Benelux logo
Greek logo

Wijdingen – Benoemingen

De Metropoliet van België in de kerk van de Heilige Marcus (Athene) – Diakenwijding

Op zondag 5 juli 2020 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie en een diakenwijding in de H. Markos Evgenikoskerk (Kato Patissia) te Athene. Toen Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van Mexico, eveneens in Athene, vernam dat de Metropoliet van België in de stad was, wenste hem

Wijding van Bisschop Joachim van Apollonia, nieuwe hulpbisschop van het Aartsbisdom van België

Zondag 26 januari 2020 vierde men in de Orthodoxe Kathedraal van Brussel de wijding van de nieuwe hulpbisschop van het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, Zijne Excellentie Joachim, Bisschop van Apollonia. De plechtigheid werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. De zes

Benoemingen

Benoemingen ♦ op 31 augustus 2018 werd Aartspriester Athanasios Toparlakis ontheven van zijn functies als ➡ Rapporteur van het Persoonlijk Kantoor van de Metropoliet en Hoofd van de Dienst Parochie-Administratie van het Aartsbisdom. Hij blijft evenwel Rector van de Kathedraal van de HH. Aartsengelen te Brussel en Secretaris van de Commissie Financiën van het Aartsbisdom.

september – oktober 2017

WIJDINGEN  Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België heeft gewijd tot: diaken ➙ dhr. Anastasios Chatzivasiliou, op 6 januari 2018, in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, onder de naam Emilianos. KLEINE WIJDINGEN Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België heeft de volgende kleine wijdingen toegediend van: biechtvader ➙ aan de Eerwaarde Oikonomos Josef Moes, op

januari – augustus 2017

WIJDINGEN Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België heeft gewijd tot: diaken ➔ Alexandros Pitsikakis, op zondag 26 februari 2017, in de kerk van de Boodschap van de Moeder Gods te Utrecht (Nederland), voor deze Parochie. diaken ➔ Antonios Tarlizos, op zondag 5 maart 2017, in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, voor de Parochie van de Drie Hiërarchen te