Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

DRIEDAAGSE JONGERENBIJEENKOMST VAN HET AARTSBISDOM BELGIË, NEDERLAND EN LUXEMBURG

Op 21, 22 en 23 november 2014 werd in het vormingscentrum “La Foresta”, in de buurt van Leuven, met groot succes een druk bijgewoonde jongerenbijeenkomst gehouden van het Aartsbisdom België, Nederland en Luxemburg.

Ongeveer 80 jongeren uit België, Nederland en Luxemburg kwamen er bijeen om actuele en tijdloze thema’s van de Orthodoxie te bespreken. Het centrale thema van de bijeenkomst was dit jaar “Het mysterie van de liefde”, een onderwerp dat alle deelnemers aanbelangde, alsook de verregaande orthodoxe interpretaties van de liefde in de hedendaagse samenleving. De hoofdspreker, die het centrale thema uiteenzette, was Protopresbyter Heikki Huttunen, een orthodoxe priester uit Finland, die al jarenlang rond jongerenthema’s actief is, en voorzitter is geweest van het wereldwijd orthodox jongerengenootschap “SYNDESMOS”.

Het programma dat volgde, was rijk en opbouwend, en de jongeren hadden de kans om te luisteren en deel te nemen aan de uitwerking van het onderwerp van “het mysterie van de liefde”, om elkaar te leren kennen, en in een aangename sfeer van standpunten en meningen te kunnen wisselen.

Het onthaal en de eerste kennismaking tussen de organisatoren, sprekers en deelnemende jongeren vonden plaats op vrijdag 21 november 2014. Metropoliet Athenagoras van België verwelkomde alle aanwezigen en dankte hen voor hun aanwezigheid.

Na de vrij korte metten begon zaterdag 22 november 2014 met de lezing van vader Heikki over “Het mysterie van de liefde”. Die was in het Engels, maar werd simultaan vertaald in het Nederlands, Grieks en Frans. De spreker onderbouwde het thema van de liefde op basis van bijbelpassages, het mysterie van het huwelijk en de orthodoxe visie daarop, en het probleem van de echtscheiding, een fenomeen dat de maatschappij van vandaag teistert. Nadien volgden interessante vragen uit het publiek, die werden beantwoord door de hoofdspreker.

Na de lunch, en een zonnige wandeling door het mooie Meerdaalwoud, leidde vader Konstantinos Kenanídis, doctor in de theologie, een interactieve workshop over “De Goddelijke liefde in de context van interpersoonlijke verhoudingen”. De driedaagse bijeenkomst vervolgde met workshops in vier talen: geleid door v. Heikki Huttunen, v. Dominique Verbeke, v. Konstantínos Nevrokoplís, en v. Ciprian Popescu. Die boden de gelegenheid om in kleine groepen jongeren uiteenlopende onderwerpen aan te kaarten en te bespreken.

De dag werd afgesloten met een zeer verzorgde vesperdienst, en daarna een gezellige babbel met een natje en een droogje en zelfs wat live muziek in de ontspanningsruimte. Tegelijk had er nog een kleine koorrepetitie plaats, en kwamen enkele bezielde jongeren bijeen om toekomstige jongerenactiviteiten te bespreken.

 

Op zondag 23 november 2014 werd in de kapel de Goddelijke Liturgie gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, samen met de aanwezige geestelijken, en met en door de aanwezige jongeren. Aan het einde van de Goddelijke Liturgie dankte de bisschop de jongeren voor hun deelname. Hij dankte ook de jeugdkoren, die in verschillende talen zongen (Nederlands, Grieks en Frans), evenals de organisatoren, eerst en vooral v. Ciprian Popescu, secretaris van de Commissie Jeugd van het Aartsbisdom, die de hoofdverantwoorde-lijkheid voor de organisatie van de bijeenkomst droeg.

Vervolgens werden de besluiten besproken, en de adviezen van de deelnemers over de driedaagse jeugdbijeenkomst, en werden er volgende bijeenkomsten beloofd om het hechte contact tussen de jongeren voort te zetten.