Benelux logo
Greek logo

Erkende Kerk

BELGIË

Het wettelijk statuut van de Orthodoxe Kerk in België

Sinds de wet van 17 april 1985 is de Orthodoxe Kerk door de Belgische Staat erkend als officiële eredienst (cf. Belgisch Staatsblad van zaterdag 11 mei 1985 – 155e jaargang, nr.91).

Organisatie van de Orthodoxe Eredienst

Het Koninklijk Besluit van 15 maart 1988 (cf. Belgisch Staatsblad van donderdag 31 maart 1988 – 158e jaargang, nr.63) voorziet de organisatie van de raden van de Kerkfabrieken van de orthodoxe eredienst.

Zo bepaalt dit K.B. dat de betrekkingen met de burgerlijke overheid verzekerd worden door een representatief orgaan van het geheel van de Orthodoxe Kerk. Het regelt tevens de organisatie van de besturen eigen aan de orthodoxe eredienst op basis van het grondgebied van de provincie. Het maakt evenwel de oprichting mogelijk van verschillende kerkfabrieksraden op het grondgebied van eenzelfde provincie of van een kerkfabrieksraad op het grondgebied van meer dan één provincie.

Representatief orgaan voor het geheel van de Orthodoxe Kerk

Het 1ste artikel van ditzelfde K.B. van 15 maart 1988 (cf. supra) bepaalt dat het representatief orgaan voor de ganse Orthodoxe Kerk de Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel is; letterlijk:

“De Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel of zijn plaatsvervanger wordt door Ons erkend als representatief orgaan van het geheel van de Orthodoxe Kerk” (Hfdst. I – artikel 1).

Titularis

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat
Charbolaan 71
1030 Brussel
België

E-mail: [email protected]
Tel. +32.2/736.52.78

IN HET GROOT HERTOGDOM LUXEMBURG

De Orthodoxe Kerk van Luxemburg werd door de Luxemburgische overheid erkend op 26 januari 2015.

Au Chapitre 5 de la Convention on retrouve les dispositions spécifiques concernant l’Église Orthodoxe du Luxembourg:

Art. 27. L’Église orthodoxe du Luxembourg regroupe les communautés orthodoxes d’expressions hellénique, russe, serbe et roumaine du Luxembourg.

Art. 28. L’Église possède la personnalité civile. Elle est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’Archevêque–Métropolite de Belgique, Exarque des Pays- Bas et du Luxembourg relevant du Patriarcat Œcuménique de Constantinople ou par son représentant spécialement mandaté par écrit par lui.

De overeekomst vervangt deze van 1997 en 2004 tussen de Orthodoxe Kerk en de Luxemburgische Overheid.

Titularis

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat
Charbolaan 71
1030 Brussel
België

E-mail: [email protected]
Tel. +32.2/736.52.78