Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

WIJDING VAN HET ORTHODOX THEOLOGISCH INSTITUUT HEILIGE PAULUS IN BELGIË

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras vierde de jaarlijkse wijding voor het begin van het academiejaar in het Orthodox Theologisch Instituut Heilige Paulus.

Eerst bezocht hij het Nederlandstalig Instituut dat gevestigd is te Gent. Na de Dienst verwelkomde Zijne Eminentie de studenten en moedigde hij hun werk aan en nieuwsgierigheid, zodat er voldoende leerkrachten zouden zijn om ijverig orthodox godsdienstonderwijs in de scholen te verstrekken. Vervolgens dankte hij de leerkrachten voor het werken dat zij verzetten, feliciteerde iedereen, en wenst hen een goed, gezegend en leerrijk academiejaar. Nadien bedankte de Directeur van het Nederlandstalig Instituut, de Zeer Eerwaarde Heer Protopresbyter Dominique Verbeke, Zijne Eminentie voor zijn zegen, en verwelkomde hij de studenten.

Vervolgens reisde Zijne Eminentie naar Brussel, waar hij de Wijding vierde van het Franstalige deel van het Instituut, in aanwezigheid van de Directeur: de Zeer Eerwaarde Heer Oikonomos Dr. Konstantínos Kenanídis, van de leerkrachten en van de studenten.

Na de Dienst wenste Zijne Eminentie de studenten en leerkrachten het beste. Hij drukte hen op het hart om niet te wanhopen bij de moeilijkheden die ze bij hun studies zullen tegenkomen, maar om geloof in God te hebben.

De Directeur van het Instituut bedankte op zijn beurt ook Zijne Eminentie en de aanwezigen, en maakte hen gelijkaardige wensen over.