Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Maximos de Belijder te Gorinchem

Stalkaarsen 19 -4205 PG Gorinchem - Nederland

Adres van de kerk: Stalkaarsen 19 -4205 PG Gorinchem – Nederland.

Parochiewebsite: www.orthodox-gorinchem.blogspot.nl

Priester: Aartspriester Konstantinos Kenanidis. Adres: Pastinakenstraat 90 – 1730 Asse. Tel. +32.471/40.47.77. E-mail: [email protected]

Diaken: Diaken Barnabas Genbrugge. Adres: Tuinwijk 14 – 2070 Burcht. Mob.+32.485/52.25.20. E-mail: [email protected]

Erediensten: de erediensten worden gevierd volgens het programma op de website.

Koorzanger: verantwoordelijke Priester Antonios Tarlizos.

Liturgische talen: Grieks en Nederlands

Parochieraad: Aartspriester Konstantinos Kenanidis, Diaken Barnabas Genbrugge, en Theodoros Gkouromanis, Georgios Toumbas, Despina Vander Zon en Christos Toumbas.

Catechese: onder leiding van Mevr. Panagiota Fameli-Buwalda.

Priester:

Aartspriester Konstantinos Kenanidis

Tel. +32.471/40.47.77.

E-mail: [email protected]

 

Diaken:

Diaken Barnabas Genbrugge

Mob.+32.485/52.25.20.

E-mail: [email protected]