Benelux logo
Greek logo

Orthodox Aartsbisdom van België

AARTSBISDOM VAN BELGIE
EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND
EN LUXEMBURG

Het Orthodox Aartsbisdom van België

Het werd opgericht op 12 augustus 1969 bij patriarchale en synodale beslissing en strekt zich uit over België, Nederland en Luxemburg.

België

De Orthodoxe Kerk werd erkend door de Belgische Staat bij wet van 23 maart 1985, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad Nr 91 van 11 maart 1985. Het Koninklijk Besluit van 15 maart 1988 voorziet de organisatie van de Orthodoxe Kerk en stipuleert in het Ie Hoofdstuk, Artikel 1, dat :

«De Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel of zijn plaatsvervanger wordt door Ons erkend als representatief orgaan van het geheel van de Orthodoxe Kerk».

Nederland

In Nederland wordt het geheel van de Orthodoxe Kerk vertegenwoordigd door de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg van het Oecumenisch Patriarchaat, vanuit zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux, of door zijn plaatsvervanger.

Groot-Hertogdom Luxemburg

De Orthodoxe Kerk van Luxemburg werd door de Luxemburgische overheid erkend op 26 januari 2015 en bevat de volgende orthodoxe parochies: een Griekstalige, een Russischtalige, een Servischtalige en een Roemeenstalige.

De offciële vertegenwoordiger is de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg van het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel.

De overeekomst vervangt deze van 1997 en 2004 tussen de Orthodoxe Kerk en de Luxemburgische Overheid.

Zetel van het Aartsbisdom:

Adres: Charbolaan 71 – 1030 Brussel

Tel. +32.2/736.52.78. Fax. +32.2/735.32.64

Email: [email protected]

Website: www.orthodoxia.be

Metropoliet:

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België werd geboren te Gent, als zoon van Ignace Peckstadt (ere-advocaat en aartspriester van de orthodoxe parochie van Gent) en Marie-Thérèse Janssens. Na enkele jaren studie Rechten aan de Universiteit van Gent, studeerde hij Grieks aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki en beh2aalde hij aan dezelfde Universiteit, met de grootste onderscheiding, een Masters in Theologie. Nadien werd hij voor een postgraduaat naar het Oecumenisch Instituut van Bossey (Universiteit van Genève) gestuurd.

In 1989 werd hij door Metropoliet Bartholomeos van Philadelphia (nu Oecumenisch Patriarch) te Brussel tot diaken gewijd, die hem de naam Athenagoras toevertrouwde, ter gedachtenis van de grote Oecumenische Patriarch Athenagoras, en met de opdracht verder te werken aan de oecumenische dialoog tussen christenen. Hij diende als Aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België tot zijn priesterwijding, in 1996. Hij werd bisschoppelijk vicaris van de westerstalige parochies van het Aartsbisdom (Benelux).

Van 1993 tot 1998 was hij leraar orthodoxe godsdienst in diverse middelbare scholen van het Vlaamse land. Vanaf 1994 is hij de productieverantwoordelijke van de gastprogramma’s van de Orthodoxe Kerk op de openbare omroepen VRT en RTBF. In ditzelfde jaar werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat benoemd tot medewerker van het toen nieuw opgerichte Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie. In 1995 richtte hij een nieuwe parochie op in Brugge, waarvan hij rector werd. In 2001 richtte hij een parochie op in Oostende en in 2008 in Hasselt. Sinds jaren is hij tevens de orthodoxe aalmoezenier van de Internationale Luchthaven van Zaventem.

Hij is lid van het Overlegorgaan van Christelijke Kerken in België, was tot voor kort voorzitter van het Interkerkelijk Comité van Brussel en is voorzitter van het E.I.I.R. (een vereniging van internationale oecumenische onmoetingen). Hij zit tevens tal van commissies voor binnen de Orthodoxe Kerk en is de secretaris van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux.

