Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Drie Hiërarchen, Hasselt

Sint-Martinusplein 3 - 3500 Hasselt

Adres van de kerk: Sint-Martinusplein 3, 3500 Hasselt Parochiewebsite: https://orthodoxekerkhasselt.com E-mail: [email protected] Rector: Priester Antonios Tarlizos. GSM: +32.485/97.77.50. E-mail: [email protected] Zangers: Pierrot Slegers en Anastasia Bouras Liturgische tal: Nederlands Erediensten Vespers: Elke zaterdag 18:00-19:00 Metten en Goddelijke Liturgie: Op zondagen 09:00-12:00. Op hoogfeesten volgens het programma van de kerk Waterwijding: Elke 1e zaterdag van de maand na vespers Parochieraad: Priester Antonios Tarlizos, Albrecht Jacobs en Sara Tarlizou-Creus Kerkfabriek: Pierrot Slegers, Geraldine Jacobs, Stefania Corbeanu en Anastasia Bouras Catechese: Priester Antonios Tarlizos Jeugdverantwoordelijke: Anastasia Bouras

PAROCHIE VAN DE DRIE HIERARCHEN - HASSELT

 De Parochie van de Drie Hiërarchen in Hasselt werd opgericht in 2008. Op zaterdag 29 november 2008 werd er voor de eerste maal een orthodoxe Goddelijke Liturgie gevierd. Bisschop Athenagoras van Sinope (nu Metropoliet Athenagoras van België) ging voor in de viering van de Goddelijke Liturgie, omringd door de priesters Théophile Pelgrims (Vilvoorde), Dominique Verbeke (Gent) en Arkadi Vernikov (Eindhoven). Deze eerste Liturgie werd gevierd in de Crypte van de Heilig Hartkerk, nabij het station van Hasselt. De liturgische gezangen werden er opgeluisterd door het lokale parochiekoor.

 De nood aan een orthodoxe parochie in de hoofdstad van de Provincie Limburg bestond reeds lang. Van 1990 tot 1998 werden in de schoot van de Griekstalige parochies van de Provincie geregeld liturgische diensten gevierd in het Nederlands, aanvankelijk door Vader Silouan Osseel, nadien door Archimandriet Athenagoras Peckstadt (nu Metropoliet Athenagoras). Door een gebrek aan priesters werden deze diensten opgeschort, maar vanuit het orthodox godsdienstonderwijs bleek dat de nood aan liturgische vieringen in het Nederlands groot was. In dit licht had de toenmalige Metropoliet Panteleimon contact met Mgr Patrick Hoogmartens, de Bisschop van Hasselt. Met enige vertraging kon men dan toch van start gaan met de Hasseltse parochie, een parochie voor alle orthodoxe gelovigen uit de regio, van welke afkomst zij ook zijn, met als voornaamste doel alle orthodoxe christenen uit de regio de mogelijkheid te bieden zich intiem te verenigen met Christus en Zijn Kerk. Naast het Nederlands worden er ook enkele andere talen in de diensten aangewend.

 De idee om de Parochie toe te wijden aan de Drie Hiërarchen kwam eveneens vanuit het orthodox godsdienstonderwijs. “De Drie Hiërarchen – Basilios de Grote, Gregorios de Theoloog en Johannes Chrysostomos – zijn als Oecumenische Leraren van de Orthodoxie de patroonheiligen van het onderwijs”. “Het feest van de Drie Hiërarchen is een synaxis (gemeenschappelijke viering) van de gedachtenis van deze drie grote Kerkvaders. Onder het volk van Constantinopel hadden zich immers verschillende partijen gevormd die zich zo opwondden over de vraag wie van deze drie Heiligen wel de grootste zou zijn, dat er vechtpartijen van kwamen. Een zekere Metropoliet Johannes, die zich daarover zeer verontrustte, had een droom waarin de Heiligen hem verschenen en meedeelden dat elk van hen gelijke eer bezat bij God. In 1084 stelde hij daarom deze gemeenschappelijke feestdag in, waardoor de rust in de stad werd hersteld”, aldus Bisschop Athenagoras.

 In de zomer van het jaar 2009 verhuisde de parochie naar de mooie kapel van de Broeders van Liefde in de Breughellaan te Hasselt, die dank zij de goodwill en de bemiddeling van Broeder-Generaal René Stockman ter beschikking werd gesteld. Op 20 september 2009 werd de kapel plechtig in gebruik genomen. In de tweede helft van 2011 bracht een kleine ploeg parochianen een nieuw podium met trappen aan, wat noodzakelijk was om het niveau van het Heiligdom te egaliseren.

 In 2014 diende de Parochie te kapel te verlaten want ze werd door de aanpalende school ingepalmd. De winterkapel van de Sint-Martinusparochie bracht evenwel soelaas. In 2016 werd de Parochie officieel erkend. In hetzelfde jaar werd Antonios Tarlizos tot diaken en priester gewijd en benoemd tot rector van de Parochie. Sindsdien heeft de Parochie een volledig liturgisch programma. De liturgische diensten worden er hoofdzakelijk in het Nederlands gevierd. 

Klerus:  2008 – 2010 : Priester Arkadi Vernikov 2010 – 2011 : Priester Théophile Pelgrims 2011 – 2012 : Bisschop Athenagoras van Sinope 2012 – 2016 : Priester Ciprian Popescu 2016 – heden : Priester Antonios Tarlizos

Rector

Priester Antonios Tarlizos GSM: +32.485/97.77.50 E-mail: [email protected]