Benelux logo
Greek logo

Kapellen

KAPELLEN OP DE LUCHTHAVEN VAN BRUSSEL

1. Kapel van de Tempelgang van de Moeder Gods,

Pier A. Οp de derde verdieping tegenover gate 42.

2. Kapel van de Heilige Grootmartelaar Georgios,

Pier B. Op de eerste verdieping (mezzanine) van de ‘Taxfree’-zone, precies boven de paspoortcontrole.

Verantwoordelijke: Z.E. Metropoliet Athenagoras van België. Postadres: Orthodox aalmoezenier van de burgerluchtvaart. Tel. +32.2/735.68.82, Mob: +32.475/351.301. E-mail: [email protected]