Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

ZUSTER NAAR HET VLEES VAN DE NIEUWE HULPBISSCHOP VAN ONS AARTSBISDOM ONTSLAPEN

Patras – Op de leeftijd van 41 jaar ontsliep Argyró Kakaráki-Bozíni, zus van Zijne Excellentie Bisschop-elect Petros van Tróas (Troje), nieuwe hulpbisschop van ons Heilig Aartsbisdom, en echtgenote van dhr. Ilías Kakarákis, chauffeur van Zijne Eminentie Metropoliet Chrysóstomos van Pátras. De uitvaartdienst had op maandag 21 september plaats in de Heilige Andreaskerk te Pátras.

EEUWIGE GEDACHTENIS!

 

BOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE DE METROPOLIET VAN BELGIË

 

22.09.2015

Brussels – Aan Zijne Excellentie Bisschop-elect Petros van Tróas, te Pátras.

Uwe Excellentie Bisschop-elect van Tróas, en zeer geliefde broeder in de Heer, Petros,

Bij deze bied ik u het oprechte medeleven en diepe verdriet aan, evenzeer van mijzelf als van de geestelijkheid en kudde van het Heilig Aartsbisdom België, bij het ontslapen in de Heer van uw geliefde zuster.

De laatste jaren leed ze erg, en ik wens uit het diepste van mijn hart dat de Heer haar ziel rust moge schenken in de schoot van de heiligen en rechtvaardigen.

Ik wens dat de Heer van ontferming en mededogen U de kracht en moed moge schenken bij deze beproeving, en ik verzeker u van mijn broederlijke liefde, en dat de bijzondere eerbied voor haar blijft.

Te Brussel, op het Heilig Aartsbisdom, 22 september 2015,

+ Athenagoras van België.