Talrijke malen mocht hij deelnemen aan vertegenwoordigingen en zendingen van het Oecumenisch Patriarchaat en aan interorthodoxe en interchristelijke congressen. Zo mocht hij meerdere malen de huidige Oecumenische Patriarch Bartholomeos vergezellen op grote reizen. Nadat hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel eenparig tot hulpbisschop van de Metropoliet van België werd verkozen – met de hoge titel van Bisschop van Sinope – werd hij op 22 juni 2003 in de Brusselse Orthodoxe Kathedraal tot bisschop gewijd.

Op 27 november 2013 werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat unaniem verkozen, nadat Metropoliet Panteleimon zijn ontslag had aangeboden. Zijn intronisatie had plaats op 21 december 2013.

Adres: Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België. Charbolaan 71, 1030 Brussel, België Tel. +32.2/736.52.78 Fax: +32.2/735.32.64

E-mail: [email protected]

Naamfeest: 24 juli

Bisschopswijding: 22 juni 2003

De Metropoliet-emeritus van België

Zijne Eminentie Panteleimon (Kontogiannis), Metropoliet-emeritus van België (18.8.1974), werd geboren op Chios in 1935. Na zijn middelbare studies schreef hij zich in aan het Theologisch Instituut op Chalki. Hij studeerde af in 1957. Tijdens zijn tweede jaar (1954) werd hij tot diaken, en in 1957 tot priester gewijd. Vanaf dat jaar begon hij zijn dienstwerk in België. Hij vervulde verschillende taken: hulppriester, Bisschoppelijk Vicaris, en, vanaf haar stichting op 8 augustus 1959, Kanselier (Protosyngelos) van het Heilig Aartsbisdom van België. Op 5 augustus 1974 werd hij verkozen tot Hulpbisschop van Apollonia. Op 23 december 1982 werd hij verheven tot Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Hij deed op 26 november 2013 afstand van zijn troon.

Postadres: Odos Efesou 12, PO Box 128, 82100 Chios, Griekenland – Τel. en Fax: + 30.22710/23.696

E-mail: [email protected]

Naamfeest: 27 juli.

EERSTE BISSCHOPPELIJKE VICARIS:

Eerste Bisschoppelijke Vicaris:

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou. Adres: Diamantlaan 166 bus 5 – 1030 Brussel. Tel. +32.2/736.86.59, +32.2/736.52.78, Mob. +32.475/96.34.89. Email: [email protected]

BISSCHOPPELIJKE VICARISSEN:

Bisschoppelijke Vicaris voor België:

Bisschoppelijke Vicaris voor Nederland: …

Bisschoppelijke Vicaris voor Luxemburg:

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas. Adres: An Duelem 7, L-5838 Fentange, Groothertogdom Luxemburg. Mob.: +352/621.651.328

Mob. (B) +32.473/21.37.18. E-mail: paroisselux.
[email protected]

AARTSDIAKEN:

Aartsdiaken Philadelphos Kafalis. Adres: Stalingradlaan 28 – 1000 Brussel. Mob: +32.475/69.53.81. E-mail: [email protected]

OVERIGE DIAKENS VAN DE METROPOLIET:

1. Diaken Barnabas Genbrugge. Adres: Tuinwijk 14 – 2070 Burcht. Mob. +32.485/52.25.20. E-mail:
[email protected].

2. Diaken Nicolas Dura. Adres: Keizer Karellaan 226 – 1083 Brussel. Mob.: +32.466/08.07.35. E-mail: [email protected]

3. Diaken Georgios Tzatzanis.

Adres: Jamblinne de Meuxplein 40, 1030 Brussel. Mob. +32.476/29.62.09. E-mail: [email protected]

KANTOOR VAN DE METROPOLIET:

Directeur van het Persoonlijk Kantoor van de Metropoliet:

Rapporteur: Aartspriester Athanasios Toparlakis. Kantoor: +32.2/736.52.78, Mob.: +32.477/06.46.60. E-mail: [email protected]

Secretariaat:

Secretaris-generaal: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas. Tel. +32.2/736.42.86. Email: [email protected]

Secretarissen:

