Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Katerina, Amsterdam (Zaandam)

Botenmakersstraat 114, 1506 TH Zaandam

Adres van de kerk: Botenmakersstraat 114, 1506 TH Zaandam
Parochiewebsite: www.orthodoxamsterdam.nl
E-mail: [email protected]
Rector: Priester Alexandros Koufoudakis. GSM: +31.658/91.51.23. E-mail: [email protected]
Zangers: Georgios Roussos, Nikolaos Angelou en Maria Zacharia
Liturgische talen: Grieks, Nederlands en kerkslavisch
Erediensten
Vespers: Elke zaterdag en vooravond van het vieren van een Goddelijke Liturgie om 18:00
Metten en Goddelijke Liturgie: Op zondagen en hoogfeesten 09:00-12:00. Op weekdagen en op heiligenfeesten om 09:00-11:30
Waterwijding: Elke 1ste zaterdag van de maand
Biecht: Op afspraak
Kantoor: Elke zaterdag 16:00-18:00
Parochieraad: Priester Alexandros Koufoudakis, Dimitrios Giannakoudakis, Pinelopi Motsenigou, Athanasios Frangias en Maria Zacharia
Catechese: Elke zondag na de Goddelijke Liturgie

PAROCHIE VAN DE HEILIGE KATERINA  AMSTERDAM

In het jaar 2016 hervatte het Orthodox Aartsbisdom de werking van de historische Parochie van de Heilige Glorierijke Grootmartelares Katerina in Amsterdam, na haar sluiting in 1866. Honderdvijftig jaar later kocht het Aartsbisdom een pand, dat onderdak biedt aan de parochiekerk, parochiezaal en priesterwoonst. Ter herinnering: de eerste Grieken die Nederland bereikten waren geestelijken, die in de 17e eeuw aan de Universiteit van Leiden studeerden. In de 18e eeuw vestigden er zich in Amsterdam Grieken uit Smyrna in Klein-Azië, van het eiland Chios en uit Thessaloniki, die in Amsterdam en andere steden in Europa kleine handelskantoren stichtten voor het verhandelen van oosterse en Europese producten.

De Griekse gemeenschap van Amsterdam groeide, en in 1752 verzochten de leden aan het Oecumenisch Patriarchaat om verlof en zegen om een Orthodoxe Parochie te stichten. Aanvankelijk kwamen ze samen in een kapel, toegewijd aan de Heilige Glorierijke Grootmartelares Katerina. In 1763 verhuisde de Griekse orthodoxe Parochie naar een pand in de Oudezijds Voorburgwal, dat werd aangekocht door de schenking van een erfenis van een Griekse handelaar, die bij de Vereenigde Oostindische Compagnie werkte. Reeds in 1760 zorgden parochianen voor de vertaling van de Goddelijke Liturgie van de Heilige Johannes Chrysostomos in het Nederlands.

Begin jaren 1990 vierde de priester van Utrecht, op vraag van de orthodoxe christenen in de regio Amsterdam, eenmaal per maand de Goddelijke Liturgie in een Rooms-Katholieke kerk in Amsterdam.

In 2015 wijdde Metropoliet Athenagoras van België Alexandros Koufoudakis tot diaken en priester om de eigen priester te worden van de Parochie van Amsterdam. Metropoliet Athenagoras erkende de grote nood aan een nieuwe orthodoxe Parochie in Amsterdam en overwoog de aankoop van een pand vlakbij Amsterdam, meer bepaald in Zaandam. In augustus 2016 werd een kerk en priesterwoonst aangekocht, dankzij giften, vooral van de Rooms-Katholieke Abdij Saint-Rémy te Rochefort (in België). Het pand is een voormalige evangelische kerk in de historische stad Zaandam (ten noorden van de stad Amsterdam), opgericht in 1906. Het is een gebouw van architect Jan Jansonius en is erg waardevol door de karakteristieke jugendstil. Aansluitend bij de kerk bevinden zich een pastorij en parochiezaal.

Met grote luister en emotie werd de op 3 september 2016 de eerste Goddelijke Liturgie gevierd in de Heilige Katerinakerk te Amsterdam. Na bijna twee eeuwen was de Orthodoxe Parochie, die gesticht was door kooplui uit Smyrna en andere Grieken uit Chios en Thessaloniki, opnieuw actief. De Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Metropoliet Athenagoras van België, samen met priesters uit Nederland en België. Op die manier kwam de visie van Metropoliet Athenagoras voor de Parochie van de Heilige Katerina na bijna twee eeuwen opnieuw tot leven.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie bedankte de Metropoliet van België alle aanwezigen. Hij benadrukte de moeilijkheden die hij had ondervonden bij het verwerven van de gebouwen, evenals de economische nood om de renteloze lening terug te betalen van Archon Dr. Georgios Alexandris. Hij bedankte in het bijzonder Alexios Alexandridis die jarenlang gevochten heeft voor de stichting van een parochie in die streek, evenals de leden van de kerkraad. Hij nodigde vooral de jongeren uit om naar de kerk te komen.

Metropoliet Athenagoras en de leden van de stichting “Orthodox Exarchaat van Nederland” werken aan de grondige vernieuwing van het kerkgebouw en de pastorij.

BEDIENAARS VAN DE HUIDIGE PAROCHIE
Bisschop Maximos van Evmenia (1990 -2015)
Priester Georgios Mavrogiannakis
Aartspriester Apostolos Sgouridis
Oikonomos Georgios Perris (2001 tot 2017)
Priester Alexandros Koufoudakis (2016 tot heden)

Rector

Priester Alexandros Koufoudakis

GSM: +31.658/91.51.23

E-mail: [email protected]