Benelux logo
Greek logo

Commissies

Juridische Commissie:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Diaken Filip Boone. Leden: Paul Remerie, Michel Van Gysel, Panagiota Baloji, Mark Tsoutsanis, Maxim Hodak, Stefanos Kardaras en Nikolaos Panagiotopopulos.

Commissie voor het Onroerend Erfgoed van het Aartsbisdom:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Diaken Barnabas Genbrugge. Leden: Aartspriester Athanasios Toparlakis, Diaken Filip Boone, Archon Georgios Kartalis, Christophe Beyer, Kosmas Vasiliadis, Justine Peckstadt, Ioannis Koklis en Georgios Maglis.

Commissie voor Interkerkelijke en Interreligieuze Betrekkingen:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Aartspriester Athanasios Toparlakis. Leden: de Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas en Evangelos Psallas, Aartspriester Nikolaos Palamianakis, de Priester Ciprian Popescu en Ioannis Psomas, Aartsdiaken Philadelphos Kafalis en Diaken Barnabas Genbrugge.

Pedagogische Commissie:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Ondervoorzitter: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou. Secretarissen: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas en Diaken Filip Boone. Leden: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Dominique Verbeke, Aartspriester Konstantinos Kenanidis, Priester Athanase de Theux, dhr. Patrick Stange, mevr. Chantal Lanoy, mevr. Johanna Pelgrims en de inspecteur dhr. Philippe de Bruyn. Juridisch adviseur: dhr. Maurice Van Stiphout. Postadres: Pedagogische Commissie – Commission Pedagogique, Charbolaan 71 – 1030 Brussel. Tel: +32.2/736.52.78, Fax: +32.2/735.32.64. E-mail:
[email protected]

Dienst Godsdienstonderwijs

1. Vlaamse Gemeenschap:

Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs: Steenweg op Brussel 112 – 1780 Wemmel. Tel: +32.2/428.12.37 E-mail: [email protected]

2. Federatie Wallonië-Brussel:

Voorlopig waargenomen door: Secretariat de la Commission Pedagogique, Charbolaan71 – 1030 Brussel. Tel: +32.2/736.52.78, en Fax: +32.2.735/32.64 – E-mail: [email protected]

Commissie voor Pastorale Zorg:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas. Leden: de Aartspiesters Paolo Perletti en Konstantinos Kenanidis, Priester Alexandros Pitsikakis, dhr. Vasilios Saroglou en mevr. Marina Dermitzaki.

Commissie Jeugd:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Diaken Filip Boone. Leden: Aartspriesters Paweł Cecha en Athanasios Toparlakis, de Priesters Ciprian Popescu en Antonios Tarlizos, Aartsdiaken Philadelphos Kafalis, Diaken Barnabas Genbrugge, Georgios Antoniou, Nicolas Peckstadt en Stefania Corbeanu.

Commissie voor Studentenzorg:

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas, Aartspriester Konstantinos Kenanidis en Aartsdiaken Philadelphos Kafalis (voor België). Priester Ioannis Psomas (voor Nederland). Aartspriester Spyridon Tsekouras (voor Luxemburg).

Commissie voor Pers en Communicatie (Radio, Televisie, Pers):

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet. Secretaris: Diaken Georgios Tzatzanis. Leden: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas, de Diakens Barnabas Genbrugge, Filip Boone en Konstantinos Psallas, en mevr. Johanna Pelgrims.

Controlecommissie op het Beheer van de Parochiekassen:

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas, Aartspriester Athanasios Toparlakis en Diaken Georgios Tzatzanis.