Benelux logo
Greek logo

Gezondheidszorg

Bezoek en bijstand van alle zieken in ziekenhuizen gebeurt door de aangewezen priesters.