Benelux logo
Greek logo

De Heilige Synode

De Heilige Synode

De Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat wordt voorgezeten door Z.A.H. Oecumenisch Patriarch Bartholomeos en bestaat voor huidige periode uit de volgende Eminentie Hiërarchen:

 

Senior Metropoliet Emmanuel van Chalcedon
Metropoliet Dimitrios van Metres en Athyra
Metropoliet Ambrosios van Karpathos en Kassos
Metropoliet Apostolos van Milete
Metropoliet Alexios van Atlanta
Metropoliet Iosif van Proikonnisos
Metropoliet Meliton van Philadelphia
Metropoliet Iosif van Buenos Aires
Metropoliet Kleopas van Zweden en geheel Scandinavië
Metropoliet Maximos van Sylivria
Aartsbisschop Makarios van Australië
Metropoliet Kyrillos van Imvros en Tenedos

Synodaal Kantoor:

Hoofdsecretariaat: Archimandriet Ioakim Billis
Tel. +90.212/525.54.16. Fax. +90.212/531.65.33.
E-mail: [email protected]

Ondersecretaris: Diaken Gregorios Frankakis.

Notulist: Diaken Vosporios Mangafas

Persoonlijk Patriarchaal Kantoor

Directeur: Diaken Païsios Kokinakis.
Tel. +90.212/635.45.01. Fax +90.212/525.64.29.
E-mail: [email protected].

Patriarchaal Kantoor:

Directeur: dhr. Constantinos Delikonstantis, Archont Opvoeder van de Natie
Secretarissen: Eerw. Vader Philotheos Kelepouris,Mevr. Lora Oulik-Nani, de heren Pavlos Pantelaras, Stavros Rafailidis en Chrysovalantis Tzavidis.

GROOT VICARIAAT GENERAAL

Groot Vicariaat Generaal

Groot Vicaris Generaal: Archimandriet Andreas Sofianopoulos
Τel. +90.212/525.21.17. Fax +90.212/531.90.14.

Patriarchale Centrale Kerkelijke Raad

Voorzitter: Metropoliet Irineos van Myriofytos en Peristasis.

Leden:de Metropolieten Theoliptos van Ikonion, Stefanos van Kallioupolis en Madytos, Maximos van Sylivri, Groot Vicaris-Generaal Andreas, Groot Aartsdiaken Theodoros.

Secretaris: Patriarchaal Diaken Barnabas Grigoriadis

Archief.

Archivaris: Groot-Archimandriet Agathangelos Siskos

Secretaris: Mevr. Kalliopi Metaxaki, de heren Konstantinos Tsikakis, Stylianos Mouchlidis, Nikolaos Papaioannou, Panagiotis Nikolaidis en Konstantinos Taliadouros

Patriarchale Bibliotheek.

Τel. en Fax +90.212/531.96.78.

Bibliothecaris: Patriarchaal diaken van de derde rang Alexandros Koutsis

Secretarissen: dhr. Nikolaos Senkopopovski Τel. en Fax: +90.212/531.96.78

Patriarchale Kerk.

Groot-Archimandriet Agathangelos Siskos, G. Syncellus  Iakovos Krochak, Groot-Ekklesiarch Aetios, Patriarchaal diaken Jakobus.

Archon Protopsaltis dhr. Panagiotis Neochoritis,

Archon Lampadarios dhr. Stylianos Flikos,

1e Domestikos dhr. …,

2e Domestikos dhr. Georgios Bakopoulos.

Theologische Instituut van Halki.

Klooster van de Heilige Drie-Eenheid van Halki,
Aya Triada Rum Ortodoks Manastiri Heybeliada.
Adres: Ümit Tepesi No 3, 81340 Heybeliada / Istanbul.
Τel. +90.216/351.85.63. Fax: +90.216/351.17.68.
Abt: Zijne Excellentie Bisschop Kassianos van Aravissos
Ümit Tepesi No 3, 81340 Heybeliada / Istanbul.
Fax: +90.216/351.92.78.