Benelux logo
Greek logo

De Heilige Synode

De Heilige Synode

De Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat wordt voorgezeten door Z.A.H. Oecumenisch Patriarch Bartholomeos en bestaat voor huidige periode uit de volgende Eminentie Hiërarchen:

1. Senior Metropoliet Dimitrios van de Prinseneilanden
2. Metropoliet Serafim van Sevastia
3. Metropoliet Irineos van Myriofytos en Peristasis
4. Metropoliet Chrysostomos van Myra
5. Aartsbisschop Nikitas van Thyateira en Groot-Brittannië
6. Metropoliet Nikandros van Irinoupolis
7. Metropoliet Polykarpos van Italië
8. Metropoliet Kyrillos van Krini
9. Metropoliet Stefanos Kallioupolis en Madytos
10. Metropoliet Amfilochios van Adrianoupolis
11. Metropoliet Gerasimos van Petra en Chersonissos
12. Metropoliet Andreas van Saranta Ekklisies

Synodaal Kantoor:

Hoofdsecretariaat: Archimandriet Gregorios Frankakis.
Tel. +90.212/525.54.16. Fax. +90.212/531.65.33.
E-mail: [email protected]

Ondersecretaris: Diaken Vosporios Mangafas

Notulist: Diaken Oikoumenios Amanatides

Persoonlijk Patriarchaal Kantoor

Directeur: Groot-Ekklesiarch Aetios
Tel. +90.212/635.45.01. Fax +90.212/525.64.29.
E-mail: [email protected].

Patriarchaal Kantoor:

Directeur: dhr. Constantinos Delikonstantis, Archont Opvoeder van de Natie
Secretarissen: Eerw. Vader Philotheos Kelepouris,Mevr. Lora Oulik-Nani, de heren Pavlos Pantelaras, Stavros Rafailidis en Chrysovalantis Tzavidis.

GROOT VICARIAAT GENERAAL

Groot Vicariaat Generaal

Groot Vicaris Generaal: Dr. Theodoros Meimaris
Τel. +90.212/525.21.17. Fax +90.212/531.90.14.

Patriarchale Centrale Kerkelijke Raad

Voorzitter: Metropoliet Irineos van Myriofytos en Peristasis.

Leden:de Metropolieten Theoliptos van Ikonion, Stefanos van Kallioupolis en Madytos, Maximos van Sylivri, Groot Vicaris-Generaal Theodoros, Groot Aartsdiaken Paisios.

Secretaris: Patriarchaal Diaken Barnabas Grigoriadis

Archief.

Archivaris: Groot-Archimandriet Agathangelos Siskos

Secretaris: Mevr. Kalliopi Metaxaki, de heren Konstantinos Tsikakis, Stylianos Mouchlidis, Nikolaos Papaioannou, Panagiotis Nikolaidis en Konstantinos Taliadouros

Patriarchale Bibliotheek.

Τel. en Fax +90.212/531.96.78.

Bibliothecaris: Patriarchaal diaken van de derde rang Alexandros Koutsis

Secretarissen: dhr. Nikolaos Senkopopovski Τel. en Fax: +90.212/531.96.78

Patriarchale Kerk.

Groot-Archimandriet Agathangelos Siskos, G. Syncellus  Iakovos Krochak, Groot-Ekklesiarch Aetios

Archon Protopsaltis dhr. Panagiotis Neochoritis,

Archon Lampadarios dhr. Stylianos Flikos,

1e Domestikos dhr. …,

2e Domestikos dhr. Georgios Bakopoulos.

Theologische Instituut van Halki.

Klooster van de Heilige Drie-Eenheid van Halki,
Aya Triada Rum Ortodoks Manastiri Heybeliada.
Adres: Ümit Tepesi No 3, 81340 Heybeliada / Istanbul.
Τel. +90.216/351.85.63. Fax: +90.216/351.17.68.
Abt: Zijne Excellentie Bisschop Kassianos van Aravissos
Ümit Tepesi No 3, 81340 Heybeliada / Istanbul.
Fax: +90.216/351.92.78.