Benelux logo
Greek logo

Hulpbisschop

Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia (in de wereld Dimitrios Archontos) werd op 7 april 1964 in Athene geboren uit ouders afkomstig van het eiland Psara. Na het afronden van zijn middelbare school werd hij toegelaten tot de Verpleegschool van het Hoger Instituut voor Technologisch Onderwijs (TEI) in Patras, om zijn studies voort te zetten aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Thessaloniki en daar af te studeren. Vervolgens studeerde hij aan de Faculteit Theologie van de Universiteit van Athene. Hij vervolgde studies met een post-graduaat in de sectie Geschiedenis van de Ionische Universiteit van Corfu, die hij afrondde met de vermelding “Grote Onderscheiding”. Zijn proefschrift werd gepubliceerd in 2017 door de sectie Historische Studies van het Nationaal Instituut voor Onderzoek. Momenteel bereidt hij een doctoraatsthesis voor aan de faculteit Neo-Helleense en Europese geschiedenis. Hij volgde cursussen in Byzantijnse iconografie aan de School voor Iconografie van het Aartsbisdom van Patras en in verschillende iconografische workshops op de berg Athos.

Op 11 november 1990 werd hij monnik gewijd in de Skyte van de Heilige Anna op de Athosberg. Op 23 augustus 1991 ontving hij de diakenwijding door wijlen Metropoliet Dionysios van Chios in het voormalige klooster van Nea Moni van Chios, waar hij verbleef. Dezelfde hiërarch wijdde hem tot priester in de kathedraal van Chios op 11 november 1991. Drie jaar later kreeg hij de rang van Archimandriet. Hij diende als vicaris in het klooster van Nea Moni en vele kerken van het Aartsbisdom van Chios, maar vooral in de kerk van de Heilige Nicolaas Frangomachala (in de Frankische wijk) van de stad Chios, die hij volledig moest renoveren. In 1997 werd hij gedetacheerd bij het Aartsbisdom van België, waar voormalig Metropoliet Panteleimon van België hem de plaats van rector van de kathedraal van Brussel en predikant van het Aartsbisdom toevertrouwde.

In maart 2004 werd hij benoemd tot vaste predikant van het Aartsbisdom van Chios. Tegelijkertijd bedient hij ook het historische eiland Psara, organiseert er de parochie, benadrukt het rijke culturele erfgoed van het eiland, schrijft hij boeken en historische artikelen; studentenarchieven, manuscripten en codices. In samenwerking met het ministerie van Cultuur renoveerde hij de historische kerk van de Heilige Nicolaas, de kathedraal van de Verlosser, het historische klooster van de Ontslaping van de Moeder Gods en verschillende bijgebouwen.

In maart 2015 werd hij als regulier prediker gedetacheerd naar het Aartsbisdom Kifisia, Amarousion en Oropos. Hij werd door Zijne Eminentie Metropoliet Cyrillos van Kifisia benoemd tot verantwoordelijke voor de pastorale zorg van de ziekenhuizen aan de rand van het Aartsbisdom, terwijl hij eind 2016 de geestelijke en psychologische ondersteuning van patiënten in het ziekenhuis van het KAT-ziekenhuis op zich nam. Als vertegenwoordiger van het Aartsbisdom van Kifisia nam hij deel aan tal van congressen over geschiedenis, geneeskunde en theologie.

Sinds januari 2018 dient hij in het Aartsbisdom van België, waar Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België hem de taak van officiële prediker toevertrouwde.

Hij werd op 9 januari 2020 tot Bisschop van Apollonia gekozen, als hulpbisschop van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en werd op 26 januari 2020 gewijd.

Contact gegevens:
Stassartstraat 92 – 1050 Brussel, België
Telefoon: + 32 470 / 70.29.65
E-mail: [email protected]
Naamfeest: 9 september
Bisschopswijding: 26 januari 2020

Liturgisch Programma

April 2024

Woensdag 3 april: Goddelijke Liturgie van de Voorafgewijde Gaven, Stassart

Vrijdag 5 april: Akathist (III), Houthalen

Zaterdag 6 april: Biecht, Charleroi

Zondag 7 april: Metten – Goddelijke Liturgie – Biecht, Utrecht

Woensdag 10 april: Goddelijke Liturgie van de Voorafgewijde Gaven, Kathedraal Heilige Aartsengelen

Vrijdag 12 april: Akathist (IV), Peronnes

Zaterdag 13 april: Biecht, Genk

Zondag 14 april: Metten – Goddelijke Liturgie (Interorthodoxe Concelebratie), Rotterdam

Woensdag 17 april: Goddelijke Liturgie van de Voorafgewijde Gaven – Biecht, Mons

Vrijdag 19 april: Akathist, Stassart

Zondag 21 april: Metten – Goddelijke Liturgie – Biecht, Amsterdam (Zaandam)

Woensdag 24 april: Goddelijke Liturgie van de Voorafgewijde Gaven – Biecht, H. Marina

Zondag 28 april: Metten – Goddelijke Liturgie, Luik

 

Grote Week – Pasen 2024

 

 Palmzondag 28 april, Dienst van de Bruidegom, Schaarbeek

Grote Maandag 29 april, Dienst van de Bruidegom, Molenbeek

Grote Dinsdag 30 april, Dienst van de Bruidegom, Stassart

Grote Woensdag 1 mei, Sacrament van de Zegening van de Oliën, Kathedraal Heilige Aartsengelen

Grote Donderdag 2 mei, Goddelijke Liturgie, Genk

Grote Donderdag 2 mei, Dienst van het Heilig Lijden, H. Marina

Grote Vrijdag 3 mei, Kruisafneming, Rotterdam

Grote Vrijdag 3 mei, Dienst van de Graflegging, Rotterdam

Grote Zaterdag 4 mei, Goddelijke Liturgie, Charleroi

Zondag van Pasen (Grote Zaterdag avond 4 mei), Verrijzenis, Stassart

Zondag van Pasen 5 mei, Tweede vespers van Pasen, Kathedraal Heilige Aartsengelen