Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Tempelgang van Christus, Verviers

Rue de la Chapelle 71 - 4800 Verviers

Adres van de kerk: Rue de la Chapelle 71, 4800 Verviers
Rector: Priester Konstantinos Dedes. Mob.: +32.470/98.69.23E-mail: [email protected]
Medepriester: Aartspriester Emmanouil Karasavidis. GSM: +32.494/18.06.63. E-mail: [email protected]
Zangers: Despoina Gaspari en Dimitrios Karydas
Liturgische talen: Grieks en frans
Erediensten
Vespers: Elke zaterdag en vooravond van het vieren van een Goddelijke Liturgie om 18:00
Metten en Goddelijke Liturgie: Op zondagen 09:00-11:45. Op hoogfeesten volgens het programma van de kerk
Biecht: Op afspraak
Kantoor: Woensdag 17:00-19:00
Parochieraad: Priester Konstantinos Dedes, Aartspriester Emmanouil Karasavidis, Ioannis Tzamos, Dimitrios Karydas en Antonios Karasavidis
Kerkfabriek: Priester Konstantinos Dedes, Aartspriester Emmanouil Karasavidis, Ioannis Tzamos, Dimitrios Karydas en Antonios Karasavidis
Jeugdverantwoordelijke: Despoina Gaspari

PAROCHIE VAN DE ONTSLAPING VAN DE MOEDER GODS – VERVIERS

De oprichting van de Parochie van de Ontslaping van de Moeder Gods in Verviers gaat terug tot de jaren 1957 en volgende, toen vele Grieken naar België emigreerden om in de steenkoolmijnen te werken. Voor hun werk trokken de Grieken uit de regio van Verviers naar de koolmijnen bij Luik en die aan de rand van Verviers. Na vijf jaar werken in de mijnen liet de wet hun toe om in bovengrondse fabrieken tewerk te worden gesteld. Veel Grieken vestigden zich dan Verviers en togen aan het werk in verschillende fabrieken in de stad.

Aanvankelijk hoorden de orthodoxe Grieken van Verviers bij de parochie van de Heilige Barbara van Luik, op ongeveer 30 kilometer afstand. De priester van de Parochie van Luik, Archimandriet Damaskinos Michalas, bediende ook de gelovigen te Verviers door hen een bezoek te brengen en hun geestelijke noden te lenigen. Voor de liturgische vieringen en de sacramenten gingen de orthodoxe christenen daarentegen naar de H. Barbarakerk in Luik. Net zoals velen die zich ver van het centrum van hun parochie bevonden, vroeg dit van hen de nodige inspanningen.

Vanaf het jaar 1967 begaf de priester van Luik zich één zondag per maand naar Verviers om de Goddelijke Liturgie te vieren. Er was geen orthodoxe kerk, zodat de Liturgie gevierd werd in een zaal van de Rooms-katholieke school in de Rue des Foxhalles.

Bij de oprichting van het Aartsbisdom van België, op 12 augustus 1969, stelde Metropoliet Emilianos van België zich tot doel om in Verviers een onafhankelijke parochie te organiseren, met een eigen priester. Er moest uiteraard een kerk en een priester worden gevonden. Met behulp van de Rooms-Katholieke Kerk werd in 1970 de huidige kerk overgedragen, gelegen in de Rue du Limbourg 10. Voor het verwerven van de eerste gelden, hield de Metropoliet een veiling voor de benaming van de kerk. De kerk werd toegewijd aan de ‘Ontslaping van de Moeder Gods’. Vader Hiërotheos Moschalis uit Constantinopel was de eerste priester. Hij werd door Metropoliet Emilianos te Brussel tot diaken en priester gewijd. De gelovigen schonken op diverse wijzen het nodige voor de verfraaiing van de kerk.

Meermaals braken dieven de kerk binnen, maar telkens werd het gestolen goed vervangen. In mei 1984 stichtten vandalen brand in het gebouw. In december 1984 werd Aartspriester Andreas Dialechtos als priester aangesteld. Hij zette zich samen met het Aartsbisdom en de christenen van Verviers in voor het herstel van de kerk.

De Goddelijke Liturgieën en overige diensten worden op regelmatige basis gevierd. De parochie telt ongeveer 800 gelovigen en is officieel erkend door de Belgische Staat.

BEDIENAARS VAN DE PAROCHIE
Archimandriet Damaskinos Michalas 1967 – 1970
Priester Hiërotheos Moschalis 1970 – 1973
Priester Ioannis Epitropou 1973 – 1974
Priester Vaïos Sanidas 1974 – 1976
Priester Eleftherios Athanasiadis 1976 – 1979
Priester Gabriel Nitsios 1980 – 1982
Priester Antonios Kougiantis 1982 – 1984
Aartspriester Andreas Dialechtos 1984 – 1989
Priester Georgios Raptakis 1989 – 1994
Priester Emmanouil Karasavidis 1994 – …

Rector

Priester Konstantinos Dedes
Mob.: +32.470/98.69.23
E-mail: [email protected]

 

Medepriester

Aartspriester Emmanouil Karasavidis

GSM: +32.494/18.06.63

Ε-mail: emmanouil. [email protected]