Benelux logo
Greek logo

Kalender Paastijd

PASCHALION
van het jaar 2024

Indictie                                                                                                II

Zonnecycli                                                                                          28

Maancycli                                                                                           8

Maanleeftijd                                                                                        1

Aantal dagen vlees                                                                              77

Het Triodion begint op                                                                       februari 25

Zielenzaterdag                                                                        maart 9

Zondag van de Vleesderving                                                              maart 10

Vergevingszondag                                                                              maart 17

DE GROTE VASTEN BEGINT OP                                                  maart 18

Begroeting aan de Moeder Gods (I)                                                   maart 22

Begroeting aan de Moeder Gods (II)                                                  maart 29

Begroeting aan de Moeder Gods (III)                                    april 5

Begroeting aan de Moeder Gods (IV)                                    april 12

AKATHISTENHYMNE                                                                    april 19

Lazaruszaterdag                                                                                  april 27

Palmzondag                                                                                        april 28

Latijns Pasen                                                                                       maart 31

Joods Pasen                                                                                         april 28

HEILIG PASCHA (Orthodox Pasen)                                            mei 5

De Levenschenkende Bron                                                                 mei 10

Midpinksteren                                                                                     mei 29

Afsluiting van het Paasfeest                                                               juni 12

Hemelvaart (Orthodox)                                                                      juni 13

Zielenzaterdag                                                                        juni 22

PINKSTEREN (Orthodox)                                                                 juni 23

MAANDAG VAN DE HEILIGE GEEST (Orthodox)                      juni 24