Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Rafail, Nikolaos en Irini te Namen

Rue de Gembloux 353, 5002 Namen

Adres van de kerk: Rue de Gembloux 353 – 5002 Namen

Parochiewebsite: www.saintsrninamur. be
E-mail: [email protected].

Rector: Priester Konstantinos Psallas Tél.: +32.489/93.23.73 E-mail: [email protected]

MedePriester: Aartspriester Theologos Tsirtsidis. Adres: Rue du Pavillon 25 bus D – 5002 Saint-Servais, Namen. – Tel. +32.81/73.28.08 – Mob. +32.484/86.19.91

Erediensten:

Vespers: elke zaterdag en vooravond van het vieren van de Goddelijke Liturgie om 16.00 – 16:30

Metten en Goddelijke Liturgie: zondag om 09.30-11.30. Op Heiligendagen: 09.00-10.30.

Liturgische taal: Frans

Kantoor van de kerk: elke zaterdag zetelt de priester om 16.00- 17.00 en op afspraak.

Kerkfabriek: Aartspriester Theologos Tsirtsidis en Sorin Farcas, Dominique Lesuisse,Olivier Wahis, Christina Apostolou, en Anna Georgiou.

H. Biecht: elke zaterdag 16.00-17.00 en elke zondag na het einde van de Goddelijke Liturgie.

Jeugdverantwoordelijke: Aartspriester Theologos Tsirtsidis

Catechese: elke zondag na het einde van de Goddelijke Liturgie in de kerk. De catechese gebeurt onder leiding van Aartspr. Theologos Tsirtsidis.

PAROCHIE VAN DE HEILIGEN RAFAEL, NIKOLAOS EN IRENE – NAMEN

Vader David De Bruyn, een orthodox priester van Belgische afkomst, richtte in de jaren ’90 de eerste Orthodoxe Parochie in Namen op onder de naam “Parochie van de Drie Hiërarchen”. De Parochie was gevestigd in Champion en de diensten werden er gevierd in meerdere talen. De Parochie werd geplaatst onder het Orthodox Aartsbisdom van België, behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat.

Bij het overlijden van Vader David, in 2001, riep Metropoliet Panteleimon de gelovigen uit de regio bijeen, en er werd besloten om en ander kerkgebouw te zoeken. Zo werd in de regio van Sint-Servais een Rooms-Katholieke kerk afgestaan ​​voor de viering van de Goddelijke Liturgie. Dit gebeurde aanvankelijk elke tweede en vierde zondag van de maand. De eerste liturgie werd door de Metropoliet gevierd op 25 november 2001 voor de talrijk bijeengekomen gelovigen uit Namen en omstreken. Deze situatie duurde twee jaar met priesters die volgens een beurtrol celebreerden.

Op verzoek van het Aartsbisdom erkende de toenmalige minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Charles Michel, op 3 juni 2003 de Orthodoxe Parochie van Namen. Op 28 september 2003 bij Koninklijk Besluit de plaats van rector toegewezen aan Aartspriester Panagiotis Moschonas, die op 9 december 2003 de eerste parochieraad voorzat.

In maart 2004 trok vader Panagiotis Moschonas zich om persoonlijke redenen terug. Er was geen priester tot juni 2004. Op 1 september 2004 nam Aartspriester Theologos Tsirtsidis het officieel van hem over.

Met de hulp van parochianen kocht Vader Theologos liturgische voorwerpen, meubels, kerkboeken en andere voorwerpen die nodig zijn voor het goed functioneren van de Parochie. Vandaag brengt de Parochie van de Heiligen Raphael, Nikolaas en Irene een levend getuigenis van de Orthodoxie in de hoofdstad van Wallonië.

BEDIENAARS
Priester David De Bruyn
Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas:          2003 – 2004
Aartspriester Theologos Tsirtsidis:                 2004 – 2021

Priester Konstantinos Psallas 2021 – …

Rector:

Priester Konstantinos Psallas
Tél.: +32.489/93.23.73
E-mail: [email protected]