisschop van het Aartsbisdom van Amerika met de titel van Bisschop van Boston. Zijn wijding vond plaats in de kathedraal van de Boodschap in Boston op 5 juni 1938. Hij werd door wijlen Aartsbisschop Athenagoras van Amerika, die later de Oecumenische Patriarch werd, samen met de bisschoppen Kallistos van San Francisco en Theodosios van Evkarpia gewijd. Op 7 juni 1949 werd hij gekozen tot Metropoliet of Philadelphia en benoemd tot permanente vertegenwoordiger van het Oecumenisch Patriarchaat in Athene. In 1950 werd hem gevraagd om te zorgen voor de parochies in Oostenrijk, Hongarije en Italië, die nog steeds tot de jurisdictie van het Aartsbisdom van Thyateira behoorden. Na het overlijden van Metropoliet Germanos van Thyateira werd hij op 12 april 1951 verkozen tot Aartsbisschop van Thyateira en Exarch van West- en Centraal-Europa (met zetel in Londen).

Aartsbisschop Athenagoras Kavadas was zeer betrokken bij de dialoog tussen de christelijke kerken en vertegenwoordigde het Oecumenisch Patriarchaat op bijeenkomsten van de Wereldraad van Kerken.

Hij stond ook in voor de parochies in België en Nederland. Tijdens de laatste jaren van zijn leven kwamen duizenden Grieken in België aan om in de kolenmijnen te werken. Met hen werden verschillende priesters naar België gestuurd, waaronder Archimandriet Panteleimon Kontogiannis (later Metropoliet van België).

Hij stierf in Londen op 15 oktober 1962. De begrafenisplechtigheid vond plaats in de Kathedraal van de Heilige Sophia in Londen op 20 oktober 1962, met als voorganger Aartsbisschop Iakovos van Amerika. Hij werd begraven op Corfu.