Diaken Filip Boone. Tel. +32. 476/77:39:92. Email: [email protected]

Mevr. Parthena Reggina Koteki. Tel. +32.471/29.76.95. Email: [email protected]

Secretariaat voor de Kerkfabrieken: mevr. Ariane Lahou. Tel. +32.2/732.22.61, +32.498/57.62.40. Email: [email protected]

Persbureau:

Persvertegenwoordiger: Diaken Georgios Tzatzanis. Postadres: Charbolaan 71, 1030 Brussel. Tel. +32.2/736.52.78, Fax: +32.2/735.32.64, Mob. +32.476/29.62.09. E-mail: [email protected]

Archieven:

Archivaris van het Heilig Aartsbisdom: Aartsdiaken Philadelphos Kafalis. Postadres: Charbolaan71, 1030 Brussel. Mob: +32.475/69.53.81 E-mail: archives@
orthodoxia.be

METROPOLITAANSE RAAD:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Aartspriester Athanasios Toparlakis. Leden: de Aartspr. v/d Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou en Panagiotis Moschonas, Pr. Athanase de Theux en Ioannis Psomas, Aartsdiaken Filadelfos Kafalis en de heren Georgios Kartalis, Georgios Petrou, Panagiotis Yannopoulos, Georgios Alexandris, Stylianos Kymbaridis en Boris Gurov.

KERKELIJKE RECHTBANK:

Voorzitter: Zijne Eminentie de Metropoliet. Secretaris: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou. Leden: de Protopresbyters van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas en
Dominique Verbeke, de Aartspriesters Theologos Tsirtsidis, Angelos Kamalidis en Athanasios Toparlakis, en Priester Ioannis Psomas.

Archonten van de Heilige en Grote Kerk van Christus:

Georgios Kartalis, Archon Grote Nomofylax (in België). Georgios Petrou, Archon Ekdikos (in België). Panagiotis Yannopoulos, Archon Notarios (in België). Georgios Alexandris, Archon Eftaxias (in België). Avraam Nalbantoglou, Archon Ypomnimatografos (in België). Stylianos Kymbaridis, Archon Ieromnimon (in België), Theodoros Roussis, Archon Depoutatos (in België). Boris Gurov, Archon Orfanotrofos (in België). Konstantinos Vamvakas, Archon Protonotarios (in België).

COMMISSIES:

Juridische Commissie:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Diaken Filip Boone. Leden: Paul Remerie, Michel Van Gysel, Panagiota Baloji, Mark Tsoutsanis, Maxim Hodak, Stefanos Kardaras en Nikolaos Panagiotopopulos.

Commissie voor het Onroerend Erfgoed van het Aartsbisdom:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Diaken Barnabas Genbrugge. Leden: Aartspriester Athanasios Toparlakis, Diaken Filip Boone, Archon Georgios Kartalis, Christophe Beyer, Kosmas Vasiliadis, Justine Peckstadt, Ioannis Koklis en Georgios Maglis.

Commissie voor Interkerkelijke en Interreligieuze Betrekkingen:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Aartspriester Athanasios Toparlakis. Leden: de Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas en Evangelos Psallas, Aartspriester Nikolaos Palamianakis, de Priester Ciprian Popescu en Ioannis Psomas, Aartsdiaken Philadelphos Kafalis en Diaken Barnabas Genbrugge.

Pedagogische Commissie:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Ondervoorzitter: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou. Secretarissen: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas en Diaken Filip Boone. Leden: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Dominique Verbeke, Aartspriester Konstantinos Kenanidis, Priester Athanase de Theux, dhr. Patrick Stange, mevr. Chantal Lanoy, mevr. Johanna Pelgrims en de inspecteur dhr. Philippe de Bruyn. Juridisch adviseur: dhr. Maurice Van Stiphout. Postadres: Pedagogische Commissie – Commission Pedagogique, Charbolaan 71 – 1030 Brussel. Tel: +32.2/736.52.78, Fax: +32.2/735.32.64. E-mail:
[email protected]

