Benelux logo
Greek logo

Wijdingen – Benoemingen

Benoemingen

Benoemingen ♦ op 31 augustus 2018 werd Aartspriester Athanasios Toparlakis ontheven van zijn functies als ➡ Rapporteur van het Persoonlijk Kantoor van de Metropoliet en Hoofd van de Dienst Parochie-Administratie van het Aartsbisdom. Hij blijft evenwel Rector van de Kathedraal van de HH. Aartsengelen te Brussel en Secretaris van de Commissie Financiën van het Aartsbisdom.

september – oktober 2017

WIJDINGEN  Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België heeft gewijd tot: diaken ➙ dhr. Anastasios Chatzivasiliou, op 6 januari 2018, in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, onder de naam Emilianos. KLEINE WIJDINGEN Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België heeft de volgende kleine wijdingen toegediend van: biechtvader ➙ aan de Eerwaarde Oikonomos Josef Moes, op

januari – augustus 2017

WIJDINGEN Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België heeft gewijd tot: diaken ➔ Alexandros Pitsikakis, op zondag 26 februari 2017, in de kerk van de Boodschap van de Moeder Gods te Utrecht (Nederland), voor deze Parochie. diaken ➔ Antonios Tarlizos, op zondag 5 maart 2017, in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, voor de Parochie van de Drie Hiërarchen te