Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Irene en de Heilige Païsios de Athoniet te Lasne

Chemin du Gros-Tienne 55 - 1380 Lasne (Ohain)

Adres van de kerk: Chemin du Gros-Tienne 55 – 1380 Lasne (Ohain).

Rector: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas. Adres: Hansen Soulielaan 111 – 1040 Brussel. Tel. +32.2/736.42.86. Mob.: +32.473/32.88.84 E-mail: [email protected].

Parochiewebsite: www.irini.paisios.be

Erediensten:

Vespers: elke zaterdag en vooravond een Goddelijke Liturgie om 18:30.

Metten en Goddelijke Liturgie: zondagen en grote feestdagen 09:30-11:30. Weekdagen 09:00-11:00.

Waterwijding: 1e zaterdag van de maand na vespers.

Kantoor: elke zaterdag 17:00-18:00, of op afspraak.

Liturgische talen: Frans, Grieks, Roemeens en Slavisch.

Parochieraad: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas, Mevr. Eleni Kateva en dhr. Komninos Diamantaras.

Biecht: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas.

Catechese: elke zondag na de Goddelijke Liturgie, met mevr. Penelope Tranakas en dhr. Georges Giakatis.

Koorrepetitie: 1ste en 3de maandag van de maand, om 18:30.

«Verdiept uw geloof»: catechese voor volwassenen. Derde zaterdag van de maand, om 17:00.

Jeugdafgevaardigde: Christos Tsatsis

Boeken: in de kerk is een boekenwinkeltje met boeken in het Frans, Grieks, Engels, Servisch en diverse religieuze voorwerpen.

Canon aan de HH. Irene en Païsios: om beurten elke laatste dinsdag van de maand om 18:30.

PAROCHIE VAN DE HH. GROOTMARELARES IRENE EN PAÏSIOS DE ATHONIET – LASNE

De Parochie van de Heilige Grootmartelares Irene en de Heilige Païsios de Athoniet werd gesticht als antwoord op de liturgische noden van vele orthodoxe christenen die in de regio Waals-Brabant wonen.

In augustus 2017 werd een akte ondertekend voor een erfpacht van 54 jaar tussen de vzw Orthodoxe Parochie van de Heilige Païsios te Lasne en het Rooms-katholiek Aartsbisdom Mechelen-Brussel. Op 30 september 2017 werd de kerk plechtig geopend en de eerste Goddelijke Liturgie gevierd, voorgegaan door Metropoliet Athenagoras van België.

De kerk is een voormalig paviljoentje van de Wereldtentoonstelling van 1958. Onmiddellijke renovatie- en aanpassingswerken waren noodzakelijk om het geschikt te maken voor de liturgische werking.

De diensten worden gevierd in meerdere talen (Frans, Grieks, Roemeens, Slavisch en Engels). Op die manier komen alle gelovigen aan bod.

BEDIENAARS VAN DE PAROCHIE
Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas:  2017 – …

Rector:

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas

Tel. +32.2/736.42.86. Mob.: +32.473/32.88.84

E-mail: [email protected].