Benelux logo
Greek logo

Verkondiging van het woord Gods

De prediking van het woord Gods gebeurt door onderlegde geestelijken en professoren in de godgeleerdheid