Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Johannes de Doper, Molenbeek

Zwarte Vijversstraat 48 - 1080 Brussel

  • Liturgische taal: Grieks
  • Datum van oprichting:
  • Site:
  • Εmail:

Adres van de kerk: Zwarte Vijversstraat 48, 1080 Brussel
Rector: Oikonomos Efstathios Vamvakas. GSM: +32.467/70.31.89. E-mail: [email protected]
Priester: Aartspriester Ioannis Lykos
Zanger:
 Alexandros Katostaras
Erediensten
Vespers: Elke zaterdag en vooravond van het vieren van een Goddelijke Liturgie om 18:00
Metten en Goddelijke Liturgie: Op zondagen en hoogfeesten 09:00-11:30. Op weekdagen en op heiligenfeesten om 09:00-11:00
Biecht: Op afspraak
Kantoor: Op afspraak
Parochieraad: Oikonomos Efstathios Vamvakas, Georgios Michalis, Fotini Nomiki, Konstantinos Papasavas, Panagiotis Simintzis, Dimitrios Stavrakis, Athanasios Fiskatoris en Athanasios Smokvaris
Kerkfabriek: Oikonomos Efstathios Vamvakas, Georgios Michalis, Fotini Nomiki, Konstantinos Papasavas en Panagiotis Simintzis
Liefdadigheidskas: Groep parochianen onder leiding van de Priester
Parochiezaal: Na de Goddelijke Liturgie wordt koffie aangeboden
Bibliotheek: In het parochiezaal

PAROCHIE VAN DE HEILIGE JOHANNES DE DOPER – MOLENBEEK

Gedurende de jaren ’60 komt in België een interne migratie op gang van vele Grieken die de diverse mijnbouwregio’s verlaten om zich in Brussel te vestigen. Vanaf dan werd het duidelijk dat de Orthodoxe Kathedraal van de stad niet meer volstond om de godsdienstige noden van alle gelovigen te lenigen. Na de oprichting van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, in 1969, drong de noodzaak zich op om nieuwe parochies te stichten. In die geest vergaderde de parochieraad van Molenbeek op 21 april 1973, voorgezeten door de eerste vicaris-generaal van het Aartsbisdom van België, Archimandriet Panteleimon Kontoyannis. De raad besloot tot het oprichten van een parochie in Molenbeek, koos ook de leden van de nieuw-opgerichte Parochie en stelde als priester Archimandriet Cherouvim Stavrakis voor. De volgende stap was het vinden van een plaats voor de eredienst. De Rooms-Katholieke kerk verleende hen een beuk van de Sint-Jan-de-Doperkerk in Molenbeek.

Vanaf zijn aanstelling als tweede Rector van de parochie trachtte Vader Spyridon Antoniou een nieuw gebouw te vinden om naar behoren de kerk, parochiezaal en priesterwoonst te huisvesten, maar nog tot 1976 vonden de erediensten plaats in de eerder vernoemde Rooms-Katholieke Sint-Jan-de-Doperkerk. Dankzij de niet aflatende inspanningen van Vader Spyridon Antoniou en de parochianen werd op naam van het Oecumenisch Patriarchaat een pand gekocht in de Zwarte Vijversstraat 48 te 1080 Molenbeek, waar vandaag de Parochie van de Heilige Johannes de Voorloper en Doper is gevestigd. Op 11 november 1976 werd de kerk ingewijd.

Geregeld en in de mate van het mogelijke werden vernieuwingen aan het gebouw uitgevoerd en in 2006 kwam er een algemene renovatie waarbij onder anderen vloeren, elektriciteit en waterleidingen werden vernieuwd. De kerk werd verfraaid met gesculpteerde meubelen, en verrijkt met nieuwe religieuze gebruiksvoorwerpen. Ook het parochiaal centrum werd hernieuwd waardoor het zijn huidige vorm kreeg. Die werken gebeurden met de steun van de parochianen en van de rector, Vader Zacharias Malliarakis.

BEDIENAARS VAN DE PAROCHIE

Archimandriet Cherouvim Stavrakis 1973 – 1976
Priester Spyridon Antoniou 1976 – 1980
Priester Theocharis Megas 1980 – 1981
Priester Sotirios Filippopoulos 1981 – 1989
Priester Andreas Dialechtos 1990 – 1994
Aartspriester Eleftherios Anyfantakis  1994 – 1999
Aartspriester Zacharias Malliarakis 1999 – 2020
Oikonosmos Efstathios Vamvakas 2021-…

Rector

Oikonomos Efstathios Vamvakas

GSM: +32.467/70.31.89

E-mail: [email protected]

 

Priester

Aartspriester Ioannis Lykos