Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

KLEIN EN GROOT BERICHT VAN BISSCHOP-ELECT PETROS VAN TROAS

Vooraleer Oecumenisch Patriarch Bartholomeos en de leden van de Heilige Synode vrijdagmiddag 28 augustus 2015 de pas verkozen bisschop-elect Petros van Troas (Troje), hulpbisschop voor Z.E. Metropoliet Athenagoras van België, uitnodigden, aanvaardde die zijn verkiezing met het “Kleine Bericht”.

In zijn antwoord, sprak de bisschop-elect Petros van Troas zijn hartelijke dankbaarheid uit tot de Oecumenische Patriarch, aan wie hij zijn volledige toewijding en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aanbood, evenals tot de Bisschoppen van de Synode om de positieve reactie op het gunstige oordeel van Patriarch Bartholomeos en van Z.E. Metropoliet Athenagoras van België.

Vervolgens voltrok de nieuwe bisschop-elect Petros van Troas in de Patriarchale Kerk van de Heilige Georgios, in aanwezigheid van de Bisschoppen van de Synode, het Patriarchale Hof, evenals andere geestelijken en lekenbedevaarders, de Ceremonie van het Grote Bericht. Daarbij maakte hij zijn verkiezing bekend in de kerk, beantwoordde hij die met een dankwoord voor het nederig welbehagen van de Kerk tegenover zijn persoon, en aanvaardde hij dat feit met dankbaarheid.

Na het einde van het Grote Bericht ontving bisschop-elect Petros van Troas de felicitaties en gelukwensen van de Bisschoppen, de geestelijken van het Hof, maar ook van de aanwezige bedevaarders.