Dienst Godsdienstonderwijs

1. Vlaamse Gemeenschap:

Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs: Steenweg op Brussel 112 – 1780 Wemmel. Tel: +32.2/428.12.37 E-mail: [email protected]

2. Federatie Wallonië-Brussel:

Voorlopig waargenomen door: Secretariat de la Commission Pedagogique, Charbolaan71 – 1030 Brussel. Tel: +32.2/736.52.78, en Fax: +32.2.735/32.64 – E-mail: [email protected]

Commissie voor Pastorale Zorg:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas. Leden: Aartspiester Konstantinos Kenanidis, Priester Alexandros Pitsikakis, dhr. Vasilios Saroglou en mevr. Marina Dermitzaki.

Commissie Jeugd:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Diaken Filip Boone. Leden: Aartspriesters Paweł Cecha en Athanasios Toparlakis, de Priesters Ciprian Popescu en Antonios Tarlizos, Aartsdiaken Philadelphos Kafalis, Diaken Barnabas Genbrugge, Georgios Antoniou, Nicolas Peckstadt en Stefania Corbeanu.

Commissie voor Studentenzorg:

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas, Aartspriester Konstantinos Kenanidis en Aartsdiaken Philadelphos Kafalis (voor België). Priester Ioannis Psomas (voor Nederland). Aartspriester Spyridon Tsekouras (voor Luxemburg).

Commissie voor Pers en Communicatie (Radio, Televisie, Pers):

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Diaken Georgios Tzatzanis. Leden: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas, de Diakens Barnabas Genbrugge, Filip Boone en Konstantinos Psallas, en mevr. Johanna Pelgrims.

Controlecommissie op het Beheer van de Parochiekassen:

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas, Aartspriester Athanasios Toparlakis en Diaken Georgios Tzatzanis.

Liefdadigheidscommissie (Filoptochos):

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Leden: Diaken Georgios Tzatzanis, de dames Eleni Zachariadou, Niovi Kyriazakou, Aspasia Limniou…

Verkondiging van het woord Gods:

De prediking van het woord Gods gebeurt door onderlegde geestelijken en professoren in de godgeleerdheid.

Voordrachtencyclus “Orthodoxos Logos”

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Verantwoordelijke: Aartsdiaken Philadelphos Kafalis. Leden: Aartspriester Athanasios Toparlakis, Priester Antonios Tarlizos, Diaken Konstantinos Psallas, de dames Theodora Antoniou en Reggina Koteki. E-mail: [email protected]

Heilige Biecht:

Door de geestelijke vaders van het Heilig Aartsbisdom: de Protopresbyters van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou, Panagiotis Moschonas, Evangelos Psallas en Dominique Verbeke, de Aartspriesters Angelos Kamalidis, Theologos Tsirtsidis, Dimitrios Stamatakis, Nikolaos Palamianakis, Ioannis Lykos, Bernard Peckstadt, Athanasios Karatzogiannis, Konstantinos Kenanidis, Oikonomos Josef Moes, Sakellarios Panteleimon Noussis en Priester Ioannis Psomas.

Godsdienstige Bijstand van Zieken:

Bezoek en bijstand van alle zieken in ziekenhuizen gebeurt door de aangewezen priesters.

Godsdienstige Bijstand van Gevangenen:

Coördinator: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas.

Dienstverleners: dhr. Valentin Constantin Zamfir, Alain Couty en Sorin Farcas.

GEESTELIJKEN OP RUST VAN HET HEILIG AARTSBISDOM:

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Spyridon Apostolakis. Adres: Faiderstraat 117, 1050 Brussel. Mob. +32.496/10.44.60, E-mail: spyridon. [email protected]

Aartspriester Bart D’Huyvetter. Adres: Hendrik Serruyslaan 3A – 8040 Oostende. Tel. +32.59/43.41.88. Mob. +32.479/55.52.46. E-mail: bart. [email protected]

Aartspriester Theofiel Pelgrims. Adres: Lobe Sobrystraat 1 (bus 2) – 1800 Vilvoorde. Tel. +32.2/253.13.25. Mob. +32.476/62.33.01. E-mail: [email protected]

Aartspriester Aurel Popescu. Adres: Toots Thielemansstraat 29 – 1190 Brussel. Mob. +32.498/16.13.18.

