Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Nektarios, Eindhoven

Hoogstraat 301A - 5654 NB Eindhoven

Adres van de kerk: Hoogstraat 301A, 5654 NB Eindhoven Parochiewebsite: http://www.orthodox-eindhoven.nl Rector: Aartspriester Josef Moes. GSM: +31.625/06.10.20. E-mail: [email protected] Koorleider: Symeon Kortenhoeve Liturgische talen: Nederlands Erediensten Vespers: Elke zaterdag en vooravond van het vieren van een Goddelijke Liturgie om 18:00 Metten en Goddelijke Liturgie: Op zondagen en hoogfeesten 09:00-12:00 Biecht: Op afspraak Kantoor: Op afspraak Parochieraad: Aartspriester Josef Moes, Oana Balan, Monica Maxim, Symeon Kortenhoeve en Cristian Presura Catechese: Onder leiding van de Priester

 

PAROCHIE VAN DE HEILIGE NEKTARIOS TE EINDHOVEN

In 1988 werd op initiatief van twee, drie families en onder de geestelijke verantwoordelijkheid van Metropoliet Panteleimon van België, Nederland en Luxemburg, een Orthodoxe Parochie gesticht met als patroonheilige de Heilige Nektarios van Egina.

Aanvankelijk bedienden diverse priesters deze Parochie, maar na ongeveer een jaar werd hun door Metropoliet Panteleimon Vader Silouan Osseel als vaste priester toegewezen. Vader Silouan was afkomstig uit Gent en bediende tevens het Klooster in Asten en de Parochies in Limburg.

Het was geen gemakkelijke tijd op die eerste locatie, bij iedere dienst moest men de liturgische ruimte inrichten, maar het was een tijd van vurig doorzetten, een tijd die door God rijkelijk gezegend werd met grote kracht. Na enkele jaren kon deze jonge gemeenschap, dankzij de hulp van Rooms-katholieke broeders en zusters beschikken over de vroegere kloosterkapel van de Zusters van Liefde op de Hoogstraat. Deze nieuwe omgeving, een échte kapel in neogotische stijl, die tientallen jaren als bidplaats gediend had, gaf een nieuwe elan aan deze jonge orthodoxe gemeenschap. Maar door een grote brand kwam al snel een tijdelijke domper op het prille enthousiasme, maar dankzij de hulp van de Rooms-katholieke broeders konden de diensten verder gevierd worden in een noodlokaal. Na de wederopbouw van de geteisterde vleugel, en bij het weer in gebruik nemen van de kapel ging alles in versneld tempo. De Parochie kreeg de beschikking over een vergaderzaal, een priesterkamer, een eigen ingang en naar de eeuwenoude Traditie van de Orthodoxe Kerk werden mooie muurschilderingen aangebracht.

In 2006 mocht Bisschop Athenagoras van Sinope (nu Metropoliet van België) in de Parochie Diaken Josef Moes tot priester wijden en Arkadi Vernikov tot diaken. Een jaar later werd Diaken Arkadi Vernikov door Bisschop Athenagoras tot priester gewijd.

Steeds meer autochtonen voelden er zich thuis. Maar ook Grieken, Libanezen, Russen, Serviërs, Roemenen, Georgiers enz. weten zich gedragen door deze lokale kerk in de hun zo vertrouwde traditie en bidden samen als uit één mond en één hart. Vandaag de dag heeft deze Parochie haar vertegenwoordigers in de Raad der Kerken van Eindhoven, en ze probeert op nederige wijze de Blijde Boodschap uit te dragen aan al diegenen die van goede wil zijn en wiens hart ontvankelijk is, zonder onderscheid van nationaliteit of denominatie. Naast catechetisch onderricht aan de kleinsten wordt er regelmatig catechese gegeven aan volwassenen.

Er worden ook regelmatig pelgrimages ingericht naar Athos, naar het H. Land, naar de Woestijkloosters in Egypte en naar het Klooster van de H. Johannes De Doper in Engeland dat gesticht werd door Archimandriet Sophrony. Er wordt ook een jaarlijkse retraite gehouden, en een jaarlijkse kursus ikonografie gegeven. Er worden grote inspanningen gedaan om de geschriften van Archimandriet Sophrony in het Nederlands te vertalen en uit te geven, zoals het reeds in het Nederlands verschenen boek ‘De Heilig Silouan’ dat heden in herdruk is, en het boek ‘We zullen God zien zoals Hij is’.

Momenteel kijkt de Parochie uit naar een nieuwe locatie, een grotere kerk, daar de huidige kapel veel te klein is geworden voor de bloeiende Parochie.

Clerus: Aartspriester Silouan Osseel (1989-2015) Aartspriester Josef Moes (2004 tot op heden) Aartspriester Arkadi Vernikov (2006-2014)

Rector

    Aartspriester Josef Moes GSM: +31.625/06.10.20 E-mail: [email protected]