Benelux logo
Greek logo

Orthodox godsdienstonderwijs

Orthodox godsdienstonderwijs

Elke ouder heeft de mogelijkheid zijn of haar kind in het officieel onderwijs in te schrijven voor de cursus orthodoxe godsdienst. Deze lessen zorgen voor de verdere opvoeding in ons geloof, doorheen onze waarden en tradities, en worden gegeven door een kwalitatief onderwijscorps, beheerd door de Pedagogische Commissie van de Orthodoxe Kerk.

Pedagogische Commissie:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Ondervoorzitter: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou. Secretarissen: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas en Diaken Filip Boone. Leden: Aartspriester Konstantinos Kenanidis, Priester Athanase de Theux, dhr. Τheodora Antoniou, Marie Laure Santos Melahrinidis ,Stylianos Stratidis en de inspecteur dhr. Philippe de Bruyn. Juridisch adviseur: dhr. Maurice Van Stiphout.
Postadres: Pedagogische Commissie – Commission Pedagogique
Charbolaan 71 – 1030 Brussel
Tel: +32.2/736.52.78
E-mail: [email protected]

Dienst Godsdienstonderwijs

1. Vlaamse Gemeenschap:

Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs: Steenweg op Brussel 112 – 1780 Wemmel
Tel: +32.474/82.27.29
E-mail: [email protected]

2. Federatie Wallonië-Brussel:

Voorlopig waargenomen door: Secretariat de la Commission Pedagogique, Charbolaan71 – 1030 Brussel
Tel: +32.2/736.52.78
E-mail: [email protected]

 

LEERKRACHT WORDEN

Heeft u zin in een job in het orthodox onderwijs ?
U kan zich kandidaat stellen door dit formulier, evenals alle gevraagde documenten jaarlijks voor 1 mei, toe te zenden aan de Pedagogische Commissie:

Download hier het formulier in pdf.

ORTHODOX THEOLOGISCH INSTITUUT
‘APOSTEL PAULUS’

Het Orthodox Theologisch Instituut werd opgericht op initiatief van de voormalige Zijn Eminentie Metropoliet Panteleimon van België, Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, en toen geplaatst onder diens bescherming in zijn hoedanigheid van hoofd van de Orthodoxe Kerk in België. Het Instituut geniet tevens van de officiële erkenning vanwege dePedagogische Commissie van de Orthodoxe Kerk in België.

Het Instituut heeft tot voornaam doel de vorming van toekomstige leerkrachten orthodoxe godsdienst, door hen in te leiden in de leer en het leven van de Orthodoxe Kerk en meer bepaald in de deelvakken van de theologie.

Site: www.orthodoxonderwijs.be

Rector:
Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Charbolaan 71
1030 Brussel

Directeur: Philippe de Bruyn
Tel.: +32.477/51.81.63
E-mail: [email protected]

Secretariaat: Priester Antonios Tarlizos
Tel.: +32.485/97.77.50
E-mail: [email protected]

Adres van het Instituut:
Sophie van Akenstraat 56
9000 Gent

 

FRANSTALIGE SECTIE – ‘INSTITUT DE THEOLOGIE ORTHODOXE APÔTRE PAUL’

De Orthodoxe Kerk in België heeft eveneens een Orthodox Theologisch Instituut in het franstalige landsdeel, opgericht in 2013 op initiatief van Mgr Panteleimon, voormalig Metropoliet van België, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in België en erkend door de Pedagogische Commissie.

Site: www.enseignementorthodoxe.be

Rector:
Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Charbolaan 71
1030 Brussel

Directeur:
Aartspriester Constantin Kenanidis
E-mail: [email protected]
Tel.: +32.471/40.47.77

Secretariaat:
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel.: +32.2/736.42.86
E-mail: [email protected]

Adres van het Instituut:
Joseph Claesstraat 91
1060 Brussel