Benelux logo
Greek logo

Adres van de kerk: Rue de Pulvermuhl 3, L2356 Luxemburg.

Rector:

Erediensten:

Parochieraad: …

PAROCHIE VAN DE HEILIGE NIKOLAASKATHEDRAAL – LUXEMBURG

Nog vóór de oprichting van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg (in 1969) werden de orthodoxe christenen ter plaatse bediend door Archimandriet Emilianos Timiadis (de latere Metropoliet van Silyvria) en vervolgens door Archimandriet Panteleimon Kontogiannis (toekomstig Metropoliet van België). Deze laatste aarzelde niet om het land af te reizen om de Goddelijke Liturgie op feestdagen en vakanties te celebreren. Dopen en bruiloften werden bij de gelovigen thuis gevierd, zoals ook in België het geval was. Tussen 1959 en 1968 vierde men de Goddelijke Liturgieën in de kapel van het Heilig-Hartklooster aan de Boulevard d’Avranches.

Na de oprichting van het Aartsbisdom van België had Metropoliet Emilianos Zacharopoulos veel moeilijkheden rond het vinden van een priester voor Luxemburg. Tot 1975 werden de Liturgische Diensten gevierd in de Heilig Hart Kerk in de Rue Dicks, in Luxemburg. Later stelde de stad Luxemburg een gebouw ter beschikking van de Orthodoxe Parochie, in de Rue Pulvermühl 3. Het werd op de juiste manier ingericht, waardoor vanaf 1976 de liturgische diensten daar konden doorgaan. De Parochie werd toegewijd aan de Heilige Anargyren.

Rond 1980 had de parochie van Luxemburg ongeveer honderd gelovigen. Met de toetreding van Griekenland tot de Europese Gemeenschap, groeide het aantal Grieken dat voor Europese en internationale instellingen werkte geleidelijk. Bij gebrek aan officiële statistieken wordt het aantal Griekse inwoners in Luxemburg geschat op meer dan 3.000. Het aantal orthodoxe christenen van alle jurisdicties in het Groothertogdom schommelt rond de 10.000.

Dankzij de schenking van een stuk grond in Weiler-la-Tour door de Rooms-katholieke priester Nicolas Schmidt, kon de Luxemburgse Parochie plannen opstellen en aan de Rue Schlammestee 1 beginnen met de bouw van een orthodoxe kerk toegewijd aan de Heilige Nikolaas, met onderaan een parochiezaal. Toenmalig Metropoliet Panteleimon van België, de leden van de parochieraad, en de gelovigen werkten zonder ophouden tot het gebouw klaar was. Op 18 oktober 2008 werd de nieuwe kerk ingewijd door Metropoliet Panteleimon, omringd door de Bisschoppen Luka (Patriarchaat van Servië), Basilios van Aristi, Maximos van Evmenia en Athenagoras van Sinope (nu Metropoliet van België).

De erkenning van de parochie werd in 1997 bekomen door de onvermoeide inspanningen van Metropoliet Panteleimon. De erkenning van de Orthodoxe Kerk in Luxemburg werd hernieuwd door een conventie ondertekend op 26 januari 2015. Deze conventie betreft de erkenning van vier parochies: Griekstalige, Russischtalige, Servischtalige en Roemeenstalige. De vertegenwoordiger van de gehele Orthodoxe Kerk is de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg van het Oecumenisch Patriarchaat. Deze overeenkomst (geldig voor twintig jaar) tussen de Orthodoxe Kerk en de Staat Luxemburg vervangt de vorige die ondertekend werden in 1997 en 2004.

BEDIENAARS

Archimandriet Emilianos Timiadis (later Metropoliet van Silyvrië).

Archimandriet Panteleimon Kontogiannis (voormalige Metropoliet van België).

Archimandriet Ioannis Sakellariou (huidig Metropoliet van Thermopyles): 1981 – 1982

Priester Ioannis Klis    1984 – 1985

Priester David De Bruyn   1986 – 1989

Archimandriet Emmanuel Adamakis (huidig Metropoliet van Frankrijk)    1988 – 1989

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Ioachim Evangelinos: 1990 – 1999

Aartspriester Elefterios Anyfantakis    1999 – 2012

Bisschop Athenagoras van Sinope, als Bisschoppelijk Overste 2012 à 2013

Aartspriester Georgios Vlatakis     2012 – 2014

Aartspriester Spyridon Tsekouras    2012 – …..

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas 2014 – ….

Rector: