Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Nektarios, Beringen

Sorbebomenstraat 24a - 3581 Beringen

  • Liturgische taal:
  • Datum van oprichting:
  • Site:
  • Εmail:

Adres van de kerk: Sorbebomenstraat 24A, 3581 Beringen
Rector: Aartspriester Diomidis Doulgerakis. GSM: +32.473/64.13.73. E-mail: [email protected]
Zangers: Stavros Afentras, Marianthi Ampelidou, Georgios Syantidis en Christos Karanatsios
Altaardienaar: Georgios Kallis
Erediensten
Metten en Goddelijke Liturgie: Op zondagen en hoogfeesten 09:00-11:00. Op weekdagen 09:00-10:30
Biecht: Op afspraak
Kantoor: Woensdag 17:00-18:00 en zaterdag 17:00-18:00
Parochieraad: Aartspriester Diomidis Doulgerakis, Evangelos Michalopoulos, Agapi Bissiou, Sophia Amanatidis, Iordanis Karagiannis en Nikolaos Ziakotsis
Kerkfabriek: Aartspriester Diomidis Doulgerakis, Nikolaos Mangoutas, Christos Karanatsios, Sophia Amanatidis, Nikolaos Ziakotsis en Christos Giannakidis

PAROCHIE VAN DE HEILIGE NEKTARIOS BERINGEN

Zoals in heel Limburg kwamen de eerste Griekse arbeiders in Beringen toe in de tweede helft van de jaren 1950. Hun godsdienstige noden werden vervuld door Archimandriet Serafim Patsios, priester te Antwerpen, aan wie Metropoliet Athenagoras (Kavadas) van Thyateira het pastorale toezicht van de streek had toevertrouwd. Als gebedshuis werd een barak gebruikt die tijdens de Duitse Bezetting een opslagplaats van de steenkoolmijn was geweest. De Directie van de Koolmijnen had de helft van de opslagplaats afgestaan aan de Grieken, die ze inrichtten als gebedsruimte en toewijdden aan de Heilige Nektarios. Ten tijde van Metropoliet Emilianos Zacharopoulos werd de parochie bediend door de priester van Genk. De gelovigen in Limburg richtten toen een verzoek tot de metropoliet om de parochie in twee te splitsen: één voor de stad Genk en Houthalen, en één voor Maasmechelen en Beringen. De Metropoliet had geen bezwaar, maar er was een probleem qua priesters, gezien de streek één priester telde en er geen andere beschikbaar was. Door een tekort aan priesters splitste Metropoliet Emilianos de Parochie van Limburg niet, maar zodra de omstandigheden het toelieten, zond de metropoliet een tweede priester ten dienste van de gelovigen. Onder toezicht van Aartspriester Ioakim Limnioudis werden in de schoot van de Parochie een scoutsgroep en een traditionele dansgroep opgericht. Tevens werd een parochieblad verspreid, genaamd “Ξενητεμένη ρθοδοξία – Xenitimeni Orthodoxía” (Orthodoxie in het Buitenland).

In 1990, toen Vader Spyridon Apostolakis rector was, werd de barak aangekocht en verbouwd tot een orthodoxe kerk, die evenwel niet echt een parochie vormde. De kerk had overigens tekortkomingen, vooral door de aard van het gebouw dat door zijn constructie niet voldeed aan de essentiële vereisten.

Op 9 mei 1997 werd voor de Parochies van Houthalen en Beringen Priester Diomidis Doulgerakis als bedienaar aangesteld. De eerste zorg van de priester was het plaatsen van een verwarmingsinstallatie in de kerk. Vervolgens werd de kerk verfraaid met een nieuwe iconostase met houtsnijwerk en iconen. Tevens werden de liturgische benodigdheden en gebruiksvoorwerpen aangekocht: epitafios, artoforion, dikirion en trikirion, doopvont, nieuwe kroonluchters, liturgische boeken, evenals kerkmeubels, stoelen in houtsnijwerk, tapijten en een rookafzuigsysteem. De kerk had echter ook andere technische noden, gezien ze oorspronkelijk een opslagplaats was. Het was nodig om het dak volledig te vernieuwen en te isoleren en om een nieuwe regenafvoer te plaatsen. Voor de veiligheid van de kerk werd, met toestemming van de burgemeester, een omheining geplaatst met ijzeren hekwerk.

Beringen is één van de kleinste parochies van het Aartsbisdom van België, maar tegelijk één van de meest dynamische. Aartspriester Diomidis Doulgerakis bedient evenzeer de Parochie van Houthalen.

BEDIENAARS VAN DE PAROCHIE
Archimandriet Serafim Patsios
Priester Minas Lambrakis
Priester Georgios Karasavidis
Oikonomos Andreas Dialechtos
Aartspriester Ioakim Limnioudis
Aartspriester Spyridon Apostolakis
Aartspriester Eleftherios Anyfantakis
Aartspriester Emmanouil Kazilas
Aartspriester Zacharias Malliarakis
Aartspriester Diomidis Doulgerakis: 1997 – …

Rector

Aartspriester Diomidis Doulgerakis

GSM: +32.473/64.13.73.

E-mail: [email protected]