Benelux logo
Greek logo

Voordrachtencyclus “Orthodoxos Logos”

Voordrachtencyclus “Orthodoxos Logos”

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet.

Verantwoordelijke: Aartsdiaken Philadelphos Kafalis.

Leden: Aartspriester Athanasios Toparlakis, Priesters Antonios Tarlizos en Konstantinos Psallas, de dames Theodora Antoniou en Reggina Koteki.

E-mail: [email protected]