Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Amandus, Kortrijk

Loodwitstraat 28A - 8500 Kortrijk

Adres van de kerk: Loodwitstraat 28, 8500 Kortrijk
Parochiewebsite: www.heiligeamandus.be
Rector: Priester Philippe Mevis. GSM: +32.474/41.13.99. E-mail: [email protected]
Diaken: Diaken Symeon Hinić. GSM: +32.496/74.21.91. E-mail: [email protected]
Koorleden: Ronny Vuylsteke, Alexander Terryn, Iulia Kazyeva, Iryna Schmidt en Yulia Casteele

Altaardienaars: Samuel Christiaens, Pavel Petrov, Dyomid Serkov, Georges Olar, Suren Galibov en Lasha Chanadiri
Liturgische talen: Nederlands
Erediensten
Vespers: Elke zaterdag om 18:00
Metten en Goddelijke Liturgie: Elke zondag om 09:00
Biecht: Op afspraak
Kantoor: Op afspraak
Parochieraad: Priester Philippe Mevis, Diaken Symeon Hinić, Maka de Lameillieure, Luay Shamoon, Olga Nikitsina et Samuel Christiaens
Kerkfabriek: Priester Philippe Mevis, Diaken Symeon Hinić, Maka de Lameillieure, Luay Shamoon, Olga Nikitsina et Samuel Christiaens
Volwassenencatechese: Diaken Symeon Hinić
Catechese: Roze Jonceska
Parochiezaal: Onder leiding van de Russom Goitom

PAROCHIE VAN DE HEILIGE AMANDUS  KORTRIJK

De Parochie van de Heilige Amandus te Kortrijk werd opgericht in 1993 door een besluit van Metropoliet Panteleimon van België. Deze nieuwe Parochie situeert zich tegen de achtergrond van de groeiende Parochie van de Heilige Andreas te Gent, geleid door Aartspriester Ignace Peckstadt. Op advies van Vader Ignace vatten Pius Pauwelyn en Andreas Dikomitis het idee op om in het Kortrijkse een nieuwe parochie te stichten en er éénmaal per maand een priester uit te nodigen om de liturgie te vieren. Pius Pauwelyn studeerde toen theologie per briefwisseling aan het Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge (Orthodox Theologisch Instituut H. Sergius) te Parijs. Van bij het begin was de Parochie van Kortrijk er ten behoeve van alle orthodoxe christenen uit de bredere regio van Kortrijk.

De eerste vaste locatie vond men in een kleine kapel in het Vanackershof, in bruikleen gegeven door het OCMW van Kortrijk. Met wat spaargeld, kleine giften en heel wat recuperatiemateriaal werd ze voor minder dan 1500 € ingericht, waarvan het grootste deel diende voor de aansluiting van gas, elektriciteit en water. De eerste Goddelijke Liturgie werd er gevierd op 19 september 1993, voorgegaan door Aartspriester Ignace Peckstadt, in aanwezigheid van Metropoliet Panteleimon. Vader Pius Pauwelyn was toen koorleider. Naast een kleine kern gelovigen verrichtten Walter Fink, Willem Charlet, Anne-Mie Sap en Agnes Van Goethem het pionierswerk. Geen enkele inspanning was hen te veel. Metropoliet Panteleimon wijdde Pius Pauwelyn in november 1994 tot diaken en in februari 1995 tot priester. Stilaan werd de kapel te klein en voor grotere feesten moest worden uitgeweken naar ofwel de refter van de naburige tuinbouwschool, de kapel van de zusters van Stella Maris of het medisch-pedagogisch instituut op de Pottelberg. Zo bleef de Parochie een kleine tien jaar in deze eerste kapel.

Het idee groeide om uit te kijken naar een groter gebouw. Een lange zoektocht leidde de orthodoxe gemeenschap uiteindelijk tot een omvangrijkere ruimte, dankzij de heer Paul Breyne, toenmalig Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Via een erfpacht verkreeg de parochie een moderne, aan de eredienst onttrokken Rooms-katholieke kerk in de Loodwitstraat in Kortrijk. Het leek wel een onmogelijke opdracht, maar de parochie had de intentie om het gebouw eerst in gebruik te nemen en nadien te beslissen welke opdeling zou worden gemaakt. Een goede architect die luisterde naar de verlangens van de parochianen en een geduldige fondsenwerving, gestart met een parochiaan die een eerste geldsom schonk, gaven het startsein. Door spaarzaam te zijn was het mogelijk om eerst het parochiaal centrum in te richten, onder de naam “gastvrijheid van Abraham”.

In juni 1998 werd de Parochie bij Koninklijk Besluit officieel erkend. Daardoor kon de kerkfabriek haar verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van de kerk. Het korte historisch overzicht van de kerk, aangebracht in de koepel, vermeldt het volgende: “Deze kerk werd toegewijd aan de Heilige Amandus en ingezegend door Metropoliet Panteleimon op 7 februari 2009, bijgestaan door zijn hulpbisschop, Bisschop Athenagoras van Sinope (nu Metropoliet van België) en in aanwezigheid van Gouverneur Paul Breyne. De fresco’s werden aangebracht door Dragomir en Nemanja Marunić en Dragan Stanković in maart en april 2011. Samen met het kerkbestuur, onder het voorzitterschap van Andreas Dikomitis, was vader Pius Pauwelyn de bezieler van deze onderneming”.

Metropoliet Athenagoras heeft vervolgens in 2014 Philippe Mevis tot diaken gewijd en in 2019 tot priester. Om het 25 jarig bestaan van de parochie te herdenken werd, in de vorm van een historisch overzicht en een catechese over de buitenkant en de binnenkant van de kerk, op 1 december 2018 aan de parochianen een uitgebreid relaas gegeven over het ontstaan. Op 1 oktober 2019 gaf Vader Pius de fakkel door aan vader Philippe, die sindsdien de rector is van de parochie.

BEDIENAARS VAN DE PAROCHIE
Aartspriester Ignace Peckstadt (1993-1995)
Aartspriester Pius Pauwelyn (1994-2019)
Priester Philippe Mevis (2014 tot heden)

Rector

 

Priester Philippe Mevis

GSM: +32.474/41.13.99

E-mail: [email protected]

 

Diaken

Diaken Symeon Hinić
GSM: +32.496/74.21.91
E-mail: [email protected]