Oikon. Nikolaos Diakostavrianos. Adres: Rue Marechal Foch 32 – 6044 Roux (Charleroi). Tel. +32.475/34.62.56.

INSTITUTEN VAN HET HEILIG AARTSBISDOM:

1. Kestekidionschool:

Inclusief kleuterschool, basisschool, middelbare school en lyceum, evenals afdelingen Griekse moedertaal. Postadres: Joseph Claesstraat 91, 1060 Brussel. Tel. +32.2/538.02.25. Verantwoordelijke: Aartspriester Athanasios Toparlakis.

2. Parochiecentruml “Ioannis en Georgia Kestekoglou”:

Postadres: Stalingradlaan 28, 1000 Brussel. Tel. en Fax: +32.2/512.19.13. Verantwoordelijke: Aartspriester Athanasios Toparlakis. Tel. +32.477/06.46.60. E-mail: [email protected]

3. Orthodox Theologisch Instituut “Apostel Paulus”.

Dat Instituut voor Orthodoxe Theologie vindt onderdak in de Kestekidionschool. Postadres: Joseph Claesstraat 91, 1060 Brussel. Het Instituut biedt een theologische voorbereiding aan de kandidaten die orthodoxe godsdienst zullen onderwijzen op de Belgische scholen. Het onderricht gebeurt in de talen van de Staat: Nederlands en Frans.

Voorzitter: Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.

1. Vlaamse Afdeling:Orthodox Theologisch Instituut Apostel Paulus, Sophie van Akenstraat 56 – 9000 Gent. Tel. en Fax: +32.9/224.11.53 en +32.9/225.47.18 Email: [email protected] Webpagina: www.orthodoxonderwijs.be

2. Franstalige Afdeling:Institut de Theologie Orthodoxe Apôtre Paul, Joseph Claesstraat 91 – 1060 Brussel. Tel. +32.2/736.42.86 E-mail : [email protected] Webpagina: www.enseignementorthodoxe.be

4. Nascholing Kerkelijke Byzantijnse Muziek:

Verantwoordelijke: Georgios Antoniou. Tel. +32.487/33.39.90 – E-mail: [email protected]

Adres: Kerk HH. Aartsengelen Michaël en Gabriël te Elsene. Stassartstraat 92 – 1050 Brussel.

5. Centrum voor Orthodoxe Christelijke Aanwezigheid – Boekhandel “Orthodoxos Logos”

Verantwoordelijke: Aartsdiaken Philadelphos Kafalis.

Adres: Stalingradlaan 36, 1000 Brussel,

E-mail: [email protected]

6. Orthodoxe Begraafplaats:

Sinds 2005 is er in Brussel een Orthodoxe Begraafplaats. Begraafplaats, Everestraat 4 – 1140 Evere. Tel. +32.2/726.33.43. E-mail: [email protected]

HEILIG KLOOSTER

Heilig Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten:

Overste: Abdis Johanna. Adres: Gruttoweg 7, NL 5725 RT Heusden (Gem. Asten), Nederland. Tel. +31.493/56.04.21. E-mail: [email protected] Website: www.orthodoxasten.nl

KAPELLEN OP DE LUCHTHAVEN VAN BRUSSEL

1. Kapel van de Tempelgang van de Moeder Gods,

Pier A. Οp de derde verdieping tegenover gate 42.

2. Kapel van de Heilige Grootmartelaar Georgios,

Pier B. Op de eerste verdieping (mezzanine) van de ‘Taxfree’-zone, precies boven de paspoortcontrole.

Verantwoordelijke: Z.E. Metropoliet Athenagoras van België. Postadres: Orthodox aalmoezenier van de burgerluchtvaart. Tel. +32.2/735.68.82, Mob: +32.475/351.301. E-mail: [email protected]