Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Johannes de Doper te Molenbeek

Zwarte Vijversstraat 48 - 1080 Brussel

Adres van de kerk: Zwarte Vijversstraat 48 – 1080 Brussel

Rector: –

Medepriester: (tijdelijk) Archimandriet Philadelphos Kafalis. Adres: Rogier van der Waydenstraat 26 bus 2 – 1000 Brussel. Τel: +32.475/69.53.81 E-mail: [email protected]

Vespers: elke zaterdag en vooravond van het vieren van de Goddelijke Liturgie om 17.00-17.30.

Metten en G. Liturgie: op zondag om 09.00-11.30, op weekdagen om en op Heiligenfeesten van 09.00-11.00.

Kantoor van de kerk: elke zaterdag 16.00- 18.00 in de kerk.

Kerkzangers: Vasilios Paschalidis, Markellos Pirard.

Parochieraad: Aartspriester Zacharias Malliarakis,Priester Konstantinos Psallas en Georgios Michalis, Fotini Nomiki, Konstantinos Papasavvas, Panagiotis Simitzis, Dimitrios Stavrakis, Athanasios Fiskatoris, Ἀθανάσιος Σμοκβάρης, Νικόλαος Χαρτοματσιδης.

Kerkfabriek: Aartspriester Zacharias Malliarakis, en Georgios Michalis, Fotini Nomiki, Konstantinos Papasavvas, Panagiotis Simitzis.

Bijbelstudiegroep: tweede en vierde zondag van de maand na het einde van de Goddelijke Liturgie, onder leiding van Aartspriester Zacharias Malliarakis.

Liefdadigheidskas: ploeg parochianen onder leiding van de priester.

Catechese Verantwoordelijke Aartspriester Zacharias Malliarakis.

Jeugdverantwoordelijke: Priester Konstantinos Psallas

Vertegenwoordiger van de Jeugd:Priester Konstantinos Psallas

Parochiecentrum: na het einde van de Goddelijke Liturgie wordt aan de kerkgangers koffie aangeboden.

UitleenBibliotheek: in het parochiecentrum. (Grieks & Frans)

Liturgische taal: Grieks

H. Biecht: na afspraak met de geestelijke vaders

PAROCHIE VAN DE HEILIGE JOHANNES DE DOPER – MOLENBEEK

Gedurende de jaren ’60 komt in België een interne migratie op gang van vele Grieken die de diverse mijnbouwregio’s verlaten om zich in Brussel te vestigen. Vanaf dan werd het duidelijk dat de Orthodoxe Kathedraal van de stad niet meer volstond om de godsdienstige noden van alle gelovigen te lenigen. Na de oprichting van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, in 1969, drong de noodzaak zich op om nieuwe parochies te stichten. In die geest vergaderde de parochieraad van Molenbeek op 21 april 1973, voorgezeten door de eerste vicaris-generaal van het Aartsbisdom van België, Archimandriet Panteleimon Kontoyannis. De raad besloot tot het oprichten van een parochie in Molenbeek, koos ook de leden van de nieuw-opgerichte Parochie en stelde als priester Archimandriet Cherouvim Stavrakis voor. De volgende stap was het vinden van een plaats voor de eredienst. De Rooms-Katholieke kerk verleende hen een beuk van de Sint-Jan-de-Doperkerk in Molenbeek.

Vanaf zijn aanstelling als tweede Rector van de parochie trachtte Vader Spyridon Antoniou een nieuw gebouw te vinden om naar behoren de kerk, parochiezaal en priesterwoonst te huisvesten, maar nog tot 1976 vonden de erediensten plaats in de eerder vernoemde Rooms-Katholieke Sint-Jan-de-Doperkerk. Dankzij de niet aflatende inspanningen van Vader Spyridon Antoniou en de parochianen werd op naam van het Oecumenisch Patriarchaat een pand gekocht in de Zwarte Vijversstraat 48 te 1080 Molenbeek, waar vandaag de Parochie van de Heilige Johannes de Voorloper en Doper is gevestigd. Op 11 november 1976 werd de kerk ingewijd.

Geregeld en in de mate van het mogelijke werden vernieuwingen aan het gebouw uitgevoerd en in 2006 kwam er een algemene renovatie waarbij onder anderen vloeren, elektriciteit en waterleidingen werden vernieuwd. De kerk werd verfraaid met gesculpteerde meubelen, en verrijkt met nieuwe religieuze gebruiksvoorwerpen. Ook het parochiaal centrum werd hernieuwd waardoor het zijn huidige vorm kreeg. Die werken gebeurden met de steun van de parochianen en van de rector, Vader Zacharias Malliarakis.

BEDIENAARS VAN DE PAROCHIE

Archimandriet Cherouvim Stavrakis 1973 – 1976
Priester Spyridon Antoniou 1976 – 1980
Priester Theocharis Megas 1980 – 1981
Priester Sotirios Filippopoulos 1981 – 1989
Priester Andreas Dialechtos 1990 – 1994
Aartspriester Eleftherios Anyfantakis  1994 – 1999
Aartspriester Zacharias Malliarakis 1999 – 2020

Rector:

 

Medepriester:

(tijdelijk) Archimandriet Philadelphos Kafalis. Adres: Rogier van der Waydenstraat 26 bus 2 – 1000 Brussel. Τel: +32.475/69.53.81 E-mail: [email protected]