Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

VESPERS VOOR HET FEEST VAN DE HEILIGE NEKTARIOS IN DE PAROCHIE TE BERGEN IN BELGIË

De overvolle kerk van de parochie van de Heilige Nektarios te Mons ontving de Eerbiedwaardige Relikwie van de Heilige Nektarios die met haar aanwezigheid sinds vele jaren het Heilig Aartsbisdom van België zegent. Met de gepaste eerbied en plechtigheid werden de vespers gevierd ter gelegenheid van het feest van de heilige van de nederigheid en de liefde, in tegenwoordigheid van Metropoliet Stefanos van Tallinn en heel Estland, en in aanwezigheid van de clerus van het bisdom.

Kort voor het einde van de feestelijke dienst vermeldde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België de levendige aanwezigheid van de heilige in het leven van de gelovigen, en de grote genade die uit Zijn Eerbiedwaardige Relikwie voortvloeit.

Verder bedankte hij nogmaals de genodigde Metropoliet Stefanos, de officiële vertegenwoordigers van Griekenland die mee aanwezig waren, de rooms-katholieke vertegenwoordigers, de hiëropsalten (zangers) die de dienst opluisterden met hun zangkunst, maar ook de aanwezige gelovigen.

Vervolgens dankte Zijne Eminentie Metropoliet van Estland voor de luisterrijke ontvangst die de parochianen hem hadden bereid. Daaronder waren er met wie de metropoliet vriendschappelijk was verbonden sinds de tijd toen hij nog de aartsdiaken was van de toenmalige Metropoliet Meletios van Frankrijk.